receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
povídka na vegetarian.cz
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se nestal/la vegetariánem(kou)

Nelžete sobě ani druhým.

Příspěvek, který jsem poslal s názvem "Pravdu si má člověk přiznat(alespoň sobě, když víc nedokáže) byl uveřejněn pod změněným názvem : "Upusťe ale od fanatismu". Je vidět, že přiznat si pravdu může být pro vegetariány velký problém.

Kdybych úplně přestal jíst maso, ale jedl vejce,sýry, máslo,jogurt a mnohé další živočišné produkty, nemohl bych se přece nazvat vegetariánem! Mléko neroste na stromě, produkuje je kráva, která to dokáže jen tehdy, když každý rok přivede na svět telátko.Vy kdož se nazýváte vegetariány, vy si opravdu myslíte, že všechna ta telátka je možné nechat žít?

Lidé žijící na venkově si dříve velmi často chovali krávu a živili se hodně bramborami a mlékem. Maso ovšem jedli také a protože byli v kontaktu s přírodou, nenapadaly je takové myšlenky, že by si všechna ta telata mohli ponechat. Za pět roků už by měli 5 kusů hovězího dobytka , který by nemohli uživit.

Proč si vegetariáni v těch naivních článcích pořád namlouvají, že kvůli nim se nemusí zvířata zabíjet. Je to jen sebeklam, či vědomá lež? A jakou asi mají představu o tom, co by se mělo dělat s hospodářskými zvířaty, aby se nemusela zabíjet. Myslí si snad někdo vážně, že by se mohla vypustit do přírody? Dávno ztratila schopnost sama se živit a přežít v přírodě zimu. Jsou už na člověku závislá.

Mezi četné nemysly, které jsou uveřejněny na této webové stránce patří i ten, který hlásá, že pán Ježíš byl vegetarián. To skutečně vypadá už jako vrchol drzosti. Kdo zná bibli, ví dobře, že s apoštoly jedl ryby a také ovšem velikonočního beránka. Kdo bibli nezná, ať nehlásá bludy.

Ježíš žil v pravdě tak, jak to nedokáže žádný z nás.

Kdo chce jíst zdravě, musí jíst co nejvíce pestrou stravu, převážně ovšem rostlinnou, ale živočišné produkty nemůže vyloučit. Pokud si z nich vybere jen některé, tedy nemasité, není nijak vyloučen z okruhu ostatních strávníků, kvůli nimž se zvířata zabíjejí, i když si to nekriticky namlouvá, tedy jak se říká, lže si do kapsy!

Taková strava se nazývá makrobiotická. Masa je dobré jíst jen málo, jinak může opravdu škodit. Zde platí to, co řekl velký starověký lékař Paracelsus, že totiž mezi lékem a jedem je jediný rozdíl a ten spočívá v užitém množství.

Rybí maso a tuk obsahuje vitamín D. Jestli si vegetarián myslí, že jej může nahradit tabletkami, může ho ovšem také napadnout, že do těch tablet se vitamín D dostal právě z rybího tuku.

Rybí maso také obsahuje nenasycené mastné kyseliny, která jsou nezbytné pro vývoj mozku člověka. Proto je mají jíst těhotné ženy a ovšem i děti.

Kdo zneužívá lidské city a přesvědčuje mladé ženy, že se obejdou zcela bez živočišné potravy a bez rybího masa, ten ovšem nese zodpovědnost za jejich mentálně méně vyvinuté děti.

Kdo jednostrannýni informacemi a znežíváním přirozených citů zprotivuje někomu masité jídlo, ten páchá činnost nekalou. Kdyby dokázal říct pravdu celou, mohl by lidem prospět. Kdyby pak hodně lidí jedlo masa méně, omezila by se podstatně jeho spotřeba. Falešné vegetariánství, které na tomto Webu předvádíte k tomu ovšem vůbec nevede.

Klimes