receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Homocystein (Hcy)

Pokud se více zajímáte o zdraví a výživu, nebo čtete dotazy na odborníky na Vegetarian.cz. Mohli jste si všimnout pro laiky nového odborného pojmu - Homocystein (Hcy). Hcy přesahuje podle posledních analýz očekávání odborníků na zlepšení zdraví. A tak by snad mohl pomoci lékařům objasnit podstatu problému poruch buněčného metabolismu na zdravotní stav člověka. O rozhovor na toto (pro někoho možná příliš odborné) téma, jsme požádali primáře klinických laboratoří Nemocnice Ministerstva obrany v Bratislavě pana Ing. Pavla Blažíčka,CSc.


Koncom šesťdesiatich rokov sa zistil negatívny vplyv vysokých koncentrácií homocysteínu pri vzniku aterosklerózy. V tomto období sa však zo vzniku aterosklerózy obviňoval hlavne cholesterol a venovalo sa mu viac pozornosti. V roku 1969 americký patológ McCully prezentoval dve deti s homocyteinúriou, ktoré zomreli veľmi skoro a pri pitve sa zistili ťažké sklerotické zmeny. Zaujímavé bolo, že aterosklerotický plát neobsahoval žiadne lipidy. McCully bol prvý, kto poukázal na spojenie aterosklerózy s hyperhomocysteinémiou.

Vegetarian.cz: Co je vlastně homocystein, jak vzniká v organizmu a jak se odbourává?

Homocysteín je síru obsahujúca aminokyselina vznikajúca v organizme z metionínu. V organizme sa odbúrava remetyláciou a transulfuráciou.

Vegetarian.cz: Kdy je zvýšená hladina homocysteínu v krvi a jak škodí?

Deti s genetickým defektom zomierajú veľmi skoro s ťažkými príznakmi aterosklerózy. Poznáme tri formy hyperhomocysteinémie s následnou homocysteinúriou u detí, ktorú spôsobuje dedičný deficit enzýmov. Najrozšírenejšia forma je neprítomnosť cystatión beta-syntázy, ktorá konvertuje homocysteín na cysteín. Deti s týmto defektom sú ohrozené vývojom aterosklerózy v útlom veku a veľa z nich zomiera na koronárne srdcové ochorenia, alebo na mozgovú príhodu.

Hyperhomocysteinémia sa delí podľa Malinowa:

1. ťažká hyperhomocysteinémia nad 100 µmol/l

2. stredná hyperhomocysteinémia 31 - 100 µmol/l

3. mierna hyperhomocysteinémia 12 - 30 µmol/l

Podľa najnovších vedomostí je najoptimálnejšia hodnota (bezriziková) do 10 mikromol/l (10umol/l).

Mierna hyperhomocysteinémia je najčastejšie spôsobená dedičným defektom aktivity 5,10 -metyléntetrahyhrofolát reduktázy. Následkom spomalenej remetylácie dochádza k zvýšeniu homocysteínu v plazme, pričom je potom cievny endotel vystavený jeho toxickým účinkom. Dochádza k poruche antitrombogénnej rovnováhy, zmene oxidačnoredukčnej rovnováhy, zmene tvorby koagulačných bielkovín a nakoniec dochádza k aterogénnym zmenám. Významné poškodenie bolo doteraz dokázané na cievach mozgových, periférnych, srdcových a placentárnych. Je dokázané, že 30 % pacientov s ACVD (ateriosklerotic cardiovascular disease) má zvýšené hladiny homocysteínu a sú nosičom génu, ktorý mení metabolizmus homocysteínu.

