receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

zpět na tisk


Kouzelná marmeláda

Časopis Regena 4,5/2001

Rozhovor s Dr. Georgem Easseyem

Jak si uchovat věčné mládí

Cílem Ajurvédy už věky zůstává odstranění lidského utrpení a nemocí a prodloužení života. Člověk vždy toužil po tom, aby se v plné síle a svěžesti dožil vysokého věku, dobré zdraví je základem lidského štěstí.

Oddílem Ajurvédy, který tyto cíle pomáhá člověku naplnit, je Rasájana. Rasájana je specialitou Ajurvédy a žádný jiný léčebný systém nemá podobný koncept tak důkladně propracovaný.

Co to je tedy ono kouzelné slovo "RASÁJANA"?

Jednoduše řečeno je Rasájana oživující prostředek, který dodává energii. Chcete-li to trochu odborněji, je to zvláštní terapie, jejímž cílem je zabránění tělesné degeneraci, odstranění a prevence nemocí, omlazení a prodloužení života. K tomu jsou určeny speciální přípravky pro výživu a regeneraci tkání, posílení organizmu a zvýšení imunity.

Účinky Rasájany jsou jistě prověřené časem…

Mnoho významných světců a známých rišijů, kteří stáli u zrodu Ajurvédy, používalo Rasájanu. Tito světci dobře znali její vynikající účinky - všechny klasické texty od Čaraky počínaje tyto účinky v té či oné formě popisují.

Rasájana

1. navozuje dlouhověkost,

2. zlepšuje paměť,

3. zvyšuje sílu intelektu,

4. léčí četná chronická onemocnění,

5. zachovává mládí,

6. dává pokožce lesk a zvyšuje její kvalitu,

7. zlepšuje hlas,

8. zvyšuje tělesnou sílu a posiluje smyslové orgány,

9. zvyšuje psychickou odolnost a zlepšuje duševní vlastnosti (svojí satvickou kvalitou),

10. díky pevnému zdraví přináší štěstí a respekt ve společnosti.

Je tedy Rasájana lék, potravina nebo něco úplně jiného?

I u Rasájany platí to, co je příznačné pro celou ajurvédskou nauku - zdraví se bere jako prostředek ke šťastnému a plnému životu, jehož hlavním cílem je hledání pravdy a lásky, plná služba druhým. Rasájana sama je jakýkoli lék nebo potravina vedoucí k posílení organizmu a oživení těla a mysli. Je to ale také způsob chování. Čarak nazývá správný způsob života Ačára Rasájana a říká, že umožňuje člověku těšit se ze všech blahodárných účinků Rasájany, aniž by musel užívat jakýkoli lék. Naopak je řečeno, že užívat Rasájanu nedoporučuje následujícím typům lidí:

1. Lidem, kteří nedokáží ovládat své žádosti a pravidelně nedodržují zásady správného života.

2. Lidem nadměrně líným, protože u nich nelze zaručit pravidelné užívání přípravků rasájanové terapie.

3. Lidem, jejichž ego je příliš velké, neboť dělají v životě velmi mnoho chyb.

4. Lidem, kteří podlehli návyku na alkohol, drogy a tabák.

Jaký je vztah Rasájany a moderní medicíny?

Koncept Rasájany v sobě zahrnuje čtyři důležité aspekty moderní medicíny:

1. imunologii, protože Rasájana posiluje imunitu,

2. biochemie, protože Rasájana zkvalitňuje veškeré metabolické procesy v těle a působí na výstavbu tkání,

3. endokrinologii, protože Rasájana primárně ovlivňuje tzv. rasu, což je podle Ajurvédy první ze soustavy sedmi tělesných tkání, je totožná s krevní plazmou. Je prvním produktem po zažití jídla a její důležitost spočívá v tom, že zajišťuje výživu všech ostatních tkání v těle,

4. gerontologii - Rasájana je nejúčinnějším známých omlazujícím prostředkem. Nauka o stárnutí je stará jako lidstvo samo, zrovna tak, jako otázka, jak stárnutí zastavit nebo ho alespoň zpomalit. Moderní medicína je zatím teprve v samém počátku nalézání příčin stárnutí, zatímco Rasájana je již odpovědí na tuto otázku, podloženou tisíciletími empirických výzkumů.

