receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


   


Ukázka z obsáhlé kapitoly z knihy

PRŮVODCE (začínajícího) VEGETARIÁNA

                       Vesanto Melina a Brenda Davis

( O této knize se můžete více dozvědět v rozhovoru s lékařem vegetariánem MUDr. Zbyňkem Luňáčkem).


Vegetariánská diplomacie

Osvojení si jemného umění diplomacie

Diplomacie je jemným uměním, jak můžeme vyjadřovat své vlastní etické principy a sociální uvědomění bez odsuzování, zavrhování nebo jiného ubližování druhým lidem. Budeme se i tak nadále dostávat do situací, které si vyžádají méně-než-diplomatické řešení, avšak reakce tohoto druhu jen pramálo přispějí k uznání našeho názoru. Důležité je rozlišovat, zda je člověk diplomatický nebo bezpáteřní. Diplomatické jednání nijak nevylučuje, aby člověk pevně zastával své názory, kterým věří, nebo se otevřeně postavil proti konkrétní situaci. Znamená to jen, že se bude chovat tak, aby neubližoval druhým lidem. Skutečná diplomacie se vytrácí, když si nedokážeme vážit své vlastní hodnoty a etiky. Někteří lidé jsou rodilými diplomaty. Diplomacie je ale nástroj, který si dokážeme osvojit, a je potřeba ho rozvíjet.

Návod k úspěchu

Buďte laskaví, mějte soucit a buďte empatičtí. Výprava za laskavějším a soucitnějším světem musí začít u každého z nás. Laskavost může být úsměv, podání ruky někomu v nouzi nebo slovní podpora. Soucit nás inspiruje k tomu, abychom pochopili, že každý člověk má svoji hodnotu. Také nás motivuje, abychom se snažili zlepšit své fyzické i duševní zdraví. Mít soucit vyžaduje, abychom byli velmi citliví ke každému člověku a k její nebo jeho jedinečné situaci. Naše schopnost mít soucit závisí i na tom, jak dokážeme být empatičtí k druhým lidem, jak si sami sebe dokážeme představit na jejich místě. To, že budeme laskaví ke všem živým tvorům, a že s nimi budeme mít soucit, svědčí o naší etice.


Respektujte práva každého člověka na svoji vlastní hodnotu a svá vlastní rozhodnutí. Nikdy se neshodneme v otázkách etiky, politiky, náboženství nebo čehokoliv dalšího, co je trochu významné. Důležité ale je, abychom pohled druhých lidí respektovali. Neznamená to, že bychom měli hned činům a chování druhého člověka tleskat, ale uznávat hodnotu a důstojnost každého lidského tvora. Projevení respektu a úcty lidem s nízkým postavením, lidem, které nemáme rádi nebo se kterými nesouhlasíme, podává pravdivý obraz o našem charakteru. S druhými lidmi musíme jednat tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Je třeba naslouchat svému srdci.

Vyžaduje to, abychom byli pozorní a neustále neprotestovali proti všemu, co kdo kdy řekl, abychom udržovali přiměřený oční kontakt, a abychom člověku se kterým mluvíme, zpětně vyjádřili své myšlenky a pocity. Když s někým nesouhlasíme, můžeme to říci bez odsuzování nebo znevažování. Ponižování nikam nevede, jenom zraňuje, člověk se pak naštve, odtáhne a upevní svůj odpor vůči nám. Musíme si uvědomit, že většina lidí se svým vlastním způsobem snaží udělat tento svět lepším. Přispívají na charitu, stanou se dobrovolníky, vedou zdravé aktivity pro děti nebo jsou advokáty těch méně šťastných.

Rozhodujte se tak, aby vaše rozhodnutí neodporovala vašemu osobnímu přesvědčení a hodnotě, která je ve vás. Náš osobní příklad je nejmocnější nástroj, který máme k dispozici. Když se naše jednání a chování shoduje s tím, co říkáme, když „jednáme podle svých slov“, dáváme tak najevo integritu a získáváme si důvěru ostatních.

Můžeme toho říci hodně, aniž bychom vyslovili jediné slovo. Můžeme být inspirací pro druhé, aby si také zvolili vegetariánský styl života, když sami budeme pečovat o své zdraví moudrým výběrem potravy a pravidelnou fyzickou aktivitou. Když se budeme ke všem zvířatům chovat s láskou a žádným způsobem nebudeme podporovat jejich týrání, můžeme tak povzbuzovat lidi, aby i oni projevili větší soucit se zvířaty.

