receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czO PRVOM VEGETARIÁNSKOM PLESE
NA SLOVENSKU

Správa o prvom (celo)slovenskom vegetariánskom plese, ktorý sa uskutočnil 20. februára 2010 v priestoroch Základnej (športovej) školy s materskou školou na Hurbanovej ulici v Martine

Dňa 20. februára 2010 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Hurbanovej ulici v Martine uskutočnil historicky prvý vegetariánsky ples na Slovensku. Symbolicky uzavrel plesovú sezónu v Martine, otvoril pôstne obdobie a založil novú tradíciu v organizovaní takýchto plesov u nás. Podujatie organizovali predstavitelia spoločnosti Joga v dennom živote na Slovensku.
                 
Cieľom organizátorov bolo

- umožniť akýmkoľvek záujemcom presvedčiť sa, že zábava bez mäsa, alkoholu a fajčenia je možná, môže byť kultivovaná a príjemná - novým spôsobom predstaviť vegetariánov a vegetariánstvo slovenskej verejnosti
- priviesť "k jednému stolu" priaznivcov rôznych vegetariánskych tradícií, vegetariánov aj nevegetariánov
- oceniť priekopníkov a významných propagátorov vegetariánstva na Slovensku
- podporiť výrobcov a distribútorov biopotravín, tradičných mliečnych výrobkov, vegetariánskych potravín a prírodnej kozmetiky
- oživením myšlienok nenásilia a spolupatričnosti, ktoré vegetariánstvo sprevádzajú - prispieť k zmierneniu niektorých problémov v našej spoločnosti i vo svete.

                  

Podujatie pozdravili a podporili

- popredné svetové vegetariánske organizácie a organizácie na ochranu zvierat (Svetová esperantistická vegetariánska organizácia, Kresťanská vegetariánska asociácia z amerického Clevelandu, PETA - Ľudia za ohľaduplné zaobchádzanie so zvieratami z Londýna, ďalšie vegetariánske organizácie z Európy, USA, Austrálie, Nového Zélandu ai.)
- osobnosti slovenského kultúrneho života a priaznivci vegetariánstva (lekár a spisovateľ Juraj Čelko z Trenčína, tanečník a choreograf Fredy Ayisi z Bratislavy, esperantista a vydavateľ Stano Marček z Martina ai.)
- predstavitelia národných a regionálnych verejných, kultúrnych a ďalších inštitúcií (primátor mesta Martin, poslanci Žilinského samosprávneho kraja, predstavitelia Mestského úradu v Martine - Kancelárie Zdravé mesto Martin, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného múzea, Matice slovenskej, Martinského komorného divadla a ďalší)
- slovenskí, českí a regionálni výrobcovia a distribútori biopotravín, tradičných mliečnych výrobkov, vegetariánskych potravín a prírodnej kozmetiky
- predstavitelia a dobrovoľníci z viacerých slovenských a českých neziskových mimovládnych organizácií. Mnohí z nich sa podujatia osobne zúčastnili.

                   

Pozadie

Organizátori chceli podujatím nadviazať na tradície vegetariánstva
- vo svete
- na Slovensku, kde sa rozvíjali od nepamäti, doložiteľne už v stredoveku, v tesnom spojení s dobovými trendmi inde vo svete (v stredovekých mníšskych spoločenstvách, v 19. - 21. storočí v tesnom spojení s aktuálnymi spoločenskými, zdravotno-osvetovými hnutiami a výskumami v oblasti výživy)
- v Martine (z Martina vyšiel najvýznamnejší súčasný propagátor vegetariánstva na Slovensku lekár Igor Bukovský, pôsobili alebo pôsobia tu predstavitelia slovenských a medzinárodných vegetariánskych organizácií, fungovala tu prvá vegetariánska materská škola na Slovensku, vychádzali a vychádzajú tu publikácie venované vegetariánstvu).
Samotná myšlienka usporiadať takéto podujatie sa objavila v niekoľkých prostrediach. Na pôde spoločnosti Joga v dennom živote dozrievala viac rokov (predchádzajúce pokusy zorganizovať takéto podujatie sa objavili v roku 2005 a potom v roku 2009). Zrealizovali ju predstavitelia spoločnosti Joga v dennom živote z Martina s podporou priateľov z iných pobočiek na Slovensku a v Českej republike 20. februára 2010.

