receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz                  Světový mírový summit                                              Mír je vašich rukou

   Tisková zpráva ke Světovému mírovému summitu konanému dne              31.10.2004 v Městské hale                   Vodova, Brno

Při příležitosti 135. výročí narození Mahátmy Gándhího a k uctění památky 1. výročí Mahasamádhí Jeho Svatosti Dharmsamrat Paramhansy Svámího Mádhavánandy, indického duchovního učitele, myslitele a humanisty je pořádán dne 31.10.2004 v době od 9,30 do 16,00 hodin Světový mírový summit v Brně-Králově Poli v Městské hale na Vodove ulici. Summit je konán pod záštitou ministra zahraničních věcí pana JUDr.Cyrila Svobody a slavnostně ho zahájí Jeho Excelence velvyslanec Indické republiky v ČR pan P.S.Raghavan.

Mahátmá GándhíJeho Jeho Svatost Dharmsamrat Paramhans Svámí Mádhavánanda
Očekávána je účast kolem 2 000 účastníků z Evropy, Indie, USA a Austrálie. Tato mírová konference je zaměřena na podporu iniciativy OSN nazvané Rozvojové cíle tisíciletí. Na konferenci jsou pozváni a s příspěvky vystoupí poslanci i členové vlád, zástupci vládních i nevládních organizací, představitelé různých náboženství, ekologové, ekonomové a zástupci kulturní a umělecké sféry.

Součástí programu je i bohatý kulturní program: Bhakti, tanečnice z Vídně - indický tradiční tanec, Baharan Punjab Diyan -indický folklórní taneční a hudební soubor, Hudci z Kyjova - cimbálová hudební skupina.

Tématem konference je otázka: Jak každý z nás může přispět ke světovému míru?. Motem summitu je výrok Mahátmy Gándhího: "Buďte změnou, kterou chcete vidět". Iniciátorem setkání je Mahámandaléšvar Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda, autor světově uznávaného vědeckého systému Jóga v denním životě. Svámí Mahéšvaránanda již inicioval několik mezináboženských dialogů a mírových konferencí po celém světě.

Za svou neúnavnou humanitární a duchovní činnost v uplynulých desetiletích mu chorvatský prezident Stjepan Mesić udělil nejvyšší chorvatské vyznamenání za zásluhy v humanitární oblasti. Osobně byl přijat a oceněn prezidenty Slovenské republiky, Slovinska, Maďarska a Indie.