receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czStanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů

Česká společnost pro výživu a vegetariánství, o.s. vydala se svolením Americké dietetické asociace brožůru - Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů

Pozoruhodnou událostí je v závěru publikovaný postoj České pediatrické společnosti k alternativní výživě. Projednaný a schválený výborem společnosti 15.4. 2004 a publikovaný v časopise Československá pediatrie.

MUDr.Pavel Frühauf,CSc. primář Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha, člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS JEP:

Pokud je dieta správně vedena a vypracována, nemůže se proti ní zásadně mnoho namítat.


Součástí vydání je i vyjádření Společnosti pro výživu ke stanovisku Americké dietetické asociace, Praha, únor 2004

Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat. Společnost pro výživu považuje stanovisko ADA pro okruh lidí, kteří se rozhodli pro tento alternativní způsob stravování za reálné a prospěšné.

Řešení možných rizik spočívá ve vhodné volbě potravin, ale též v použití vhodných obohacených potravin nutričními faktory, které by ve vegetariánské (zejména veganské) stravě mohly být nedostatečně zastoupeny. Upozorňuje na rozsáhlé zastoupení fortifikovaných potravin v obchodní síti a na skutečnost, že v současné době sestavení vhodné vegetariánské stravy s použitím obohacených potravin je podstatně snadnější, než v dřívějších dobách.

Publikaci si bude možné objednat cca. 40 Kč,- budeme Vás informovat...

red