receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czBezmasou stravou můžeme zachránit svoje zdraví i zdraví planety

část 4

Planeta je ve stavu nouze

Evropský parlament říká:
"Omezte spotřebu masa."

Dr. Rajendra Pachauri, ředitel IPCC při OSN:
"Konzumace masa je nyní hlavní příčinou hrozby našeho přežití."

"Jen upozorňuji na fakt, že celý řetězec masa je velmi intenzivní, co se týče emisí oxidu uhličitého. Od okamžiku, kdy vypleňujeme pralesy a pastviny, pasou se tam krávy, pak jsou zabíjeny, pak chlazeny, takže emise oxidu uhličitého jsou dosti značné. Ale více než cokoli jiného, myslím, že všichni vyhrají, budou-li jíst méně masa. Existuje dostatek lékařských důkazů o tom, že míra spotřeby masa, kterou máme ve světě dnes na osobu, zvláště ve společnostech, kde maso tvoří velkou část stravy, dokonce poškozuje lidské zdraví. Já radím, abychom zveřejnili fakta. Bohužel o těchto věcech nebyli lidé dostatečně informováni, aby si udělali obrázek a zaujali postoj, kterým by omezili svou spotřebu masa."

"Když budete jíst méně masa, je to výhra pro všechny. Buďte vegetariány, buďte ekologičtí a zachraňte naši planetu."

CO2 není hlavním skleníkovým plynem, je jím metan a ten vzniká především ze živočišné výroby. Váže na sebe 72x více tepla než CO2. Metan se dá odbourat z atmosféry za 8-15 let, zatímco CO2 za stovky až tisíce let.

Zrušením tvorby metanu tím, že nebudeme uměle množit skot a přejdeme ze živočišné stravy, která zdraví stejně neprospívá, na rostlinnou, omezíme tvorbu metanu, tím se ochladí planeta a získáme více času na rozvoj nových technologií, které pak pomohou vyřešit i CO2.

Bude nám dovoleno vstoupit do Zlatého věku?

Denně zemřou statisíce zvířat pro naši spotřebu. Je opravdu nutné si naše maso živit jiným masem cítících bytostí?

Kde je náš cit a soucit? Utrpení, zabíjení - z planety jsme si udělali jatka a koncentrační tábory pro zvířata. Ničíme si vodní zdroje, atmosféru, kácíme pralesy, necháváme lidi umírat hlady a nezbývá nám pro lidi už ani pitná voda.

Jak je možné, že nemáme soucit s cítícími bytostmi, které necháme žít krutý nepřirozený život na betonu nebo na roštu a pak je násilně vraždíme jenom proto, že máme chuť na řízek?

P R O Č ? je každý rok umučeno a zavražděno více jak 60 miliard nevinných bytostí ?

"Pokud nezasáhneme před rokem 2012, bude pozdě. Co uděláme v následujících 2 letech, rozhodne o naší budoucnosti. To je rozhodný moment."

Albert Einstein:
"Nic neprospěje lidskému zdraví a nezvýší šance na přežití života na Zemi tolik jako evoluce k vegetariánského stravování."

James Hansen, klimatolog z NASA:
"Překročíme-li bod, odkud není návratu, nebude již v moci lidstva cokoli udělat, aby situaci navrátilo zpět."

Michael Jackson, zemřelý americký popový zpěvák (film "This Is It"):
"Na záchranu planety už máme asi jen 4 roky."
"Nečekejte, až to za vás vyřeší vláda, musíte se změnit každý sám uvnitř sebe."

Princ Charles, Spojené království, je velkým aktivistou za zanechání deštných pralesů:
"Hodiny klimatických změn odpočítávají soudný den, tikají rychleji než kdy dřív směrem k půlnoci. Jednoduše nereagujeme dostatečně rychle! Nemůžeme být nic méně než odvážní a revoluční v našem přístupu k řešení klimatických změn."

Zde je překlad myšlenky z Kopenhagenu, kde měl přínosnou řeč ohledně zachování deštných pralesů :

"Pokud jde o vzduch, který dýcháme, o vodu, kterou pijeme, neexistují žádné národní hranice. Jsme všichni závislí jeden na druhém - a především navzájem na svých činech - pro naše počasí, naše jídlo, vodu i naši energie."

"Jelikož planetární-podpůrný životní systém začíná selhávat a naše přežití jako druhu je otázkou, pamatujte, že naše děti a vnoučata se nebudou ptát, co naše generace říkala, ale co udělala. Dejme odpověď, na kterou pak můžeme být pyšní. "

Na videokonferenci s týmem Supreme Master Television Mistryně Ching Hai k této citaci doplnila: …budu k vám upřímná, musím vám to říct, vy nemáte ani jistotu, že se vaše děti a vnoučata na této planetě narodí, pokud neučiníte změnu směru…

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, celosvětově uznávaná duchovní učitelka, humanitární aktivistka a umělkyně:
"Vzdejte se kousku masa na talíři a vše ostatní si můžete nechat, jinak ztratíte vše pro tento kousek masa."

Každý z nás má ještě přibližně 600 dnů na změnu našeho prastarého zakořeněného zvyku. Bezmasá strava obnoví naše zdraví, vyhneme se přírodním katastrofám a zachráníme naší krásnou planetu.část 4

V.Holečková