receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czFreddy utekl z jatek

Ljublana,12.června 2008

Úžasný příběh Freddyho, býčka, kterému se podařilo utéci z jatek v Celje, se dotkl našich srdcí. Od této doby se s námi spojilo mnoho lidí ze Slovinska a ze zahraničí, kteří s námi sdílí náš názor, že svoboda života zvířat je příliš často opomíjena, a chtějí pomoci tím, že dávají na tento účel finanční dary. Se souhlasem Freddyho bývalého majitele Žigy Jenštrleho, jsme shromáždili dostatek finančník prostředků, abychom mohli býčka koupit. Naše úsilí vzbudit zájem veřejnosti a seznámit je s Freddyho příběhem podpořilo mnoho lidí, médií, Asociace jógových společností a společnost pro svobodu zvířat.

Se souhlasem pana Žigy náš býk Freddy zůstane na své domácí farmě, kde dožije v míru a bude se pást na pastvině, kterou zná. Rozhodli jsme se, že pozveme vás všechny, kteří jste slyšeli Freddyho volání pro životě a svobodě a nabídli jste laskavá slova, dary nebo jinou pomoc, aby jste příběh dovedli do šťastného konce a společně s námi byli svědky jeho první procházky po domácí pastvině.

Mitja Kodermac a spolupracovníci

Poznámka redakce: Jak dopadly Palkovické ovečky zatím nevíme?