Veľký záujem o homocysteín nastal po zverejnení niektorých výsledkov v New York Times, Newsweek, v televíznej show a na stránkach www. Tento záujem sa prejavil aj v počte publikácií v odborných časopisoch a v súčasnosti sa ročne publikuje viac ako 100 odborných prác na túto tému. Nezaostali ani firmy zaoberajúce sa biochemickou diagnostikou. Keď sme začínali s analýzou homocysteínu museli sme dlho experimentovať, než sme dostali použiteľné výsledky. Tento rok však množstvo firiem začalo dodávať hotové sety s kalibrátormi a kontrolnými vzorkami na presné stanovenie homocysteínu. Dôležité pri analýze je dodržiavať správny odber krvi. Krv sa musí odoberať do EDTA striekačky, ihneď dať na ľad a do jednej hodiny centrifugovať pri teplote 4 °C.

Vegetarian.cz: Kdy si je třeba nechat stanovit homocystein?

Záujem o stanovenie homocysteínu je veľký. A najdôležitejšie, a pritom atraktívne, na tom je, že pacienti so správnou diétou, resp. racionálnym stravovaním si môžu udržať nízku hladinu homocysteínu a predchádzať tak vzniku aterosklerotických komplikácií. Tu sa jednoznačne ukazuje dôležitosť racionálnej výživy a tou je prevažne vegetariánska strava, lebo tá obsahuje len tretinu metionínu oproti mäsitej potrave. Pri nadbytku metionínu v potrave odbúravanie sa deje tzv. transulfuračnou cestou cez cystation-betasyntázu kde hrá dominantnú úlohu vitamin B6 (pyridoxín) ako kofaktor tohoto enzýmu.

Vegetarian.cz: Je možné vzniknutým poruchám předcházet a jak zvýšenou hladinu homocysteinu léčit?

Treba si uvedomiť, že prevencia u 30 % pacientov s aterosklerózou je možná, účinná a finančne nenáročná, ak to porovnáme s liečbou hypercholesterolémie, hypertenzie, diabetes mellitus a iných rizikových faktorov aterosklerózy. V civilizovaných krajinách ak pacient má niektorý rizikový parameter ICHS, automaticky má stanovený aj homocysteín, pretože existuje tzv. synergický efekt čiže rizikové faktory sa násobia. Správnou životosprávou a správnym stravovaním ako už bolo povedané možno si hladinu homocysteínu "udržať" v referenčnom rozmädzí. Pri závažnejšej poruche treba užívať vitamíny (pyridoxín, B12, acidum folicum, B2). Je možná finančne nenáročná terapia pomocou vitamínov B6, B12 a acidum folicum.

V prevencii je potrebná vyvážená strava prípadne obohatené potraviny vitamínom B12 resp. doplnková výživa (Mastervit, Ravit atd.). Dôležité je to preto, lebo pri odbúravaní homocysteínu remetyláciou vitamin B12 hrá dôležitú úlohu ako kofaktor enzymatickej reakcie a samotná zelenina a ani ovocie neobsahujú vitamin B12. V odbúravaní homocysteínu teda vitamíny B12, B6, B2 a acidum folicum hrajú najdôležitejšiu úlohu. Príliš jednostranná strava (napr. vegáni) nie je pre hladiny homocysteínu v krvi najvhodnejšia a 76% vegánov (naše skúsenosti publikované v zahraničnej literatúre) má vyšší homocysteín, avšak je pravda, že lipidové parametre nemajú vegáni zvýšené.

Všetci by sme si mali uvedomiť riziká nesprávneho stravovania a nesprávneho životného štýlu. Fajčenie, žiadna fyzická záťaž, prejedanie sa (obezita), neliečený vysoký krvný tlak, cukrovka, hyperhomocysteinémia atď. to sú rizikové faktory vzniku aterosklerózy a následne infarktu myokardu. Včasným zistením rizikových faktorov a ich odstránením je možné až v 90%-ách predísť infarktom myokardu a mozgovým príhodám, alebo aspoň ich posunúť do vyššieho veku.

Lekár prvého kontaktu (obvodný lekár) by sa mal, okrem iného, zaujímať aj o spôsob stravovania svojich pacientov a o ich životný štýl a musí im vedieť poradiť.

Vegetarian.cz: Děkujeme za informace.

odpovídal: Doc.Ing. Pavel Blažíček,PhD.

Nemocnice ministerstva obrany Bratislava

red.