receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czVážení čtenáři, je tu s námi a možná si neuvědomujeme, jak se pro nás důležitá. O kom mluvíme? Je to Paní Voda. Před pokračováním další části seriálu: Jak začít (aneb Děláme to správně?), jsme pro Vás připravili toto téma. Možná se Vám bude jevit jako nedůležité, ale současná konzumní společnost nevěnuje vodě náležitou úctu a pozornost. Téma otázek a odpovědí o Paní Vodě a má dovětek pitná.

Pijeme pitnou vodu?

· Často slýcháme, jak je důležité dodržovat pitný režim …Proč je to vlastně tak důležité?

Všechny metabolické pochody probíhají v našem organismu ve vodných roztocích - člověk se vyvinul na přírodní vodě, to znamená s přírodním složením. Z vody přijímáme všechny živiny, ale i látky znečišťující, které v ní před rozvojem chemizace nebyly a nejsme na ně adaptováni. Proto proti nim nemáme obranu. Všechny metabolické zplodiny odcházejí s vodou - potem, močí, atd. - a k tomu naše tělo potřebuje velké množství vody, 2 - 3 litry denně.

· Jak vodu doplňovat? Z jakých zdrojů?

Měla by být přírodního složení, jak už je výše zdůrazněno. Rozhodně bychom se měli vyvarovat pití různých limonád, které jsou vlastně chemickým roztokem. Konzervanty, umělá barviva, umělá sladidla - proč si za drahé peníze zatěžovat organismus? Často velmi nízké pH (u některých Colových typů na úrovni octa - a pili bychom ocet?) je překryto velkým množstvím cukru, takže je to vlastně kalorická bomba …

· A co úroveň balených vod?

Balenou vodu si kupujeme s pocitem, že si kupujeme něco dobrého. Každého proto velmi překvapí, že "norma" - nyní správně vyhláška pro balenou vodu - je v mnoha ohledech měkčí než pro vodu ve vodovodu. Vyhláška totiž předpokládá, že balené vody slouží pouze k občasnému napití, tedy v případech, kdy není k dispozici voda z vodovodu nebo ze studně.

Balené stolní vody jsou často "hladové", obsahují málo vápníku a hořčíku - a tak si je berou z našeho těla. Vyhláška pro pitnou vodu určuje minimální obsah vápníku (30 mg/l) a hořčíku (10 mg/l). Pro balené vody jsou však tyto hodnoty pouze doporučené! Optimální hodnoty jsou přitom zhruba trojnásobné. Z hodnot obsahu vápníku a hořčíku na etiketách většiny balených vod vidíme, že by nesměly do vodovodu! A přitom se tyto biogenní prvky nejsnáze vstřebávají do organismu právě z vody, protože jsou v ní v rozpuštěné formě.

Obecně, nejen pro balené stolní vody, ale i jiné, příliš měkké vody: platí, že nás ochuzují o přísun minerálů. A to dokonce i pokud v takové vodě vaříme, odebírá důležité minerály vařeným potravinám. Přírodní minerální vody jsou podzemní vody s obsahem rozpuštěných minerálů obvykle větším než 1 000 mg/litr. Jsou vhodné pouze pro občasnou konzumaci v malém množství, protože zatěžují organismus tím, že musí nadbytek minerálů vylučovat. Někdy se z nadbytku minerálů tvoří ledvinové kameny. Přírodní léčivé vody jsou vody s prokázanými léčivými účinky na určité, vymezené druhy chorob. Požívají se pouze na doporučení lékaře, po určitou dobu. Pro soustavné požívání pro pití a vaření jsou zcela nevhodné.

· Jak je to s vodou z vodovodu?

Předně: bez komunálních vodáren se neobejdeme. Jsou životně důležité nejen pro zásobování vodou, ale i pro dostatek vody k hašení požárů, nouzové zásobování pitnou vodou, ...atd. Voda z vodáren má obvykle dobrou mineralizaci, protože je to voda ze zdrojů, obvykle chráněných, a bere si minerály z přírody po dlouhou dobu jejich postupným rozpouštěním. Musí se ale z hygienických důvodů chlorovat a vodovodní řady jsou leckde zastaralé ...... Jenom v Praze je na vodovodních sítích cca 50 poruch denně! Navíc, co se týče dusičnanů, leckde vodárny dodávají vodu těsně pod hranicí normy, protože prostě jiný zdroj vody vodárna nemá a bylo by značně neekonomické odstraňovat dusičnany i z vody na splachování WC a kropení trávníku ... Vždyť z vody, kterou v domácnosti používáme, spotřebujeme pro pití a vaření pouze 1,5%!

