receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czRedakční poznámka

Milí čtenáři, současný svět prochází po všech stránkách náročným obdobím, které prověřuje lidské kvality každého z nás. O pomoc prosí zničená a umírající příroda, prosí zabíjená zvířata, válkou postihnuté země, prosí hladové děti, prosí ti, kteří ztrácí smysl života v drogách, alkoholu a ve všem co člověka stahuje stále více do tmy. Problémy světa se zdají být nekonečné, ale mohou být řešitelné. Možná tím, že letadlová loď, která je určena pro jiné účely, přiváží humanitární pomoc, nebo třeba tím, že média mění názor na vegetariánství v kladném slova smyslu.

A tak na začátek roku, bývá zvykem si přát zdraví, štěstí. Tyto nejvyšší hodnoty můžeme poslat dál a nenechávat si je jen pro sebe, nebo se izolovat před nemocným světem. Naopak můžeme darované dát dále. K ozdravění světa může přispět každý z nás. Můžeme například příspěvkem pomoci těm, kteří pomoc v současné době nutně potřebují, tedy zaslat příspěvek humanitární oganizaci. Trápeným zvířatům zase můžeme pomoci tím, že podpoříme organizaci pro ochranu zvířat. A tak pokud je to v našich možnostech, naši milí čtenáři - začněme nový rok pomocí.