receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz                       Dobrá zpráva z Indie!
Zákaz dovozu kosmetiky testováné na zvířatech.

Obrovské vítězství pro zvířata - Indická vláda oznámila minulý týden zákaz dovozu kosmetiky testované na zvířatech! 13. listopadu 2014 zákon vstoupí v platnost...


Tato zpráva přichází po intenzivním úsilí PETA v Indii, ministr Maneka Gándhí a další rozhodli, že ušetří miliony zvířat před oslepnutím, otrávením a zabitím v krutých a hlavně při zbytečných testech výrobků prodávaných v Indii. Ministerstvo zdravotnictví a péči o rodinu uveřejnilo jeho rozhodnutí ve Věstníku Indie dnes a bude zákaz realizovat od listopadu 2014.

Soucitný krok přidává Indii k Evropské unií a Izraeli. Začátkem tohoto roku, bylo testování na zvířatech pro kosmetické účely zakázáno i v Indii samé. Nyní Indické společnosti, které chtějí prodávat kosmetiku v zemi, nebudou mít možnost provádět kruté testy jinde.

Poslední měsíc, to vypadalo, že stávající zákaz testování kosmetických prostředků na zvířatech může být ohrožen skupinou "jistých" mezinárodních společností, které jsou členy indické Beauty & Hygiene Association. Peta děkuje všem, kdo napsal této společnosti, aby zajistila, že se tak nestalo.

Organizace PETA gratuluje Indii a všem ostatním, kteří se podílejí tomto obrovském vítězství pro zvířata. Je to poselství celému světu, že Indie nebude tolerovat oslepování zajíčků pro výrobu šamponů, řasenek a dalších podobných produktů. Toto rozhodnutí snad posune i další podniky k testovacím metodám bez utrpení zvířat.


zdroj: PETA