receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

zpět na tisk


Svatá Anežka také ?

V knize "Pražské pověsti", autorka paní Popelka Biliánová (vl. jménem Marie Biliánová, rozená Popelková, skoro celý život prožila v domku na Vyšehradě, naproti dnešního Jedličkova ústavu ). Tato paní se na přelomu 19. a 20. století velmi angažovala za záchranu pražských památek a na propagaci těchto snah vydala i několik knih vyprávění o Praze. Kniha "Pražské pověsti" obsahuje několik tématických celků, vztahujících se k různým místům Prahy.

V úvodu každé časti jsou vždy vypsány historické údaje. U povídání o klášteře sv. Anežky se píše mimo jiné toto:

"Svatá Anežka založila v Praze u sv. Haštala klášter menších bratří a kostelem sv. Barbory a ženskou větev téhož řádu sv. Kláry. Tento dvojitý klášter byl dokončen r. 1234 a téhož roku vstoupila zde sv. Anežka do řehole. Vedla život vpravdě svatý, chudým byla velikou dobrodějkou a královskému rodu svému nejupřímnější rádkyní. Vedla v klášteře tuhý, kající život, pod oděvem na těle nosila uzlovitě pletenou žíněnou košili, nosila jen lehký oděv, živila se ovocem, chlebem a vodou, přísně podle řehole sv. Kláry. Ač si vyžádala od papeže úlevy pro řeholnice vzhledem k studenému zdejšímu podnebí, sama neužila úlevy té ani v teplejším šatě, ani ve vařené stravě a dočkala se přece sedmdesáti sedmi let."

Anežka byla zřejmě vegetariánka a asi jedla kromě chleba hlavně syrovou stravu. I ten chleba, ale musel být tehdy určitě mnohem zdravější než dnes.

J.M.