receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czKuchař 1/2 lékař

Další foto

Reportáž :

Odborný seminář pro učitele hotelových škol :

Ve dnech 19. a 20. září 2000 se v SOŠ a SOU Kroměříž uskutečnil odborný seminář na téma "Příprava jídel racionálních a vegetariánských".

Semináře se zúčastnilo celkem 34 pedagogických pracovníků ze 12 HŠ ČR, majitelé restaurací, odborníci připravující učebnice technologie přípravy jídel, nejen z ČR, ale i ze Slovenska. Celá akce byla velmi dobře připravena jak ze strany pořádající školy, tak zejména ze strany České společnosti pro výživu vegetariánství.

V průběhu celého semináře vládla mezi účastníky velmi pozitivní nálada, kterou umocňovaly velmi dobře připravené odborné přednášky i kvalitně předvedené konkrétní ukázky přípravy jídel racionálních a vegetariánských. Účastníci byli seznámeni s jednotlivými výrobci surovin, s konkrétními surovinami i specifickými technologiemi přípravy jídel.

Přednáška MUDr. Zbyňka Luňáčka, Vliv životního stylu na zdraví člověka , byla více než zajímavým úvodem celého semináře. Další odborná přenáška na téma Výživové směry a jejich kulinářská specifika přednesená Jaroslavem Škvařilem - ČSVV, byla výborným úvodem pro vlastní praktickou přípravu jídel a byla doplněna o Historii alternativního stravování v ČR. Zbývalo jen objasnit vazby ekonomické, sociální, ekologické a etické a také problematiku získávání surovin . Této úlohy se skvěle ujal nestor českého ekologického zemědělství Ing. Richard Barták, CSc. (ČSVV).

Pro většinu zúčatněných byla přednáška Vegetariánství jako model zdravotní prevence (MUDr. Zbyněk Luňáček - ČSVV) určitě překvapením. Večerní program proběhl jako společenský večer s ukázkou vegetariánského rautu a ochutnávkou arcibiskupských mešních vín.Postupy přípravy jídel byly moderovány vynikajícím způsobem p. Vaňkem ze SOU Kroměříž a Ing.Hladíkem (Vitana). Detaily připravy byly snímacím zařízením zobrazovány na panelu, takže všichni zúčastnění mohli vše pohodlně sledovat. Viz foto.

V průběhu semináře nepřetržitě probíhala neformální diskuse a stále se bylo na co ptát a na co odpovídat.

Přípravované pokrmy byly zařazeny do soutěže, kde všichni přítomní bodovali nejlepší pokrm. Napínavou soutěž vtipně moderoval Ing.Hladík.

Účastníci semináře konstatovali, že se seznámili s problematikou, kterou dosud považovali za zcela okrajovou a pro zakomponování do učebních osnov nevýznamnou. Z uvedených statistik vyplynulo, že se mění klientela hostů, pro které je konzumace jídel racionálních a vegetariánských nenahraditelnou součástí jídelníčku. Seminář jednoznačně potvrdil, že racionální a vegetariánská strava se stává nedílnou součástí moderní kuchyně a myšlenka vegetariánství moderním životním stylem. Účastníci se shodli na potřebě zařazení uvedené problematiky do učebních osnov.

Zavěrem bychom chtěli poděkovat SOŠ a SOU Kroměříži za uspořádání akce v České republice zatím ojedinělé. Blahopřejeme.

Případné připomínky ke konferenci lze zaslat i elektronickou poštou na e-mail: skola@sosukm.cz