receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Nový pohled na nutriční teorii

je schopen přesně zachytit všechny způsoby lidského stravování ve smyslu nejnovějších vědeckých poznatků a bez zatížení nesrovnalostmi názorů jednotlivých výživových směrů jak mezi nimi, tak i v nich samých.

Gastronomická část principiálně zachycuje všechny existující přístupy k ozdravění podávaných jídel. Prezentována jsou gastronomická pravidla, která platí obecně pro každý výživový směr, ale nejsou žádným z nich zatížená.

Výše charakterizovaný pohled na vědu o výživě člověka a kulinářský přístup bez zatížení výživovými směry si nekladou za cíl zastřešit tyto směry nebo je dokonce nahradit. Cílem je vytvořit základy komunikace mezi zastánci konvenčního a alternativního přístupu ke stravování jakož i k tomu nutný společný jazyk. Problémem současnosti je totiž neschopnost se dorozumět nejenom mezi zastánci konvenčního a alternativního přístupu ke stravování, ale i mezi zastánci jednotlivých alternativních přístupů mezi sebou. Očekávaným přínosem tohoto společného jazyka je spojení a efektivní využití všech sil ve společnosti, které usilují o ozdravění stravovacích návyků a tedy v konečném důsledku o zlepšení zdravotního stavu populace.

Ještě před nedávnem nebylo možno prezentovat špičkový a současně prosperující restaurační provoz zaměřený na podávání jídel prospěšných zdraví. Dnes již můžeme na tomto semináři představit restaurační provozy, které je možno zařadit mezi špičkové ve své kategorii, avšak s tím rozdílem proti ostatním, že jsou zaměřeny na podávání zdraví prospěšných jídel a prosperují.

Na semináři ve Zlíně budou prezentovány i možnosti dalšího vzdělávání v oboru přípravy zdraví prospěšných jídel.

J.S.


Poznámka redakce: prosíme četnáře, aby o semináři informovali možné účastníky ve svém okolí (vedoucí stravovacích zařízení, majitele restaurací apod. ...) děkujeme.