receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Celek - Přehodnocení vědy o výživě

T.Colin Campbell a Howard Jacobson


Kniha CELEK – PŘEHODNOCENÍ VĚDY O VÝŽIVĚ rozvíjí témata Čínské studie, nejobsáhlejší studie o výživě všech dob, která vyvolala mimořádnou odezvu u široké veřejnosti. Vědeckými důkazy boří další mýty o výživě a vysvětluje, proč se výzkum ubírá špatným směrem, proč a kým jsou lidem předkládány zavádějící informace.  Ale hlavně přináší východisko, jak se vyznat v informačním chaosu o výživě a jakou stravu konzumovat, aby člověk ovlivnil svůj zdravotní stav nejméně ze 75 %. 

Každé sousto obsahuje tisíce chemických látek, z nichž každá má potenciál sehrát důležitou úlohu v podpoře nebo ničení našeho zdraví. Mezi nimi existuje téměř nekonečný počet možných interakcí – každá může přinést jiné biologické důsledky. Přesto je „zlatým standardem“ nutričního výzkumu stále studium jedné látky v daném čase a prostoru. To však neposkytuje žádné informace o vlivu stravy na naše tělo jako celek. 

V knize Celek přední americký vědec v oblasti výživy T. Colin Campbell s odvahou a přesvědčivě vysvětluje, jak sebestředný redukcionistický model prolínající medicínou, médii, farmaceutickými firmami i filantropickými skupinami brání veřejnosti v přístupu k pravdě o výživě, která by všem mohla přinést optimální zdraví.

Ukázka z knihy:

Mýtus o moderní zdravotní péči

Lékař, který vyléčí chorobu, je možná nejzručnější, ale ten, který nemoci předejde, je lékařem nejspolehlivějším.

Thomas Fuller

V jakých úžasných časech žijeme! Moderní medicína nám slibuje spásu před pohromami, které lidstvo od počátku sužovaly. Choroby, tělesné a duševní slabosti a nedostatky, stáří – to vše by mělo brzy zmizet díky pokrokům v technologiích, genetice, farmakologii a vědě o výživě. Lék na rakovinu čeká za dveřmi. Pomocí úpravy DNA zdokonalíme naše vlastní sabotující či geny. Téměř každý týden objevujeme úžasná léčiva. A genetické modifikace potravin kombinované s pokročilými technologiemi zpracování budou brzy schopné změnit obyčejné rajče, mrkev, či sušenku na plnohodnotné jídlo. A možná jednoho dne nebudeme muset vůbec jíst – bude pouze stačit polknout tabletu obsahující všechny potřebné živiny.

Tento růžový scénář ovšem kazí jedna drobnost – že je to všechno úplně špatně. Žádný z těchto vznešených slibů se totiž ani vzdáleně neblíží praktické realizaci. Závodíme o „vynalezení léčby“ tím, že pumpujeme miliardy dolarů do nebezpečných a neúčinných léčebných postupů. Hledáme nové geny, jako kdyby ty, které se v nás vyvinuly během milionů let, byly pro naše účely nepotřebné. Sami sobě podáváme toxické lektvary, z nichž je jen malá část určena k léčbě chorob, zatímco zbytek slouží k potlačení škodlivých, nežádoucích účinků jiných léčiv.

V Americe hovoříme o systému zdravotní péče, ale to je nepřesné označení, ve skutečnosti tu máme systém péče o choroby. Naštěstí máme k dispozici daleko lepší, bezpečnější a levnější způsob, jak dosáhnout dobrého zdraví, a to pouze s pozitivními vedlejšími účinky. Tento přístup zabraňuje vzniku většiny nemocí a chorobných stavů dříve, než se projeví. Systém péče o choroby tedy vůbec nemusíme využívat pokud přejdeme na stravu založenou na kompletních rostlinných potravinách.

Zpracovala Dr. Nora Chvojková

Více na www.svitani.eu