receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Poznámka


Šli nám příkladem

Mnozí slavní lidé byli vegetariáni: Připomeňme si alespoň některé:

Pythagoras, Platón, Plútarchos, Sokrates, Hippokrates, Herakleitos, Seneca, Diogenes, Ovidius, Vergilius, Origenes, Chryzostom, Michelangelo, Klemens, Newton, Leonardo da Vinci, Spinoza, Rousseau, Goethe, Schiller, Schopenhauer, Maeterlinck, Lincoln, Nietzsche, Voltaire, Ibsen, Thákur, Selma Lagerloffová, Tagere, Gándhí, Baden Powell, Zamenhof, Gorkij, Lester Smith, Pascal, Byron, Shelley, Franklin, L.N.Tolstoj, London, Wagner, Roland, G.B.Shaw, R.W.Emerson, Franz Kafka, Albert Schweitzer...

I dnes mnozí politikové, umělci a sportovci jsou vegetariáni: např. Brigitte Bardotová, Ivan Lendl, Jana Kratochvílová, Jan Tříska, Jan Burian, Paul McCartney, Michael Jackson...

Mnoho lidí nejí maso proto, aby nemusela umírat nevinná zvířata. Kdyby si měl každý zabít zvíře sám, leckdo by přestal toužit po mase. Dnes však za nás usmrcují masokombináty zvířata ve velkém.

Milióny lidí na celém světě si denně dopřejí dobrodiní bezmasé stravy. Jsou klidnější, vyrovnanější, zdravější a šťastnější.

Citáty slavných:

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

(italský malíř, sochař, architekt a vědec)

"V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde ještě den, že mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí."

ANNIE BESANT (1847-1933)

(anglická filosofka, humanistka a reformátorka)

"Lidé, kteří jedí maso, jsou odpovědni za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě... Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka..."

JEŽÍŠ

"A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sebe sama, a kdokoliv jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti."

PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 př. n. l. asi 17 n.l.)

(římský básník)

"Jaká hanebnost krmit živé tělo jinými živými těly, cpát svá chamtivá těla jinžmi těly, živit jedno stvoření smrtí jiného stvoření! Střezte se, ó smrtelníci pošpinit své tělo tak mrzkou potravou! Vaše je obilí, jablka, jejichž tíha ohýbá větve; vaše jsou hrozny, které se nalévají na zelené révě, chutné byliny a zelenina, měkká a chutná, když se povaří; vaše je mléko a med zúlu. Země je štědrá svými dary a její plody jsou dobré; dává na vaše stoly jídlo bez prolévání krve a jatek."

ALBERT SCHWEITZER (1875-1965)

(lékař, misionář, teolog a muzikolog)

"Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty... protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny."

GEORG BERNARD SHAW (1856-1950)

(britský dramatik a kritik)

"Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou moji přátelé... a já přátele nejím."

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828-1910)

(ruský romanopisec a sociální teoretik)

"Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná."

HENRY DAVID THOREAU (1818-1862)

(americký přírodovědec a lékař)

"Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako se divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanějšími národy."

DR. RADŽENDRA PRASÁD (1884-1963)

(první indický prezident)

"Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným, a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijíž k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela, a jediným způsobem takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. Je to pouze jiný výraz pro vegetariánství."

Také Zasvěcení Atlanťané byli naprostými vegetariány. Ostatní však měli jídelníček, který by i dnes pro nás byl více než odpudivý, což nakonec také přispělo k jejich neblahému konci se všemi důsledky. Také v Bibli (2.Moj.-Ex., 20:13) nalezneme přikázání "Nezabiješ". V žádném z překladů není uvedeno "Nezavraždíš". Nezabiješ = neublížíš veškerým živým bytostem (nenásilí) - a to ve výkladu jak nezabíjení, neubližování, ale i očištění od takových myšlenek.

Vegetariánství dodržovali prvotní křesťanské skupiny, od nich to převzali řády jako kartuziáni, trappisté, benediktini. I množí protestanté dbají na zdravý způsob života a výživy. Např. církev adventistů sedmého dne. Ta disponuje mnohými vysokými školami a univerzitami, množstvím sanatorií a klinik na celém světě, výzkumnými laboratořemi a továrnami na výrobu reformní výživy. I u nás vznikají jejich prodejny zdravé výživy "Country Life".

Zpracoval: J. Tůma/1998

Zatím uvádíme tento materiál, viz poznámka.