                   

Propagácia a prvé ohlasy

Ples bol propagovaný ako podujatie, na ktorom sú vítaní ľubovoľní záujemcovia starší ako 15 rokov, ktorí sú ochotí rešpektovať zábavu s vegetariánskym občerstvením, bez alkoholu a fajčenia, vrátane záujemcov bez partnerov, netancujúcich či hendikepovaných, pričom stačilo, aby prišli v akomkoľvek jednoduchom, slušnom spoločenskom oblečení.
Už v prvých dňoch sa podujatie stretlo s mimoriadnym ohlasom verejnosti. Vstupenky sa rýchlo míňali a dva týždne pred plesom boli už úplne vypredané.
Prekvapili aj sponzori. Ples rôznymi formami podporilo vyše 100 organizácií a jednotlivcov. Rast ich záujmu bolo možné najvýraznejšie sledovať na rastúcom príleve darov - cien do tomboly. Organizátori pôvodne uvažovalo len o 15 cenách. Nakoniec, pod tlakom záujmu zo strany darcov, boli "nútení" prijať a vyhlásiť až 80 cien, pričom všetky boli veľmi hodnotné: od kvalitnej prírodnej kozmetiky, praktických pomôcok do kuchyne a užitočných publikácií (vegetariánskych i iných), cez pôvodné výtvarné diela, voľné vstupenky do múzeí, divadla, fitness, relaxačných a jogových centier či kúpeľov Turčianske Teplice, až po 9-dňový aktívny regeneračný pobyt na olympskej riviére (Grécko) pre 2 osoby.
                                 

Vlastný program

Vlastný program podujatia bol jednoduchý, spoločný, niesol sa v priateľskej atmosfére a mal približne takýto priebeh. Zástupcovia usporiadateľskej organizácie vítali účastníkov svojpomocne zdobenými perníčkami a výtlačkami knihy úsmevných autobiografických príbehov, ktoré daroval ich autor - lekár Juraj Čelko (Z príslovečníka lekára, Bratislava 2009). Stretnutie otvorili moderátori (Janka Grajciarová a Milan Bohdan) symbolickým rozsvietením svetiel v slávnostne vyzdobenej sále. Nasledovali príhovory predstaviteľov usporiadateľskej organizácie (Štefan Michalko, Slovenská únia Joga v dennom živote) a mesta Martin (primátor Andrej Hrnčiar), želania a nealko-prípitok (vineou).
Po spoločnej večeri vlastný program otvorila dvojica profesionálnych tanečníkov z miestneho tanečného klubu (predstavili ukážky viacerých tanečných žánrov), ku ktorým sa v závere pripojili aj ďalší prítomní, aby načas zaplnili parket.
V nasledujúcom programe zazneli pozdravy a videoposolstvá "hostí", ktorí nemohli prísť osobne - príslušníčky najstaršej žijúcej generácie slovenských vegetariánov lekárky Doc. MUDr. Jarmily Motajovej, CSc., esperantistu S. Marčeka, zástupcu najstaršej vegetariánskej organizácie na svete - Svetovej esperantistickej vegetariánskej únie, Dr. Igora Bukovského ai.).
Nasledovalo slávnostné ocenenie osobností a spoločností, ktoré v posledných desaťročiach významne prispeli k šíreniu vegetariánstva na Slovensku ako zdravého, etického a voči životnému prostrediu ohľaduplného životného štýlu.

                       

Ocenení boli:

- lekár Igor Bukovský z Bratislavy, autor početných vedecko-popularizačných publikácií, článkov, rozhlasových a televíznych relácií o stravovaní, zdravej výžive a vegetariánstve, niekdajší predseda Slovenskej vegetariánskej spoločnosti a podpredseda Medzinárodnej vegetariánskej únie
- spoločnosť Alfa Bio, s.r.o., z Banskej Bystrice, popredný domáci a stredoeurópsky producent tofu a výrobkov z neho,
- spoločnosť Vegetarián, s.r.o. z Levoče a vegetariánska reštaurácia Vegetárka zo Spišskej Novej Vsi - organizácie, ktoré významnou mierou prispeli k popularizácii a rozvoju vegetariánstva a vegetariánskeho stravovania na Slovensku.
Ocenenia prevzali zástupcovia jednotlivých spoločností, ocenenie Dr. Bukovského jeho rodičia. Pri preberaní sa v krátkych rozhovoroch s moderátormi predstavili a poďakovali sa.
Nasledovalo vystúpenie dvoch disko-gymnastiek, tanečné kolo s obľúbenou ľudovou (sláčikovou) hudbou Javorové husle z Martina, prvé kolo tomboly, koncertné vystúpenie martinského hudobného skladateľa Ľuba Jankoviča (inšpirovaného tvorbou Beatles a Paula McCartneyho, ktorého myšlienky sprevádzali aj hlavné motto podujatia), ďalšie kolo tomboly (hlavnú cenu - regeneračný pobyt na olympskej riviére pre 2 osoby - získala p. Mgr. Ľubica Karpatyová, riaditeľka základnej školy v Spišskej Novej Vsi) a záverečné, asi 3-hodinové tanečné kolo. V závere podujatia mohli tancujúci, ktorí chceli, priamo z parketu sledovať víťazný hokejový zápas Slovenska s Lotyšskom zo Zimných olympijských hier vo Vancouvri (skončil 6:0, keď sme prestali tancovať, prestali padať aj góly...).
Podstatná časť účastníkov sa zabávala približne do druhej hodiny po polnoci. "Skalní" (asi 80 osôb) vytrvali až do svitania, asi do štvrtej hodiny rannej. Lúčili sa svieži, spokojní a v dobrej nálade. Nikomu nebolo nevoľno. Do áut nasadali triezvi, aby sa domov, k svojim rodinám a každodenným povinnostiam vrátili zdraví, včas a s čistou hlavou.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 záujemcov z rôznych častí Slovenska (Bratislava, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš...), Českej republiky (Praha, Brno...) i iných krajín. Niektorí prileteli krátko pred plesom priamo z Londýna, kam sa takmer bezprostredne po podujatí zase vracali. Asi tretinu prítomných tvorili nevegetariáni. Mnohí zvlášť oceňovali, že sa na podujatí nepilo a nefajčilo.

