receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz"OSN a Nobelova cena"

Je to opravdu pravda, že OSN dostala Nobelovu cenu za udržení klidu a míru na světě?! A to po několika málo dnech po teroristickém útoku na Usama bin Ladina na "dvojčata"?! O Usamovi bin Ladinovi jsme se z TV, mohli dozvědět více, i to, že již dvě desítky let tu existovaly rozpory a že tento čin byl jejich vyvrcholením.

V době, kdy čteme z materiálů WHO, že klíčovým faktorem tohoto století dle projektu Zdraví 21 bude péče o zdraví, se najednou ze dne na den nacházíme v situaci, kdy se obyčejní lidé nebojí nemocí a smrti ze špatné životosprávy, ale obávají se konce světa a válečných útrap "díky" střetu civilizací. Jedna - dle mně - se více zabývala staletí duchovnem, ta druhá - naše - vědecko - technickým vývojem. Ten by měl sloužit ke zlepšení životních /a pracovních/ podmínek lidí. A kde se nacházíme? Jak nám politika usnadňuje život?

Víme toho již mnoho ozdraví a prevenci nemocí, různé vynálezy nám pomáhají /např. automatická pračka/, máme televizi, internet, mobilní telefon. Jsme však stále nespokojení, ve stresu, kariéra vítězí nad základními lidskými hodnotami - udržet si rodinu, více se věnovat dětem, partnerovi. Honba za penězi, úsilí zvýšit si konto v bance nás všechny ovládá včetně ekonomickému systému /a kdo to vlastně je?/ se svými s hledáním možností dát lidem práci jako jediného možného přístupu k obživě lidí a s podporou podnikání.

Činnost naší euroamerické civilizace nám však již ubližuje - na zdraví, životním prostředí, vynálezy "jdou" proti nám. Už dost s dalším tímto vývojem. Je na řadě nový ekonomický systém /stejně je hodně nezaměstnaných, které dnešní ekonomický systém také uživí/ , který se bude opírat o to, že člověk je na světě především proto, aby žil /a k tomu, aby pracoval/ a mohl se věnovat více své rodině, péče o zdraví, ale i koníčkům. Žít ve skromnosti, to je také třeba přijmout za vlastní naší společnosti, protože přírodní zdroje Země nejsou nevyčerpatelné a my přece nechceme, aby žily po nás i další generace.

Tento ekonomický systém "vítá" naše nedostatky, na kterých se jiní uživí. My bychom měli být naopak co nejvíce soběstační, milující své bližní, pomáhající si navzájem, i sousedům. Lidskou prací se plýtvá.

Ba dokonce neznalost zásad zdravé výživy a nevědomost z hlediska prevence nemocí je "žádoucí", jinak by lidé nechtěli konzumovat potraviny z obchodu, ani pokrmy ze zařízení společného stravování /nebo omezili jejich spotřebu/ a raději by chtěli více času pro přípravu stravy v domácnosti /mnozí i pro čas k pěstování si vlastní zeleniny a ovoce/. To proto, že při výrobě potravin se požívají cizorodé látky potraviny tudíž v konečném výsledku působení na naše zdraví způsobuje snížení imunity a vznik různých alergií, ale i mnohem závažnějších chorob /nádorů/.

V potravinářství pracují i osoby s nízkou kvalifikací /pomocné síly, brigádníci, studenti/, které vědí velice málo o zásadách zdravé výživy a o významu hygieny /pouze mají kurzy/, přestože potraviny a pokrmy mají sloužit k udržení a upevnění našeho zdraví, které je to nejcennější co máme. /Obor hygiena lékařů také není žádoucí pro zdravotní pojištění, takže Co bude dál, je jen nan nás, na lidech samotných.

Hodně zdraví

Přeje

MUDr. Dagmar Wernerová