receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czDá se žít i jinak?

Je krásné ráno. Sluneční paprsky se lesknou v ranní rose a dům uprostřed zahrady se probouzí. Bosé děti si hrají pod rozkvetlým stromem, běhají a dovádějí před snídaní.

Probuzen krásou a radostnými výkřiky se ranní zahradou prochází šťastný muž a přemýšlí o daru, kterého se mu dostalo. Má ženu a děti, dobré sousedy, krásnou zahradu, čas na ranní i odpolední procházky…

Každý den prožívá s lidmi, kteří si jej váží a které má rád. Sdílí s nimi každodenní radosti i starosti. Den za dnem se raduje se svými dětmi a předává jim životní moudro. Práce mu přináší potěšení, naplňuje ho a je v souladu s harmonií přírody. O večerech pak v tichém rozhovoru s milovanou ženou, drže se za ruce, pozorují hvězdy.

Je to je sen či možná realita? Jsme schopni ji žít? Stojí za to věnovat svůj čas, energii, prostředky na uskutečnění podobné vize? Přispět k realizaci projektu osady plné takovýchto prostorů lásky, kvetoucích zahrad, kde zaznívá dětský smích a lidé se probouzí s tvořivým nadšením k oslavě života?

Projekt rodové osady

Dovolte, abychom Vám takovýto projekt představili. Posuďte sami, je-li i pro Vás přitažlivý. Zda se i Vy připojíte k jeho materializaci a podpoříte jej.

Ve stručnosti zde uvádíme základní prvky a zásady:

· Na rozloze cca 150 ha přibližně 100 rodinných usedlostí.

· Každá rodina vlastní 1 ha pozemek s cílem na něm trvale žít v souladu s přírodou.

· Bezorební pěstování plodin dle principů permakulturního hospodaření, část pozemku (cca 1/4) zalesněna.

· 50ha určeno pro infrastrukturu + společné plochy - např.: přístupové cesty (dle současných právních úprav o šířce 6m, z toho 3m zpevněné) základna se školící místností, jídelnou a noclehárnou

škola (waldorfského typu - dnes v našem státě oficiálně uznávaná alternativa - či dle akademika Ščetinina - alternativní státní škola v Rusku)

obchůdky, pekárna, tržnice apod.

sušárny ovoce, dílny tradičních řemesel

společenské a relaxační centrum

louka s amfiteátrem pro osadní slavnosti

hřiště, lesopark

přírodní jezírko vhodné ke koupání

společné pastviny pro koně

· Jednotlivé pozemky ohraničeny živými ploty ze stromů a keřů.

· Domy na pozemcích stavěny dle principů přírodního stavitelství, pokud možno jen z přírodních materiálů, minimálně však v přírodě snadno rozložitelných.

· Čistící systémy odpadních vod umožňující její opětovné použití (buďto autonomně na jednom pozemku nebo sdružené pro několik rodin) sestávající z kompostovací separační toalety a kořenové čističky (2 až 3 malá vzájemně propojená jezírka osázená dlouholistými vodními rostlinami).

· Tříděný odpad s maximální možnou recyklací (organický odpad využíván k výrobě kompostu a bioplynu, co nejmenší spotřeba plastových obalů, těžkými kovy potištěného papíru apod.).

· Alternativní zdroje energie, šetrné k životnímu prostředí (vodní a větrná energie, generátor na bioplyn, ohřev vody sluncem apod.). Část domácnosti převedena na stejnosměrný proud 12V.

· Zásobení vodou z vlastních studen, které mohou být i sdružené.

pokračování ve čtvrtek

za realizační skupinu sepsal a krásné dny přeje Michal Kratochvíla