Takže je tedy Rasájana jedním z pilířů Ajurvédy?

Rasájaně se připisuje taková důležitost, že jí otec Ajurvédy Čarak věnuje ve svém díle Čaraka Samhita hned úvodní kapitolu. Jsou zde popsány způsoby přípravy různých druhů Rasájany, zvláštní podkapitola se věnuje speciálním přípravkům na dlouhověkost. Nejzajímavější je podkapitola, v níž je vyložena důležitost toho, že by člověk měl sám vlastní rukou nasbírat plody ze stromu Amalaki a pozřít je určitým způsobem, což má vynikající účinky na organizmus. Je třeba podotknout, že Amalaki (latinsky Emblica oficinalis) je nejdůležitější rostlinou, jejíž plody se používají při přípravě Čavanapráše, což je nejstarší a nejznámější rasájana.

Můžete prozradit něco víc o tajemství Čavanapráše?

Čavanapráša je přípravek vypadající jako hustý tmavý džem a má sladkokořeněnou velmi typickou a zajímavou chuť. Zmiňují se o něm již Védy a používá se nepřetržitě po dobu nejméně 4000 let. K Čavanapráši se váže legenda o talentovaném světci jménem Čavana, který si pomocí tohoto léku obnovil zdraví a zchátralé tělo tak, že se stal přitažlivým nejen pro svoji mladou manželku, nýbrž i pro další ženy. Čavanapráša je dodnes nejúčinnějším prostředkem při léčbě degenerativních onemocnění, stavech rekonvalescence a vyčerpanosti, slabosti, zchátralosti, celé řadě chronických problémů (plísní, srdeční onemocnění, nemoci vylučovacího ústrojí atd.), sexuální nedostatečnost… Používá se jako výživa u dětí, k posílení organizmu, zvýšení imunity …

Je něco důležitého, co by měli čtenáři vědět o užívání Čavanapráše?

Čavanapráša má jedinou kontraindikaci - nemá se podávat při narušeném a oslabeném trávení. Jeho dávkování se řídí trávicí schopností pacienta. Je třeba uvést, že Čavanaprášu dnes v Indii vyrábí celá řada ajurvédských lékáren a společností a tyto výrobky se velmi liší svojí kvalitou. Pouze prvotřídní kvalita a dodržení tradičních ingrediencí a postupů může zaručit účinnost, o níž jsme hovořili. Všiml jsem si, že na zdejším trhu je Čavanapráša, který dokonce obsahuje jakési chemické konzervační látky! To je naprosto nepřípustné, nehledě k tomu, že pokud je Čavanapráša připraven z tradičních složek, což je ghí a med, není žádných konzervantů potřeba, protože vydrží neomezenou dobu. Dobrý Čavanapráša je rovněž charakteristický nezaměnitelnou, bohatou chutí, k jejímu rozpoznání je samozřejmě třeba trochu zkušeností… Mně trvalo tři roky, než jsem v jižní Indii našel výrobce vyrábějící skutečně dobrý Čavanapráš, který mohu s čistým svědomím a radostí doporučovat… Podobné je tomu samozřejmě s ostatními rasájanovými přípravky, jako je např. Aswagandha rasájana.

Aswagandha (latinsky Withania somnitera) je nazývaná indický ženšen (pravdou je, že je lepší než ženšen, neboť má širší použití) a je u nás již poměrně známá. Méně známé už ale je, jak rozpoznat dobrou kvalitu. Aswagandha se podle moderních výzkumů řadí mezi tzv. adaptogeny, což jsou látky zvyšující imunitu a poskytující ochranu proti různým druhům stresu. Již i farmakologický výzkum ukázal to, co Ajurvéda ví již dávno, že bylina je účinná v léčbě mnoha nemocí - pouze namátkou jmenujme arthritidu, astma, změny krevního tlaku… Potvrzují se silné protinádorové účinky.… a tak bychom mohli pokračovat. Podobně jako Čavanapráša, má i Aswagandha rasájana schopnost zpomalovat stárnutí.

Děkujeme za rozhovor