A hlavně: pijete - někdy i celý život - vodu ze stejného zdroje a i když v ní nejsou cizorodé látky nad normu, tak jsou to stále tytéž, celý život. Mimo to produkty chlorace, čili sloučeniny, které vznikají slučováním chloru se zbytky organických látek, také do vody na pití nepatří. Přisuzují se jim karcinogenní účinky ...

· Jaká je kvalita vody ze studní?

Nejčastější problémy studničních vod jsou dva: bakteriální závadnost a nebezpečně vysoká koncentrace dusičnanů. Odhaduje se, že v naší republice je zdravotně závadných cca 90% studní! Pro vodu ze studny si především pořídíme základní rozbor vody, abychom věděli, jaká je její kvalita. Už dávno neplatí, že z této studny už pil dědeček a jaký byl zdravý! Časy se mění a vody s nimi! Pro novou studnu doporučujeme, aby si rozbor vody pořídili až po 14-ti denním odběru, aby kvalita vody byla ustálená. Starší studnu necháme odbornou firmou vyčistit, vydesinfikujeme ji a také počkáme s rozborem po 14 dnech provozu. V okolí studny udržujeme přiměřený režim.

V jejím nejbližším okolí přinejmenším do10m nepoužíváme žádné chemické prostředky - ani pesticidy na hubení plevele, ani hnojivo. V protokolu o zkoušce odebraného vzorku vám například hygienická stanice sdělí zjištěné hodnoty a také informaci, zdali vyhovují hodnotám vyhlášky či nikoliv. Bohužel laboratoř zákazníkovi neporadí, co má s tou kterou závadou své studniční vody dělat a ani mu neřeknou, zda se jedná o závadu, která je rázu zdravotního či pouze technického, či jak moc závažné je to které překročení limitní hodnoty.

· V čem spočívá riziko dusičnanů?

V zažívacím traktu člověka může dojít k jejich redukci na toxické dusitany, které - vlivem dalších chemických reakcí - mají opět karcinogenní účinky. Naše republika má neblahé světové prvenství ve výskytu karcinomu tlustého střeva a konečníku. Předpokládá se, že jednou z okolností významně ovlivňující tento náš smutný primát jsou vedle organických sloučenin chloru právě dusičnany v českých pitných vodách... Dusitany také bezprostředně ohrožují kojence: kojenecký hemoglobin je na sebe váže ochotněji než kyslík což může vést až k udušení kojence. Chová se tedy stejně jako hemoglobin v případě kysličníku uhelnatého.

· Jaká koncentrace dusičnanů ve vodě je zdravotně únosná?

Dnešní vysoké koncentrace dusičnanů ve vodách jsou důsledkem našich přehnojených polí + kyselých dešťů (takže někdy jsou dusičnany vyšší i na horách) + dlouhého seznamu hygienických prohřešků občanů i komunálního nakládání s odpadními vodami i pevnými odpady. Proto se i normy stále posouvají směrem k vyšším hodnotám (mezní hodnota pro dospělé z hodnoty 24 mg/l v roce 1960 až na dnešních 50 mg/l, norma pro kojence činí 15 mg/l). Pitná voda však není jediným zdrojem dusičnanů v lidské výživě (vyskytují se i v potravinách, zvláště v zelenině). Zelenina obsahuje navíc pro tělo důležité vitamíny, stopové prvky či vlákninu - a dusičnany z ní odstraňovat nelze. Čerstvá zelenina navíc obsahuje vitamin C, který omezuje chemické pochody vedoucí k rakovinovým procesům. Je tedy žádoucí snížit příjem dusičnanů z vody (podle doporučení Ligy proti rakovině pod 5 mg/l). Vždyť lidstvo vyrostlo na vodě, která obsahovala do 2mg dusičnanů/lit …

· Co dělat s bakteriální závadností studně?

Vodu ve studni bakteriálně zabezpečujeme chlorací, nejlépe Sagenem, což je stříbrný preparát a nehrozí tam předávkování. Je dobré vědět, že přípravek musíme nechat působit velmi dlouho, tzn., že nesmíme spěchat s odběrem vody. Stříbro se postupem doby zachytí na stěnách studny, potrubí a čerpadla. Desinfekci pro pitnou vodu můžeme ale řešit i pomocí vhodných zařízení až v kuchyni.

· Co bychom ještě měli vědět o vodě?

Že chlorový zápach není znakem kvalitní pitné vody. A že chlór se postupně ve vodě spotřebovává reakcemi s organickými látkami - vznikají trihalometany (z cca 85% je to chloroform). Jedním ze způsobů, jak zbavit pitnou vodu bakterií, je převaření. To ovšem nezbaví vodu ostatního chemického znečištění (např. již zmíněných trihalometanů a dusičnanů). Proto je nutné používat na vaření stejně kvalitní vodu jako na pití.

