receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
Oves milk
zpět na tisk


Evropská komise vystavuje členské státy rizikům z geneticky modifikovaných plodin

Tisková zpráva Greenpeace


Ženeva/Praha, 15. února 2005 - Z porušení legislativy EU pro pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin dnes veřejně obvinila Evropskou komisi mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Z průzkumu Greenpeace vyšlo najevo, že pro již schválenou GM kukuřici MON810 firmy Monsanto neexistuje monitorovací plán, který vyžaduje platná evropská legislativa. Greenpeace proto vyzývá všechny členské státy EU, aby na národní úrovni iniciovaly zákaz komerčního pěstování GM kukuřice. Česká pobočka Greenpeace zároveň naléhavě žádá ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby na základě národní bezpečnostní doložky vyhlásil na území České republiky moratorium na pěstování této plodiny.

Evropská komise tvrdí, že plodina byla posouzena z hlediska environmentálních rizik a vyhovuje právním požadavkům EU, přestože souhlas s komerčním pěstováním GM odrůdy byl evidentně udělen na základě starých pravidel, která byla před několika lety nahrazena novou, přísnější legislativou.

"V době, kdy došlo k prvnímu zapsání GM kukuřice MON810 do Společného evropského katalogu odrůd, byly členské státy Evropskou komisí oklamány," řekla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová a dodala: "Je zarážející, že se evropští úředníci odvažují tvrdit, že tato odrůda je dostatečně monitorována dle stávající legislativy EU, když jednoduchý průzkum odhalil, že předložený plán monitoringu není ničím jiným než vlastním monitoringem Monsanta z roku 1995."

Greenpeace obdrželo e-mailovou korespondenci mezi německým novinářem a mluvčí Evropské komise pro záležitosti zdraví a ochrany spotřebitele Beatou Gminderovou. Po opakovaných žádostech o předložení plánu monitoringu, nezbytného pro zapsání GM odrůd do Společného evropského katalogu, Gminderová připustila, že monitorovací plán byl poskytnut členským státům podle staré směrnice EU, která nevyžadovala tak vysokou úroveň monitoringu jako směrnice současná. Současně tvrdila, že členským státům byl zaslán doplněk k tomuto starému monitorovacímu plánu. Opakovanými dotazy u odpovědných orgánů v Německu, Rakousku a Dánsku Greenpeace zjistilo, že žádný takovýto doplněný monitorovací plán neexistuje.

Kukuřice MON810 obsahuje tzv. BT-toxin, který má chránit rostlinu proti specifickému druhu zavíječe. Monitorovací plán Monsanta z roku 1995 se zabývá pouze možným vznikem rezistence na Bt-toxin u populací evropského zavíječe kukuřičného. Avšak významný počet vědeckých studií, publikovaných po roce 1995, poukázal na mnoho dalších, škodlivých účinků, např. na akumulaci toxinu v půdě a vliv na ostatní živočišné druhy.

Tyto skutečnosti se dostávají na povrch právě v době, kdy se v Ženevě sejde panel vědců, aby zformuloval své stanovisko pro Světovou obchodní organizaci, u které Evropská unie čelí žalobě za průtahy s povolováním geneticky modifikovaných organizmů (GMO) na svém území. [3] Evropská komise musí u WTO bránit právní standardy EU a princip předběžné opatrnosti vůči GMO, který je součástí jejího právního řádu.

Současná legislativa EU umožňuje evropským státům zakázat dovoz a pěstování GMO v případě, že se objeví nové vědecké poznatky o potenciálních rizicích. Maďarsko již k tomuto kroku přistoupilo a v lednu uvalilo zákaz na pěstování MON810 na svém území. Greenpeace vyzývá k celoevropskému zákazu komerčního pěstování GM plodin, dokud EU neurčí přesná kritéria pro monitoring a hodnocení rizik a nevytvoří závazná pravidla koexistence konvenčního, ekologického a GMO zemědělství.

Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová

koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Zbyněk Havránek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, GSM: 606 126 968, e-mail: zbynek.havranek@cz.greenpeace.org

https://www.greenpeace.cz/gmo/