receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czŽivotní styl nám dává radosti, ale i život bere

Je velmi smutné, že oficiální výživová doporučení jsou taková, že lidé, kteří je dodržují, velmi často onemocní civilizačními nemocemi – zabijáci jménem rakovina, diabetes, obezita, infarkt myokardu, mozková mrtvice si denně vyžádají mnoho zbytečných obětí. Snížit riziko těchto nemocí lze změnou stravy.


To je základní informace, jasné poselství naděje a výzva knihy Čínská studieT. Colin Campbell. Ph.D., profesor biochemie výživy na Cornellově univerzitě, zaujímá přední místo ve světovém výzkumu výživy po více než 40 let. Obdržel granty financování výzkumu na více než na 70 let. Je autorem více než 350 výzkumných prací. Během 44 let biomedicínského výzkumu své teoretické konstrukce ověřoval pokusy ve zkumavce, 27 let na laboratorních zvířatech a později sledováním Američanů.( prof. T. Colina Campbella, autora více než 350 vědeckých článků uveřejněných v prestižních vědeckých časopisech, která rozptyluje velké množství mýtů a dezinformací o výživě.

V USA byla vyhlášena knihou roku. Její význam dokládá i to, že bývalý nejmocnější muž planety prezident Bill Clinton si podle jejích zásad úspěšně vyléčil své zdravotní problémy, když mu před tím zásadně nepomohla asi špičková lékařská péče.

Vědci ze slavné Cornellovy univerzity a Oxfordské univerzity v rámci jednoho výzkumného projektu přes 30 let sledují a vyhodnocují vliv stravy na zdraví. Kvůli relativně stejnému genetickému pozadí, ustáleným stravovacím návykům a malé migraci sledovaných osob si ke sledování vybrali Číňany žijící v Číně. Vznikla tak celosvětově nejobsáhlejší a nejucelenější vědecká studie o zdraví a výživě.

Vědci paralelně prováděli výzkum teoretický a experimentální: Zjistili, že změna stravy tedy dokázala rakovinu „vypínat“ a „zapínat“.


Čínská studie je velmi významná a čtivá kniha. Studuje vztah mezi stravou a nemocí. Její závěry jsou překvapující. Je to příběh, který je potřeba si poslechnout.
                                           Robert C. Richardson, Ph.D.,
                                           nositel Nobelovy ceny,
                                           místoděkan pro výzkum Cornellovy univerzity

Další pokusy ukázaly, že hraničním množstvím pro vznik a vývoj rakoviny je 12 % bílkovin ve stravě. Rovněž bylo zjištěno, že procentuální množství bílkovin nutných k zabezpečení růstu mláďat potkanů a dětí, stejně jako procentuální množství bílkovin požadovaná pro udržení zdraví dospělých potkanů a lidí, jsou pozoruhodně podobná. Bohužel v oficiálních materiálech je ve stravě u dospělých lidí doporučováno přijímat 10 - 35% energie z bílkovin, což je daleko více, než je naše opravdová potřeba.

Zřejmě nejšťastnější zjištění, které autor knihy ve výzkumech týkajících se výživy nalezl, je, že dobrá strava je strava jednoduchá a že získat zdraví je rovněž jednoduché. Lze to shrnout do jedné věty: jezme přírodní rostlinnou stravu a omezme konzumaci živočišných bílkovin. Optimum představuje strava vegetariánská.

Autor této v knihy ostře kritizuje funkcionáře potravinářského a farmaceutického průmyslu, vládu i tzv. akademické poradce, popisuje vlastní smutné zážitky ze setkání s těmi, kteří nemají zájem na zlepšení zdravotního stavu lidí, ale zajímají se jen o vlastní obohacování.

Že jsou informace Čínské studie důležité a užitečné i pro naše zdraví svědčí to, že pro velký úspěch v České republice Čínská studie nyní vychází v nakladatelství Svítání již pošesté.

Ukázky a recenze knihy jsou uvedeny na www.svitani.eu, kniha právě vychází, objednávky emailem : objednavky@svitani.eu.

Dr. Nora Chvojková                      Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.