receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Blíží se Vánoce …

Blíží se Vánoce, slavný křesťanský svátek, který ctí v našich krajích téměř všichni bez rozdílu vyznání. Křesťané si každý rok připomínají narození Ježíše Krista a po dobu čtyř týdnů se na tento svátek připravují. Dnešním dnem počíná doba adventní, kdy by měli křesťané začít dodržovat půst - ovládat tělesné tužby, nejíst maso, kát se za hříchy, vyjadřovat solidaritu s chudými. V tento svatý čas se jim to pravděpodobně i daří.

Ale…

Většina křesťanů nemá během roku žádné morální nebo náboženské námitky proti konzumaci masa jakéhokoliv druhu. Věří, že Bůh lidem dovolil jíst maso dle Genesis 9,1-4 a zříkají se masa jen v tzv. postních obdobích (což je i doba adventní).

Menšina křesťanů jsou však také vegetariáni a svoje přesvědčení založili na jiném biblickém pohledu z Genesis 1,29, který líčí vegetariánství jako původní Boží vůli. Post-moderní křesťanští vegetariáni argumentují tím, že lidé by se měli snažit přiblížit Boží vůli žít pokud možno bez násilí na vnímající bytosti. Věří, že konzumace masa je neospravedlnitelná, protože dnes už víme, že můžeme žít zdravý život, bez konzumace masa. Někteří křesťané také přijmou vegetariánství jako protest proti utrpení zvířat v intenzivním chovu.

Vzestup počtu křesťanů vegetariánů je svědectvím, že byl obnoven pocit, že zachování života vnímající bytosti, tedy zvířete, je povinnost sama o sobě, a zejména, že způsobovat utrpení, nemůže být v souladu s životem Krista. Blíží se Vánoce, slavný křesťanský svátek, který ctí v našich krajích téměř všichni bez rozdílu vyznání. Tedy i všichni ostatní věřící i nevěřící , které oslovuje kouzlo Vánoc. Pojďme myslet nejen na své blízké, ale i na všechny ostatní živoucí bytosti, zvláště pak na ty, které se nedokážou vlastními silami bránit proti násilí.

Krásný adventní čas přeje
redakce Vegetarian.cz