receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
planetveggie.com
zpět

JÍDLO MÍSTO ZBRANÍ

ZEM POSKYTUJE DOSTATEK PRO POTŘEBY VŠECH SKROMNÝCH LIDÍ,ALE MÁLO PRO CHAMTIVOST JEDINÉHO ČLOVĚKA !

                                                                                     Mahátma Gándhí


Jídlo místo zbraní je volné seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma v různých městech po celém světě. Food not bombs, tak se v originálu nazývá seskupení, které bylo založeno v roce 1980 v Bostonu a dnes jej tvoří více než dvěstě samostatných skupin po celém světě.

Každá z těchto skupin připravuje a rozdává bezdomovcům a kolemjdoucím min. 1 x za měsíc teplý veganský pokrm jako positivní formu protestu proti investování miliard do zbraní, proti plýtvání potravinami, diskriminaci a sobeckosti člověka naproti celosvětovému rozrůstajícímu se hladu! Propaguje NENÁSILÍ, SOLIDARITU, TOLERANCI A NEZIŠTNOU POMOC!

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 13.12.2005 ve 14.hod na Lannově třídě !

A JAK MŮŽETE POMOCI VY?

" Přijďte ochutnat a tím podpořit naší myšlenku!

" Přispěním vlastní pomocí nebo zajímavými nápady

" Darováním kelímků, kancelářských potřeb, různých maličkostí- staré lžíce apod.

" Darováním čistého oblečení (které přinesete v den akce na místo rozdávání)

Ptáte se proč?

Ačkoliv se nacházíme na začátku jedenadvacátého století, jsou mezi námi lidé, kteří nemají dostatek prostředků na to, aby si zajistili byť jen základní potraviny.Dnešní doba je charakterizována nadprodukcí a přehnaným konzumem. Ročně vydávají vlády většiny zemí světa miliardy dolarů na nákupy nových a účinnějších zbraní, zatímco na celém světe hladoví miliony lidí.Abychom na tento paradox upozornili, rozdáváme pravidelně jídlo zdarma těm, kteří ho potřebují. Touto aktivitou chceme též zviditelnit hodnoty mezilidské solidarity a vzájemné nezištné pomoci.

ŘÍDIME SE NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁSADAMI :

Jídlo získáváme zdarma

Nepoužíváme jednorázově obaly

Jídlo je veganské

Práci děláme dobrovolně

Seskupení je neformální

Informujeme veřejnost (média)

Ve zkratce se jedná o :

" pozitivní formu protestu proti stálému financování pokusů s novými zbraněmi vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšující se počet bezdomovců

" sdružení dobrovolníků, kteří min. 1x za měsíc vaří z darovaných potravin veganský pokrm a rozdává ho bezdomovcům a kolemjdoucím - nikoho neodsuzujeme za jeho nynější situaci, jsme jen lidé, každý patří do naší společnosti a naší povinností je spolupracovat a nezištně si pomáhat !

" potraviny získáváme od obchodů se zdravou výživou těsně před vypršením spotřební lhůty nebo z hypermarketů z vyřazených potravin ( s porušeným obalem apod.) vždy však zdravotně nezávadné !!! --) protestujeme proti plýtvání potravinami

" nepoužíváme jednorázové obaly, jídlo rozdáváme do prázdných obalů a kelímků od potravin,které tak opakovaně využíváme --) důraz na šetření životního prostředí

" propagujeme úctu k životu a nenásilí - pokrm je čistě rostlinný - šetrný k prostředí i k lidskému zdraví

Je čas rozdávat jídlo místo zbraní

CHUDOBA - na světě trpí hladem 200 milionů lidí a denně hladem umírá přes 36 000 dětí. Problém chudoby se v jedné ze svých forem projevuje i v České republice - odhaduje se, že v ČR žije na 100 000 bezdomovců.Přitom česká armáda spolkne ročně až 30 miliard Kč z našich daní.

VÁLEČNÉ KONFLIKTY - ročně zemře ve světových válečních konfliktech víc jak 20 milionů lidí.Zbraně, které zabíjejí, pocházejí také z českých zbrojovek.

NADMĚRNÝ KONZUM NIČÍ ZEMI - ročně lidé na celém světě vyprodukují stamiliony tun odpadu, které končí většinou na skládkách či ve spalovnách. Ty však představují značné riziko pro přírodu i zdraví obyvatel v jejich okolí. Jen Češi ročně vyprodukují víc jak 35 milionů tun odpadu.

NÁSILÍ NEVYHNUTELNĚ ZPŮSOBUJE UTRPENÍ. PROTO KDYŽ CHCEME ZMENŠIT UTRPENÍ VE SVĚTĚ, MUSÍME SE ZŘÍCI NÁSILÍ JAKO FORMY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

                                                                                       Jeremy Hopkins

Za JMZ Edita Karlová a Jana Jurigová

Kontakt :

mirandolina @seznam.cz

tel.723 468361, více info na https://jmz.ecn.cz