receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czČeši patří mezi nejekologičtěji myslící národy v Evropě

Podle nezávislého průzkumu, jehož autoři zkoumali názory 25 000 Evropanů se 75 % české veřejnosti domnívá, že stav životního prostředí „velmi silně“ nebo „do velké míry“ ovlivňuje kvalitu života – tedy nadprůměrně oproti celé EU (72 %).

89 % se domnívá, že ekologická opatření jsou stejně důležitá jako ekonomická nebo sociální politika – což je osmý největší podíl v EU (celkem v EU 85 %). Češi jsou na třetím místě v pořadí zemí Unie podle toho, kolik lidí (95 %) si myslí, že by politici a úředníci měli brát životní prostředí v úvahu při rozhodování o opatřeních v dalších oblastech, například ekonomice nebo zaměstnanosti (celkem EU 88 %).

Česká veřejnost považuje ekologické organizace za nejdůvěryhodnější zdroj informací o životním prostředí (42 % lidí je preferuje). Na druhé místo řadí vědce (37 %). Vládu preferuje jen 15 % dotázaných.

Češi jsou na pátém místě od konce v žebříčku zemí EU podle toho, kolik lidí se považuje za nedostatečně informované o ekologických tématech. V pořadí problémů, o kterých lidem u nás chybí informace, vedou rizikové chemikálie ve spotřebním zboží (47 %).

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Shrnuto: Češi patří mezi nejzelenější národy v Evropě. Jen ve dvou zemích v Unii je podíl lidí, kteří považují ekologické hledisko za důležité při rozhodování o ekonomických a sociálních otázkách, vyšší než u nás. Domácí politici se musí začít seriózně zabývat znečištěním, odpady, poškozováním krajiny a dalšími ekologickými problémy, které poškozují kvalitu života každého z nás. Česká veřejnost to od nich očekává. Pro naše politiky je to vážné varování. Velká důvěra v ekologické organizace jako nejlepší zdroj informací je pro nás samozřejmě velmi zavazující.“

Tisková zpráva Hnutí Duha, 2. 5. 2005