receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
povídka na vegetarian.cz
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se stal/la vegetariánem(kou)

Milý pane Klimeši,

také mi kdysi bylo vše jasné, chemii na přírodovědecké fakultě jsem dělala vždy za jedna, biologii jsem si vybrala pro poznání krásy a zákonitostí všeho živého kolem mne ( i Vy totiž dle adresy patříte k UK). Dodnes mám ráda nádherné zákonitosti chemie, přestávám však tvrdit, že mi tato vysoká škola dala kompletní poznání. Nevyčítám jí to, zabývá se tím, co lze zvážit, změřit, vyčítám vědě však její aroganci. Po revoluci jsem se občas ptávala studentů, jak se měnily přednášky a jejich náplň. V podstatě se toho moc nezměnilo. Například včera jsem si povídala s dívkou, která dělala zkoušku z ekologie člověka na PřFUK. Na moji otázku, zda také probírají auru a čakry, odpověděla záporně. A přitom já mám fotografii své aury.

Kdysi jsem byla na kursu cvičitelů tajči, řekli, že tyto cviky pracují s životní energií - dost mne to rozesmálo, vždyť vitalistickou teorii vyvrátil již v r. 1822 F. Wohler zahříváním kyanatanu amonného. Pak jsem však během nácviku zažila příliv energie, takový, že jsem v noci nemohla spát a další den nepotřebovala jíst. A probudil se ve mně vědec, hledala jsem vysvětlení, deset let hledám, objevuji, buším na bránu poznání. A nacházím a ihned prakticky odzkušuji.

Ve fyzice a chemii nás učili, jaké druhy energií máme - na jejich vyjmenování nám stačily prsty našich rukou. Dnes tvrdím, že je energií nekonečný počet a jsou mezi nimi i ty, které nahrazují tu chemickou, kterou běžně člověk využívá rozštěpením svého jídla. Vy jste jako malý kluk neutíkal ke své mamince, když vás něco bolelo, Vy jste si neodzkoušel jak funguje její pohlazení? Anebo obráceně - Vy jste nepoznal, jak lidské slovo může ranit tak, že člověk onemocní? Co je to za energii, že dělá s člověkem takové divy? Kde se o ni učíte v chemii?

"Jde tedy hlavně o to jak člověk s živými organismy zachází a jakým způsobem je usmrcuje" Nepřipadá vám to pokrytecké, chovat doma králíka a pak, aby to děti neviděly ho praštit klackem po hlavě, aby to měl rychle za sebou? Určitě budete se mnou souhlasit, že kdyby to bylo možné, tak byste zvířata také raději nezabíjel. Tak se tedy podívejte kolem sebe, určitě někde najdete vegetariána - je zdravý, je klidnější a mírnější než druzí? Jak to, že to tak je?

Kdysi bylo normální, koupit si otroka a dokonce rozhodovat o jeho bytí a nebytí - dnes se za to lidstvo stydí. V Indii žijí generace vegetariánů - ti vám dokazují, že člověk není všežravec. Člověk je fruktivor - ukazuje na to pH slin, charakter chrupu, typ výstelky střeva, délka tenkého střeva (https://www.dub.cz/strava/anatomie.pnp). Mikroorganismy jsou třeba na trávení celulózy, člověk však není býložravec, celuloza je pro něj jen prospěšnou balastní látkou.

Řekněme mi prosím, které aminokyseliny že to jsou v živočišných bílkovinách, aby je člověk opravdu musel jíst? Víte, že většina zemědělské půdy a produkce je určena na výkrm dobytka chovaného pro maso? Pro člověka, jeho ovoce a obilí, by stačilo mnohem méně obdělávané půdy. A tak by se vše mohlo pěstovat jen v rámci biologické diverzity - tedy žádné postřiky, ty jsou totiž nutné podle mne pro rozsáhlé monokultury.

Planeta Země je také domov člověka, takže občas také něco nevědomky zašlápnu a hlavu si z toho nedělám.

Teprve v této dekádě mého života jsem si uvědomila, jak je důležitá životní filosofie, hledání toho, co je smyslem života a podle toho žít. Také i to, jak je důležitá tolerance a lidská pokora Uvědomila jsem si rovněž to, že mezi lidmi na této planetě je ohromný rozdíl ve vyspělosti či jak to nazvete. Co někoho osloví, druhého nechá chladným, co jeden pokládá za zásadní, druhý se tomu směje. A tak se mým kritériem "pravdy" stalo to, zda je to laskavější ke všemu kolem mne, a jestli já při aplikaci mojí teorie jsem zdravější - i v tom medicínském směru.

Nikdo Vás nenutí, abyste žil a stravoval se vegetariánsky. Naše webová stránka jenom předkládá informace, které doplňují ty, které jsme dostali na školách. V mé životní filosofii zastává stále větší význam poznání, že nejprve byla myšlenka, plán (třeba auta, ale také vesmíru) a teprve potom stvoření. A že to stvořené kolem nás je pěkně vymakané, to musíte uznat. A že jsme to my lidé nevytvořili, musíte uznat také. Pak ale nemáme právo jinému tvorovi brát život. V tom vymakaném hemžení, má každá bytost připravenou stravu, aby mu úprava nedala moc práce. A ořechy, ovoce… by nám měly stačit. To jen člověk ve své domýšlivosti chce stále víc a víc, na úkor života druhých. Stále víc přemýšlíme, co nového, třeba synteticky ovoněného a vybarveného sníst, místo abychom šli do sebe a řešili kdo jsme, kam jdeme a co je smyslem našeho života.

Netvrdím, že vše vím, naopak čím jsem starší, tím jsem pokornější. Poznala jsem, že člověk vůbec není pupek vesmíru a snad je to tak dobře. To bychom totiž zničili nejenom tuhle planetu ale i to vyšší.

Přeji Vám hezký den

Helena