Strava

V sále a vo foyeri boli podávané laktovegetariánske, tofu, mliečne i vegánske jedlá a nealkoholické nápoje - vo forme spoločných, servírovaných chodov, švédskych stolov a bufetu. Väčšina jedál a nápojov bola pripravená v deň podujatia - z čerstvého ovocia, zeleniny, obilnín, orechov a ďalších surovín - v reštauráciách v Žiline, Spišskej Novej Vsi a vegetariánskymi kuchármi priamo v mieste konania podujatia. Podávali sa tradičné i menej známe (exotické, indické) špeciality. Časť z nich - najmä studených mís, sladkostí a iných chuťoviek, ktoré boli naaranžované a pooznačované na švédskych stoloch - dodali ich slovenskí, českí a regionálni výrobcovia a distribútori.

Publicita, ohlasy v médiách:

Turčianska a žilinská verejnosť sa o podujatí dozvedela prostredníctvom plagátov vylepených (na oficiálnych výlepných plochách) a v autobusoch MHD v Martine a Žiline, slovenská a medzinárodná verejnosť prostredníctvom autentických reportáží, ktoré priniesli dve najčítanejšie slovenské periodiká (Plus jeden deň, Nový Čas), prostredníctvom TASR (správu ktorej prevzali viaceré ďalšie periodiká a internetové portály, napr. portál Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii), rozhovorov v Slovenskom rozhlase (na regionálnych i celoslovenskom okruhu), reportáží v regionálnej Televízii Turiec, správ a článov v regionálnych periodikách MY Turčianske noviny, MY Liptovské noviny a Martinsko, ako aj správ šírených prostredníctvom internetu po celom Slovensku i v zahraničí.
Spontánne a preto azda najcennejšie boli ohlasy priaznivcov i priamych účastníkov podujatia. Boli veľmi pozitívne. V dobrom slova zmysle zaskočili aj samotných organizátorov.

Humanitárny dosah podujatia

Radosť účastníkov mohli zdieľať aj obyvatelia kolónie bezdomovcov (spravovanej miestnym občianskym združením Priestor pre život), ktorá vyrástla v miestnej časti Martina - Priekopa. Organizátori im venovali nadbytočnú časť pripraveného jedla - veľký hrniec kapustnice, pečivo a sladkosti.
Pozitívny signál z podujatia by mali pocítiť aj ľudia vo vzdialenejších oblastiach sveta. Výťažok z plesu, hoci skromný, poputuje totiž na rozvoj ekologických a humanitárnych projektov v indickom Radžastane - na dobudovanie tamojšieho zavlažovacieho komplexu, na zalesňovanie miestnych polopúští, ako aj na dobudovanie útulku pre opustené zvieratá (dobytok). Aj týmto spôsobom chcú organizátori prispieť k naplneniu humanitárneho posolstva podujatia vyjadreného v motte "Zachráňme planétu Zem".

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým sponzorom, darcom, dobrovoľníkom, reklamným partnerom a zástupcom médií, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto podujatia - historicky prvého vegetariánskeho plesu na Slovensku (možno aj v strednej Európe). Išlo o podujatie v mnohých smeroch výnimočné. V tradícii chceme preto pokračovať. Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutie. Dovidenia teda o rok, priatelia.