receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět na tisk


Ocitne se Komise kvůli GMO ve slepé uličce?

Tisková zpráva Greenpeace


Brusel , 5. května 2008 - Po dlouhých měsících čekání a tlaku ze všech stran se v debatě plánované na tuto středu 7.května konečně ukáže, zda je Evropská komise schopna vyvést GMO ze slepé uličky a reformovat svou politiku v této otázce.

Na tuto reformu politiky Komise vůči GMO je vyvíjen obrovský tlak ze všech stran. V šesti členských státech EU je uplatněn na pěstování GMO národní zákaz, Světová obchodní organizace WTO Komisi opakovaně kritizuje za průtahy schvalovacího procesu a nové průzkumy veřejného mínění jasně potvrzují odpor občanů EU ke GMO. (1) Stále častěji se ozývající volání po podobné debatě ze strany členských států na Radě ministrů pro životní prostředí nyní přimělo EU k revizi systému spoléhání se jen na údaje, které poskytuje biotechnologický průmysl.

"Komise je nyní zatlačena do kouta a musí také za tento stav nést zodpovědnost," řekl Marco Contiero, ředitel GMO kampaně Greenpeace EU.

Komise se nadále schovává za často chybnými posudky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který má na svou činnost velmi omezené prostředky. "Komise by neměla shodit opět celou odpovědnost na EFSA, ale naopak by se měla vypořádat s kritikou práce úřadu, která opakovaně zaznívá jak z vědeckých a odborných kruhů, tak i od jednotlivých členských států", dodal Contiero.

Po dlouhých měsících stálých průtahů svolal náhle před dvěma týdny předseda Evropské komise José Manuel Barroso tuto debatu a podrobnosti k jednání sdělil jednotlivým komisařům pouhé dva pracovní dny dopředu. (2) "Komisařům nebyl poskytnut dostatečný čas na přípravu debaty. Barroso ponese plnou zodpovědnost za stav, kdy se všichni komisaři nebudou schopni plně zapojit do této debaty," vyjádřil své obavy Contiero.

Greenpeace žádá Komisi aby:

- reformovala EFSA jednak navýšením financí pro tuto instituci, což by jí umožnilo využívat vědeckých posudků z širší oblasti výzkumu a také zabezpečením, že posudky a studie EFSA nebudou výhradně spoléhat na údaje, které předkládá samotný agrochemický průmysl, ale budou vycházet i z nezávislého vědeckého výzkumu

- v souladu s legislativou neschvalovat GM produkty do doby, než bude vědeckými institucemi poskytnuto jejich spolehlivé vyhodnocení a brát též v potaz veškeré dostupné vědecké důkazy z mezinárodně uznávaných vědeckých institucí, jakož i faktory sociální, ekonomické a enviromentální.


Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová

koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

https://www.greenpeace.cz/gmo/