receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czV sobotu 25. října 2003 proběhne v Pražském kostele U Salvátora a v Lucerně Mezinárodní konference pod zajímavým názvem "Jak může každý z nás přispět k míru a harmonii ve světě".Konferenci pořádá Společnost Jóga v denním životě a hlavními organizátory akce jsou známí hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi, se kterými jsme připravili následující rozhovor.


Jaký byl základní impuls pro uspořádání konference a jaký si myslíte, že je význam takovýchto aktivit pro společnost?

Iniciátorem konference je Paramhans Svámí Mahéšvaránanda. Podobná setkání probíhají i v dalších zemích např. v Austrálii, Rakousku, Chorvatsku a na Slovensku. Otevírají prostor pro hlubší kontakt mezi osobnostmi duchovního, kulturního a společenského života. Přinášejí inspiraci pro duchovně hledající. Seznamují veřejnost se zajímavými projekty a novými myšlenkami.

Na konferenci se objeví osobnosti působící v rozličných oblastech - sociální, neziskové, ekologické, pedagogické a duchovní. Jak chápat tuto různorodost v obsazení konferenčních hostů?


Jedná se již o šesté pražské setkání od roku 1998. Každé z nich mělo poněkud odlišný charakter. Jejich základem je mezináboženský dialog a kontakt duchovních osobností z veřejnosti. Některé konference byly provázeny bohatým kulturním programem s mezinárodní účastí(Světlo duhy v. r. 2000). Letošní konference s názvem "Jak může každý z nás přispět k míru a harmonii ve světě"je bohatě obsazena významnými osobnostmi z nejrůznějších oblastí.Rádi bychom představili konkrétní práci lidí která je pro společnost v něčem nová, zajímavá, a o které není veřejnost dobře informována(např. výstavba dětského hospicu, otázka výchovy dětí z dětských domovů, práce pro utečence, udržení zdrojů pitné vody, atd).

Konference je nezisková a její výtěžek bude věnován různým institucím na jejich projekty, mohli byste upřesnit o jaké organizace a projekty se jedná? Jedná se o Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Klíček a její projekt na výstavbu dětského hospicu, projekt Gján putra, který podporuje vzdělávání chudých indických dětí.

Dostává se vašim akcím podpory a příznivých ohlasů ze strany veřejných činitelů a veřejnosti nebo vnímáte svou činnost spíše jako jisté průkopnictví?

Máme radost, že každým rokem stoupá zájem o tato setkání ze strany účinkujících a návštěvníků. Snažíme se, aby program byl zajímavý i po stránce kulturní.V letošním roce vystoupí např. houslový virtuos Jaroslav Svěcený, Židovský liturgický sbor, soubor Musica Bohemica, hráči na etnické nástroje a další účinkující.

Myslíte si, že vegetariánství může přispět k míru a harmonii ve světě?

Ano, zvláště pokud je založeno na myšlence nenásilí a neubližování. Soucítění s ostatními bytostmi prohlubuje pocit jednoty a vnitřního míru.


Děkujeme za rozhovor a přejeme celé konferenci úspěch. Další informace o konferenci na www.joga.cz/konference_praha.

pro vegetarian.cz David Macháček