receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz1. říjen Světový den vegetariánství - dokonalá příležitost stát se vegetariánem

Popularita vegetariánství poslední dobou velmi nabývá na síle. Postupně vyřadilo maso ze svých jídelníčků již 7 % obyvatel Velké Británie a každý týden se vegetariány stává přibližně 5 tisíc lidí.

Představme si takového typického Čecha. Máte? A teď si zkusme opět společně odpovědět na následující otázky: Je váš typický Čech vegetarián, či má běžné stravovací návyky? Nabídnout mu vegetariánství jako alternativu pro život (a nejen pro ten jeho) znamená úsměv, v tom lepším případě.

Vegetarian.cz společně se společností STEM/MARK, a.s realizoval v roce 2008 výzkum s názvem Etický aspekt rozhodování při koupi potravin v ČR. Práva zvířat (etický aspekt) při výběru potravin zde jsou na sedmém místě. Tento bod výzkumu však zůstal mediálně ležet ladem.

A tak, přesto, že vegetariánství přináší mnohé výhody, co se týče zdraví, což dokazují i vědecké studie srovnávající vegetariány s lidmi, kteří se stravují způsobem obvyklým v západních zemích.

Osudy zvířat jsou každý den v rukou většinové společnosti. Tato společnost by měla být informována, jak se mělo jejich kuřecí prsíčko, než se stalo pochoutkou z televizní reklamy a také o tom že:

Vegetariáni se těší značně lepšímu zdraví a je u nich menší pravděpodobnost výskytu různých onemocnění jako např. srdeční choroby, některé druhy rakoviny, hypertenze (vysoký krevní tlak), mozková mrtvice, problémy se střevy, zánět slepého střeva, žlučníkové kameny, dna a obezita. Všechna tato onemocnění mohou být zapřičiněna, nebo zhoršena, stravou založenou na mase.

(Zdroj: Food for Thought, Dr Vernon Coleman).

Že: jeden z hlavních důvodů vzestupu vegetariánství je morální. Ve Velké Británii, více než 2 miliony hospodařských zvířat je zabito každý den v jatkách a masokombinátech. Většina těchto zvířat je vychována v přeplněných provozech připomínajících "továrny na maso", kde nemají přístup k čerstvému vzduchu, fyzickému pohybu ani společenskému kontaktu

(Zdroj: Animal Aid, UK).

Navíc masný průmysl je významným faktorem ve vážných ekologických problémech jako je globální oteplování. V rámci pěstování plodin pro výkrm hospodářských zvířat je spotřebováván obrovský objem vody, což stlačuje vodní zdroje na nebezpečně nízké úrovně. Výkaly hospodářských zvířat znečišťují půdu, řeky a rybníky, přičemž je zanáší dusičnany, pesticidy a růstovými hormony. Kromě toho živočišná výroba spotřebuje téměř nepředstavitelné množství fosilních paliv jako úhlí, ropy a zemního plynu. Neustálé rozšiřování ploch pro pěstování těchto plodin se děje na úkor přirodních ekosystémů, plochy divočiny, včetně deštných pralesů, se rychlým tempem zmenšují.

Dalším velkým problémem je hlad. Stravovací návyky v bohatých zemích mají přímý dopad na hlad ve světě. Hospodářská zvířata konzumují 5 až 10 krát více rostlinné potravy než lidé, ale dávají nám v podobě masa a mléčných výrobků jen nepatrný zlomek toho, co konzumují.

Z toho vyplývá, že většina pěstovaných plodin se užívá na výkrm zvířat místo toho, aby se jich najedli populace hladovějících lidí.

Dnes je tedy nejlepší příležitost vzpomenout na to: proč jsme vegetariány a že v tom nejsme sami.

Že jednou přijde doba, kdy se o naší epoše bude mluvit jako o časech, kdy se ještě legálně tyranizovala, zabíjela a jedla zvířata... Bude to působit podobně, jako když se dnes dovídáme o zemích, kde kdysi nebo ještě nedávno bylo lidožroutství... úryvek z rozhovoru

Pro většinovou společnost pak připomenutí něčeho co je nevhodné nahlas vyslovit a pro někoho i dokonalá příležitost stát se vegetariánem.

Vše nejlepší vám přeje redakce Vegetarian.cz, jako dárek pro vás připravujeme několik rozhovorů :-)

EDŘíjen jako Měsíc uvědomění si vegetariánství zahrnuje následující svátky:

1. říjen - Světový den vegetariánů

2. říjen - Světový den hospodářských zvířat a Gandhiho narozeniny

4. říjen - Světový den zvířat a Svátek svatého Františka z Assisi

15. říjen - Světový den výživy