receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Vegetariánství a děti

Úvodem

V současné době jsme svědky toho, že někteří mladí lidé vylučují ze svého jídelníčku maso a stávají se vegetariány, a to z důvodů zdravotních, ekonomických, ekologických, etických či filozofických Toto rozhodnutí provází často nejistota vyvolaná informacemi zpochybňujícími správnost takovéhoto kroku. Přibývá pak i rodičů, kteří mají obavy o svoje dítě, které se náhle rozhodlo pro vegetariánství a rodiče nevědí, zda je to strava dostatečná a bezpečná. Přibývá i rodičů, kteří již stravují své dítě vegetariánsky a jsou proto vystaveni určitému tlaku svého okolí a často dokonce i dětského lékaře.

Pramenem těchto negativních informací o vegetariánství je neinformovanost laické a bohužel někdy i odborné veřejnosti o současných vědeckých poznatcích. A také skutečnost, že se čeští lékaři zabývající se výživou na svých pracovištích setkávají převážně s vegetariány (nebo jinak alternativně se stravujícími), kteří si svým způsobem stravování sami poškodili zdraví, obvykle pro nedostatek správných informací (což je ovšem zcela běžné a často i významnější u konvenčně se stravujících). Vegetariánství a ostatní alternativní stravování je pak chybně hodnoceno jako problematické, neboť chybí srovnání všech alternativně se stravujících, tedy i těch zcela zdravých, kterých je naprostá většina. Česká společnost pro výživu a vegetariánství pak logicky z uvedených faktů vyvozuje nezbytnou potřebu zvýšení informovanosti, aby bylo možno předejít zdravotnímu poškození nevhodnou výživou a naopak využít pozitiva, které vegetariánství přináší pro zdraví tělesné i duševní.

Další informace zde ...