receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět


Biopotraviny a ekologické zemědělství

přednáškové odpoledne 24. 11. 2004 12:00 - 15:30 hod přednáškový sál ÚZPI, Slezská 7, Praha 2

I. Úvodní slovo

Ing. Jiří Trnka, Ministerstvo zemědělství České republiky, vedoucí odb. Ekologie a krajiny

II. 12:00-13:00 Ekologické zemědělství a jeho filozofie

- Filozofie ekologického zemědělství a jeho výhody - Základní principy EZ, směrnice a právní úpravy EZ v ČR i EU - Certifikace ekologických zemědělců; záruky pro spotřebitele (bio a nebio) - Ekologické zemědělství po vstupu do EU - ekozemědělec jako podnikatel a partner spotřebitelů

Lektor: Ing. Jiří Urban, místopředseda svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk

III. 13:00-13:40 Hodnocení jakosti a bezpečnosti produktů ekologického zemědělství - Porovnání produktů BIO a konvenčního zemědělství - výsledky vědeckých studií

Lektor: Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., VŠCHT, FPBT, Ústav chemie a analýzy potravin

IV. 13:40-14:00 Diskuse

V. 14:00-14:40 Bioprodukty pro spotřebitele; organizace - Country Life s.r.o. - člen Svazu ekologických zemědělců (PRO-BIO Šumperk, OCI a ASI)

Lektor: Ing. Otakar Jiránek , Country Life s.r.o.

14:40 Film; ochutnávka

- Filmová ukázka z činnosti ekologického zemědělství: PRO-BIO Šumperk

- Ochutnávka biokproduktů (dodá společnost Country Life s.r.o.)