Když budeme používat méně materiálních věcí, kupovat si věci v second handu, třídit odpady a kupovat si produkty, které jsou přátelské k životnímu prostředí, projevíme tak svůj dobrý vztah k životnímu prostředí. Když se rozhodneme, že se budeme stranit zábavy, která podporuje krutost, ať už je to cirkus se zvířaty, psí závody nebo násilné filmy, můžeme tak propagovat nenásilí. Mahatma Gandhi kdysi řekl: „Buď tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ Jen několik málo slov vyjádřilo velmi smysluplnou radu.

Za svá rozhodnutí se neomlouvejte. Jako respektujeme rozhodnutí a názory druhých lidí, tak musíme respektovat své. My všichni máme právo na svoji vlastní hodnotu, a když chceme, aby ostatní lidé brali naše rozhodnutí vážně, musíme zaujímat jasné a pevné stanovisko. Ve společnosti, kde je maso ve středu mnoha sociálních interakcí, se mohou vegetariáni cítit zastrašeni. Vezměte si příklad z lidí, kteří byli vegetariány už v dávných, méně tolerantních dobách, jako třeba Leonardo da Vinci, Albert Schweitzer, George Bernard Shaw a Ben Franklin. Neuzavírejte se, začněte se více sociálně angažovat a využijte každou vhodnou příležitost, abyste druhé lidi přiměli k přemýšlení o tradicích, které tak moc poškozují naše uvědomění.

Sdílejte informace. Přechod na vegetariánskou stravu bývá velmi často motivován nějakým důležitým zjištěním. Informace, kterou jsme získali, je tak hluboká, že ji chceme vykřičet ze střechy. I když bychom to udělali a lidé by zbystřili a věnovali by jí pozornost, není pravděpodobné, že by u nich vyvolala změnu ve stravování. Naštěstí existují mnohem lepší způsoby, jak jít naproti svému cíli. Když chceme s úspěchem ovlivnit svoji rodinu, přátele a kolegy, je třeba, abychom ve svém poselství byli citliví a pozitivní, do ničeho je netlačili a nekritizovali je.

Můžeme začít sdílením společné věci. Například přineseme kolegům do práce extra porci vizuálně přitažlivého a velmi chutného vegetariánského jídla i s receptem. Pozveme přátele nebo kolegy na nádherné domácí vegetariánské jídlo nebo na oběd do skvělé vegetariánské restaurace. Když uvidíte, že by uvítali další informace, půjčete jim zajímavé knihy, časopisy a videa nebo je pozvěte na přednášku, konferenci nebo kurz vegetariánského vaření.

Uvolněte se a víc se smějte. Jako vegetariáni jsme každý den postaveni před mnoho neradostných skutečností, které se týkají života a stavu světa. Přicházíme na zvěrstva páchaná proti miliardám zvířat ročně. Pochopitelně, že nás to může rozhněvat nebo že se staneme cyničtí, přesto, když jdeme životem s mrzutým a vážným pohledem na všechno, bude náš postoj spíše jen bariéra ve vytváření laskavějšího a soucitnějšího světa. Jestliže má výprava uspět, je zapotřebí uvolnit se a více se smát. Smích nejrychleji ze všeho zmenší odstup mezi dvěma lidmi a pro dobré duševní zdraví je naprosto nezbytný. Povzbuzování ducha polevuje stres a přináší radost všem kolem nás. Vezměte si volno a smějte se, půjčete si zábavný fi lm, běžte na komediální představení nebo se s přáteli jen tak dobře bavte. Relaxujte, uvolněte se a neciťte se vinni.

Smích nám pravděpodobně přidává stejně tolik let jako vegetariánská strava.

Ukázky dalších témat vegetariánské diplomacie z knihy
Situace a jejich diplomatické řešení:

Strasti dospívání,
Mrzutosti o svátcích,
Hrubé nebo zraňující poznámky,
Šikana nebo posmívání,
Dilema u večeře,
Jemné přesvědčování,
Nátlak od jiných vegetariánů,
Strasti zásnub,
Oběd v restauraci.

                   

K 10. výročí magazínu Vegetarian.cz si můžete Průvodce (začínajícího) vegetariána zakoupit v miniobchůdku Vegetarian.cz za výhodnou cenu.red.© Vegetarian.cz 2000 - 2010

ISSN 1804-0853

Šíření textů a fota je možno používat jen se souhlasem redakce. Děkujeme.