receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět na tisk


Greenpeace otestovalo GM kukuřici v Čejči na Moravě ...

Tisková zpráva Greenpeace


Praha, 30. září 2005 - Greenpeace dnes alespoň částečně odkrylo tajemství, jež obklopuje pěstování geneticky modifikované kukuřice [1] na vybraných českých a moravských polích, a oznámilo jméno jednoho ze zemědělců, který tuto plodinu komerčně pěstuje. Jedná se o ing. Oldřicha Horáka z Čejče u Hodonína. Greenpeace na jeho pozemku uskutečnilo pozitivní testy GM kukuřice. Ekologové zároveň upozornili na vážná nebezpečí, jež toto utajování přináší, a na skutečnost, že se tak děje v rozporu se směrnicemi EU.

"Konspirace, která pěstování GM kukuřice obklopuje není pouze směšná, ale je také skutečně nebezpečná. Pravidla přijatá na poslední chvíli ministerstvem zemědělství stanovují tzv. ochrannou zónu, tedy minimální vzdálenost pole s geneticky upravenými rostlinami od pozemků konvenčního či ekologického zemědělství. [3] Jak však mohou sousední pěstitelé tato opatření kontrolovat a chránit se, když nikdo neví, kde se Bt kukuřice pěstuje? Je navíc s podivem, že zastánci GMO se naopak nesnaží připoutat pozornost veřejnosti a ukázat ony údajně "skvělé" výsledky," uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová.

Greenpeace považuje argumentaci některých zemědělců, kteří odmítají uveřejnit svá jména a v médiích vystupují anonymně kvůli údajným obavách z ekologů, za velice chabé výmluvy. Skutečnost, že ani nejbližší okolí a sousední pěstitelé nemají nejmenší potuchy o jejich úrodě, ukazuje na zcela jiné důvody, a také na vážné porušení pravidel demokratické společnosti a základních pravidel slušnosti vůči svému okolí.

Zemědělec Oldřich Horák pěstuje podle informací Greenpeace GM kukuřici na Horákově farmě v obci Čejč, která spadá do přísně chráněné ptačí rezervace Natura 2000. [4] Aktivisté Greenpeace provedli testy této kukuřice přímo na místě a ty potvrdily, že se jedná o GM rostliny. Greenpeace také zjistilo, že pole nebylo řádně označeno, což je v přímém rozporu s Nařízením vlády. [3]

Zatímco všechny okolní země uvalily na pěstování GM plodin národní zákazy a čekají na výsledky přísně kontrolovaných pokusů a na přijetí odpovídajícího monitorovacího plánu na úrovni EU, v ČR jsou tyto plodiny uváděny do přírody bez dostatečných pravidel a veřejné kontroly. Vážnému nebezpečí genetické kontaminace a nevratných změn v životním prostředí je přitom vystaveno dokonce i chráněné území.

Možné velkoplošné pěstování GM kukuřice v ČR může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro biodiverzitu, ale pro samotný zemědělský sektor, jemuž bude hrozit ztráta odbytišť. Pěstování GM plodin navíc ohrožuje samotnou existenci ekologického hospodaření v Evropě.

"Ohrozit kvůli zájmům několika výrobců GMO celé ekologické zemědělství je ekonomické šílenství. Produkcí a prodejem ekologických produktů se již dnes v České republice živí několik tisíc lidí, což je několikanásobně více, než kolik jich pracuje pro GMO byznys. Ten paradoxně vytváří nová pracovní místa pouze v laboratořích, kde se zjišťuje, zda zemědělské produkty modifikované organismy neobsahují," zdůraznila Klimovičová.

Pozice České republiky zůstává zcela v protikladu k postojům většiny členských států, které se při řadě jednání na půdě EU stavěly kriticky k pěstování GM plodin a žádaly přijetí monitorovacího plánu vlivu těchto GMO na životní prostředí. Stále více evropských zemí si uvědomuje, že by pěstování GM plodin nemělo být povoleno a varují Komisi před současným stavem legislativy, kdy zákony o GMO nejsou často ani hotovy, tím méně řádně implementovány.

Kukuřice MON810 obsahuje tzv. Bt-toxin, který má chránit rostlinu proti specifickému druhu zavíječe. Monitorovací plán Monsanta z roku 1995 se zabývá pouze možným vznikem rezistence na Bt-toxin u populací evropského zavíječe kukuřičného. Avšak významný počet vědeckých studií, publikovaných po roce 1995, poukázal na mnoho dalších, škodlivých účinků, např. na kumulaci toxinu v půdě a vliv na ostatní živočišné druhy.

Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová

koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Zbyněk Havránek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, GSM: 606 126 968, e-mail: zbynek.havranek@cz.greenpeace.org

https://www.greenpeace.cz/gmo/