receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět na tisk


Mléko: POZOR NEBEZPEČÍ! ...

Tisková zpráva Greenpeace


Greenpeace se snaží získat 1 milion podpisů z celé Evropy pod petici žádající zavedení povinného značení výrobků ze zvířat krmených geneticky modifikovanými organismy (GMO). Chceme tak zabránit nepozorovanému průniku geneticky upravených organismů do potravin prostřednictvím krmiva pro dobytek. V současné době není povinné označovat produkty živočišné výroby, jakými jsou maso, vejce a mléčné výrobky, které pocházejí ze zvířat krmených krmivem s obsahem GMO. Tato mezera v legislativě vede k tomu, že spotřebitelé nemají o potravinách veškeré informace. Přitom pouze důsledné označování výrobků nám může zaručit skutečnou svobodu výběru.

Pokud se Greenpeace podaří získat dostatečný počet podpisů z více členských zemí Evropské unie, budeme se moci odvolat na legislativu EU a žádat, aby se otázka značení živočišných produtků ze zvířat krmených GMO dostala na pořad jednání Evropské komise. Petice bude Komisi předložena na jaře 2006.

Geneticky modifikované krmivo je vážným nebezpečím nejen pro potravinářství a potažmo pro spotřebitele, ale ještě více pro životní prostředí, původní krajinu a tradiční zemědělství. GM plodiny jsou hrozivým výsledkem agresivního velkokapacitního zemědělství, které ohrožuje jak přírodu, tak drobné zemědělce a které vede k dominanci několika málo nadnárodních korporací ve světové rostlinné výrobě. Dokonce i evropští farmáři se již stávají závislými na této špinavé produkci proteinových krmiv, která jsou ve stále větší míře převážena z jedné části světa do druhé. Pěstování GM plodin je naprosto neslučitelné se zodpovědným zemědělstvím a s výrobou kvalitních potravin.

Vážné problémy již způsobuje pěstování GM krmiv v mnoha zemích mimo Evropu. Například v Argentině je důsledkem pěstování GM sóji, většinou určené pro západní trhy, rozsáhlá destrukce přírody a zemědělství. Expanze pěstování této plodiny má za následek nekontrolované kácení miliónů hektarů deštných pralesů a také vážný sociální dopad. Tradiční pěstitelé a domorodí obyvatelé jsou často násilně vyháněni ze své půdy, kterou velké korporace potřebují pro rozšiřování GM produkce. Během posledních 10 let byla zemědělská výroba v Argentině zcela ovládnuta jedinou plodinou: GM Roundup Ready sójou vyrobenou agrochemickou společností Monsanto. Její obrovský negativní dopad na životní prostředí, společnost i hospodářství nemá v historii obdobu.

Problém GM plodin se týká také českého zemědělství a českého spotřebitele. Greenpeace ČR proto pokračuje ve své kampani proti GMO v potravinách na českých pultech. Zatímco se mnozí lidé domnívají, že mají díky povinnému značení šanci zjistit, které potraviny tyto organizmy obsahují, ukazuje se stále zřetelněji, že GMO pronikají do našeho nákupního košíku tak říkajíc zadními vrátky – prostřednictvím krmiva pro dobytek i drůbež.

Informační leták ve formátu PDF (125k)

Stáhněte si petici (ve formátu doc.)


Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová

koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Zbyněk Havránek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, GSM: 606 126 968, e-mail: zbynek.havranek@cz.greenpeace.org

https://www.greenpeace.cz/gmo/