· Jakou vodu tedy k pití používat?

V řadě domácností se dlouhodobě používá balená voda. Je ovšem jasné, že nás nakonec vyjde příjemněji - bez namáhavé donášky - a hlavně podstatně levněji - voda upravená v domácnosti pomocí vodního filtru.

· Vodní filtry

Přesněji řečeno jsou to zařízení na doúpravu vody na místě spotřeby. Velkou výhodou filtrace vody je ta skutečnost, že velmi kvalitní voda, zbavená všech nežádoucích látek, je za velmi přijatelnou cenu vždy k dispozici. Pracují tak, aby z vody, kterou máme doma v kohoutku, má vhodnou mineralizaci a navíc stojí od vodáren haléře za litr a ze studny je zadarmo, odstranili nežádoucí látky. To znamená chlór, sloučeniny chlóru, dusičnany, a všechny látky, které se mohou, byť v malém, ale stálém množství ve vodě vyskytovat: organické látky (pesticidy, ropné látky, saponáty atd.) a těžké kovy. Základní médium je aktivní uhlí: Je to vlastně to uhlí, které známe jako živočišné a každý zná jeho účinky na pokažený žaludek! Ve filtru bývá takového uhlí i více než 1 litr, takže je možné si představit jeho účinnost. Váže na sebe dlouhou řadu výše zmíněných nežádoucích látek (kromě dusičnanů). Litr vody z filtru s aktivním uhlím vás přijde na cca 20 haléřů.

Na odstraňování dusičnanů z vody se používají speciální iontoměniče, které je zamění za jiné, ve vodě běžně se vyskytující látky. V naší republice jsou dokonce vyráběny filtry, které získaly právě za odstraňování dusičnanů světové prvenství. Cena takto získané vody závisí na koncentraci odstraňovaných dusičnanů. Pokud bychom filtrovali např. pražskou vodu, aby ji mohli pít i kojenci, tak cca 1 Kč/litr, pokud bychom filtrovali vodu ze studně, kde máme koncentraci dusičnanů 100 mg/litr, čili 2krát nad limit pro dospělé, tak asi 2,50 Kč/litr.

Někdy je zapotřebí odstraňovat tzv. "přechodnou" tvrdost. Jedná se o tu část vápníku a hořčíku, která se při ohřátí vysráží ve formě tzv. vodního kamene, což je pro kávu a čaj dost nevhodné. Protože se jedná o biogenní prvky vápník a hořčík - odstraňujeme je jenom zčásti, v krajních případech, a to pouze pro vařené nápoje. K tomuto účelu se používají rovněž speciální iontoměniče, samozřejmě jiné než pro dusičnany.

V poslední době se objevila na našem trhu zařízení, využívající tzv. reverzní osmózy pro úpravu pitné vody v domácnostech. Tato drahá technologie zbaví vodu veškerých minerálů s tím, že poté žádoucí soli opět přidá. Tento přídavek je však pouze karikaturní záležitost, vždyť rozpouštění minerálů do přírodních vod jsou procesy na desítky a stovky let! Použití této technologie má oprávnění pouze u vod s velmi vysokým obsahem minerálů, a to pouze zčásti -voda na úrovni "destilky" je škodlivá! Zájemce můžeme odkázat na stránky Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/ . Pokud chceme zabezpečit bakteriálně vodu - jak ze studně, tak z vodovodu - můžeme použít mechanickou desinfekci, tj. desinfekční koncovku v hlavici filtru nebo keramický filtr či účinnou UV lampu nebo ozonizaci. V dnešní době vysoké kriminality a terorismu si nemůžeme být jisti, zda naše zdroje pitné vody nebudou kontaminovány nejen nedbalostí, ale i záměrně. Tím stoupá role filtru s desinfekcí jako pojistky.

· Jaká platí pravidla pro výběr filtrů?

Vodní filtr, který nám zajistí pitnou vodu nejvyšší možné kvality, musí splňovat tyto požadavky:

- musí zachovávat biogenní hodnotu vody (zachovávat minerály)

- pokud má voda vyšší koncentraci dusičnanů (nad 5 mg/l), je vhodné používat filtr na odstraňování dusičnanů

- musí mít dostatečnou kapacitu a regulovatelný průtok - nutné podmínky pro dobrou účinnost

- musí být bakteriostaticky zabezpečen

- hygienické atesty se již nevydávají, ale zjistěte si, zda filtr prošel předepsanými, mimochodem velmi přísnými, testy akreditované laboratoře.

pro Vegetarian.cz připravila: A. Daříčková