receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czVegetariáni to dělají lépe!

IX Evropský Vegetariánský Kongres 1 až 7 říjen 2005 Riccione, Itálie

9. evropský vegetariánský kongres se koná pod záštitou Evropské vegetariánské unie (EVU). Kongres opět organizuje a koordinuje Italská vegetariánská asociace, jako u Evropských vegetariánských kongresů konaných v Cervii (1985) a Bussolengu (1997).

Na kongresu se bude diskutovat o tematech, která jsou předmětem nejen národního, ale zejména celoevropského zájmu a které demonstrují schopnost vegetariánství pomoci vytvořit lepší svět a zkvalitnit životní prostředí.

Na kongresu budou konkrétně řešena následující temata:

Vegetariánství a hlad ve světě

Vegetariánství a práva zvířat: dvě strany téže mince?

Vegetariánství, sport a zdraví

Nenásilí: jeden z kořenů vegetariánství

Vegetariánství, ekonomie a udržitelný rozvoj pro nový svět

Bavíme se o vegetariánství: šíříme poselství o vegetariánství po celém světě

Kongres bude simultánně tlumočen do angličtiny; tlumočení do ostatních jazyků jen pro skupiny minimálně 30 osob.

9. evropský vegetariánský kongres se bude konat v italském Riccione v mezinárodním kongresovém centru v hotelu Le Conchiglie.


Kontakt:

Secretariát 9. evropského vegetariánského kongresu:

AVI - Associazione Vegetariana Italiana

Viale Brianza 20 - I - 20127 Milano (Italy)

tel. +39.02.45471720

fax +39.02.45471721

cell phone: Sophia Somaschi +39.347.3171702 (evenings only)

email: congress@vegetariani.it

email: sophia@vegetariani.it

veškeré info je také na WWW v italském a anglickém jazyce:

https://www.vegetarianet.com