receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
Právo na informace o nebezpečných látkách ve výrobcích je stále v plenkách


Tisková zpráva Dětí Země, 7. července 2009

Řada obchodních řetězců neposkytla Dětem Země informace o nebezpečných látkách ve spotřebním zboží.

Velmi rozdílné výsledky získaly Děti Země, když se dotázaly několika desítek obchodních řetězců, zda jimi vyráběné nebo prodávané zboží obsahuje některou z 15 nebezpečných látek oficiálně zařazených na seznam „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ dle evropské směrnice REACH (1). Řada firem v zákonné lhůtě vůbec neodpověděla. Jiné sice formálně odpověděly, ale neposkytly informaci o výskytu nebezpečných chemikálií, ačkoli jim tuto povinnost už více než půl roku ukládá evropská směrnice REACH.

„Dotazy se týkaly výskytu 15 chemických látek, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní nebo bioakumulativní. Tyto látky byly pro své nebezpečné vlastnosti zařazeny Evropskou agenturou pro chemické látky na seznam chemikálií, o jejichž případném zákazu má být rozhodnuto v procesu autorizace systému REACH (3),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a člen Rady pro chemickou bezpečnost.

Více na www.detizeme.cz

Tisková zpráva Dětí země


reklama: www.billboard.cz