receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
povídka na vegetarian.cz
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se stal/la vegetariánem(kou)

Smysl vegetariánství pro lidský život

Pokusím se vysvětlit pomocí mých skromných znalostí základní problém lidského života a vegetariánství. Vycházím při tom z nejstarší stále živé tradice staré Indie, která je převážně vegetariánskou společností.

Každá část hmotného světa má určitou kvalitativní úroveň. Tato kvalitativní úroveň je dána kombinací tří základních kvalit: čistoty, neklidu a temnoty.

Čistota

vytváří radost a dobrotu, podněcuje vznešené ctnosti, jako je víra, zdrženlivost a odvaha. Převažuje ve světě božských bytostí.

Neklid

vytváří sobectví, žárlivost a ctižádostivost a převládá ve světě hrdinů.

Temnota

vytváří ochablost, zádumčivost, strnulost a pudí člověka k ukájení smyslových a tělesných žádostí. Tato kvalita převládá ve světě zvířat.

Tyto tři kvality svojí kombinací vytváří čtyři druhy lidí.

Čistota vytváří typ člověka, který je štíhlý, čistý na těle i na duši, moudrý, obdařený velkou tělesnou silou, dožívá se dlouhého věku. Má pevně stanovené hodnoty a nikdy od nich neustoupí. Potravu těchto lidí tvoří mléko, jogurt, přepuštěné máslo, pšenice a některé druhy ovoce a zeleniny. Vegetariánství je naprostou samozřejmostí, stejně jako nepožívání alkoholu a ostatních omamných látek a nekuřáctví. Jejich osobnost svým klidem uklidňuje neklid, svou čistotou rozpouští temnotu. Žít život člověka těchto kvalit by mělo být cílem snažení každé lidské bytosti a je v postatě jediným smyslem lidské existence.

Čistota a neklid, vytváří typ člověka, který je vysoký, svalnatý, vášnivý a plný tělesné energie a převládá ve světě hrdinů. Neklid ovšem přináší emoce - sobectví, žárlivost a ctižádostivost. Středem jeho světa je on a jeho úspěch v tomto světě. Emoce řídí celý jeho život, čistota, citlivost a tolerance, jej přivede k vegetariánské stravě, ale v slabších chvílích mohou rušivé emoce a neklid zvrátit jeho rozhodnutí. Pro tohoto člověka je důležité najít klid, měl by se věnovat čtení moudrých knih a meditacím.

Neklid a někdy temnota vytváří typ člověka nevyvážené tělesné konstituce, bez výrazné osobnosti, bez vznešených ctností i cílů. Neklid je zde hlavní hnací silou ke změně. Ovšem jediná snaha je prožít život s co nejmenší námahou, ve svém bezpečném světě, ve kterému se vyzná. Z jeho vlastního popudu jeho strava nikdy nebude vegetariánská, je to přece složitější a za tu námahu to nestojí. Tento typ člověka potřebuje nalézt čistotu, měl by svůj život zařídit podle nějakého náboženství, které mu ukáže cestu k čistotě zosobněnou daným bohem a jeho přikázáními.

Temnota, vytváří typ lidí menší tělnaté postavy, kteří jsou tupí a nechápaví, se zvířeckými sklony. Jejich jídla jsou zvětralá a páchnoucí. Jejich svět se skládá z nenávisti, nenasytnosti a duševní prázdnoty. Svět kolem sebe vnímají jako nepřátelský a strnulost jejich života neumožňuje žádnou změnu. Tito lidé vyžadují pevné vedení od lidí na vyšší kvalitativní úrovni, tak aby pomalu vyšli ze své temnoty za světlem čistoty.

Bohužel žijeme v době největšího morálního úpadku. Chování horší než zvířecí v lidské společnosti se stalo společenskou normou a někdy i měřítkem kvality života. Sexuální promiskuita, nenasytnost nejen ve spotřebě masa, neodpovědnost za své chování, lži, krádeže - to vše se stalo běžným a bere se za normální. Ale toto chování není normální a všechno zlo které způsobí bude už v průběhu tohoto života draze zaplaceno utrpením podezíravosti, opuštěnosti a strachu. Svět každé zlé a bezcitné bytosti je stejně zlý a bezcitný jako bytost sama. Moudrý člověk má hluboký soucit k těmto ubohým bytostem, protože svět moudrého je láska.

Duchovní život je naplněn obětí a čistota stravy je nejzákladnější obětí vznešeného člověka. Není možné pokročit pokud jakýmkoli způsobem páchám zbytečné utrpení jiným vnímajícím bytostem, pokud otravuji své tělo různými drogami a ubíjím svou mysl ve strnulé nevědomosti.

Přeji všem, kteří zahlédli záři čistoty, aby je provázela celý jejich život, aby rozdávali toleranci, soucit, moudrost a lásku. Neboť jeden jediný den v čistotě je cennější než sto let v neklidu a temnotě.

Josef Fric