receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Závěr - Pár otázek na konec

Autor: Fr. John Dear, S.J.

Když už jsem řekl toto všechno, jsem si jist, že ve vzduchu visí některé otázky jako například: "Ale, Johne, nejedl Ježíš maso?" Někteří odborníci na Bibli dospěli k závěru, že nikoliv. Všichni jsou zajedno v tom, že Ježíš po nás chce, abychom praktikovali dokonalý soucit celým naším životem. Jak jsme viděli, svět, ve kterém dnes žijeme, je světem chudoby, hladovění, násilí a ničení životního prostředí. Přitom jedení masa všechny tyto problémy jen prohlubuje.

Takže opravdu zásadní otázka zní: "Co by chtěl nenásilí propagující Ježíš chtěl, abychom dělali dnes, v takovém světě, kde násilí se vymkl veškeré kontroly?" Věřím, že by chtěl, abychom dělali všechno, co můžeme, abychom pomáhali učinit násilí přítrž a proměnit tento svět ve svět nenásilí a soucitu. A to by znamenalo mimo jiné stát se vegetariány.

Jiní se ptají: "Co s tím, že Bůh schvaluje zabíjení zvířat jako oběti?" Židovská písma jsou sice plná různými regulemi o tom, kdy a jak zabíjet zvířata, ale nemyslím si, že tím lze ospravedlnit jedení zvířat. Cílem a snahou Mojžíšova zákona bylo zmírnění násilí. Bible je plná zákonů, které povolují válku, mnohoženství, držení otroků a jiných forem násilí, ale tyto zákony zmírňovaly zlé praktiky, ke kterém se již docházelo. Boží zákony týkající se jich byly v tehdejší době ustanoveny s cílem omezovat lidskou hřišnost, snižovat naše násilí a uspíšit příchod nového světa bez násilí. Když do toho všeho vstoupil Ježíš, trval na radikálním nenásilí a soucitu. Dal nám najevo, že je mu milejší, když obětujeme vlastní srdce a životy za spravedlnost a mír. Je daleko radikálnější, než kdokoliv z nás si dovede představit.

Jak řekl Gandhí, Ježíš je praktijujícím revolucionářem nenásilí par excellence. Vyjevuje, že Bůh je bohem nenásilí a chce, abychom vstoupili do života nenásilí. Křesťanské Evangelium cituje proroky, volá po míru a dává za pravdu boží původní vizi Rajské zahrady. Důrazně prohlašují, že Ježíš nás vyzval k tomu, abychom žili tady a teď v boží nadvládě, což je nadvláda míru a nenásilí, která zahrnuje soucit jak vzájemný (jeden k druhému), soucit ke všem tvorům, ba i soucit k samotné Zemi. Podstatné podle Ježíše není oběť ale soucit, nikoliv násilí ale nenásilí.

Ve světě, kde k násilí a utrpení dochází v masivním měřítku, proč nepodniknout jakékoliv kroky, které dokážeme podniknout abychom se stali soucitnějšími, nenásilnějšími, věrnějšími Kristu - mírotvorci? Proč nestát se vegetariánem, pro lásku Boží a pro všechny jeho tvory? Prospěje to vašemu zdraví. Životní prostředí na tom bude lépe. Zvířata tím budou trpět méně. A vaše duchovnost se tím prohloubí a stane se zralejší. Jedinými důvody, proč dál jíst maso jsou sobeckost a obžerství, což nejsou zrovna křesťanskými ideály. Všichni dokážeme víc.

Nadešel čas podniknout další krok spolu s Ježíšem na cestě nenásilí. Nadešel čas stát se vegetariánem.

Děkuji, že jste naslouchali a že se mnou budete nad těmito otázkami rozjímat. Nechť Bůh míru nám všem žehná a pomůže nám stát se - jako Ježíš - lidmi soucitu, míru a nenásilí.

... Máme pro Vás připraven unikátní rozhovor pro Vegetarian.cz s otcem Johnem Dearem, S.J sledujte Vegetarian.cz ...)

nath.