receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czZákaz chovu slepic - nosnic v klecích je v EU ohrožen

                                    KLEC je stále KLECÍ !

Tisková zpráva 18. 9. 2006

Dnes byl na tiskové konferenci v Bruselu představen skrytě natočený film "A cage is still a cage" obsahující znepokojivé záběry nehumánních podmínek pro slepice - nosnice chované v klecích. Tisková konference byla připravena mezinárodní organizací pro ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF) a Evropskou koalicí pro hospodářská zvířata -European Coalition for Farm Animals (ECFA).

Zákaz chovu slepic v klecích

Podle směrnice EU z roku 1999 bude zákaz chovu slepic - nosnic v malých konvenčních klecích zakázán od roku 2012. Od tohoto roku by slepice mohly být chovány pouze v klecích větších tzv. "obohacených - zdokonalených", i když i ty jsou pro welfare slepic velmi sporné, a směrnice stanoví také podmínky chovů volných. Zákaz chovu slepic v "neobohacených - nezdokonalených" konvenčních klecích je ale nyní ohrožen. Směrnice totiž požaduje, aby byl tento zákaz před uvedením v platnost revidován. Revize probíhá nyní. Mnoho výrobců vajec proto lobuje, aby byl zákaz odsunut na mnoho let. CIWF a ECFA žádají radu zemědělských ministrů, aby zákaz neodkládala. V EU (25) je v bateriových klecích chováno přes 300 milionů slepic.

Chov slepic v klecích je nehumánní. Klece jsou příliš malé, slepice si nemohou ani protáhnout křídla a ani se chovat svým přirozeným způsobem. Vědecký výzkum potvrdil, že i tyto nosnice mají stále silně vyvinutý instinkt: mají silnou potřebu snášet svá vejce do hnízd, hledat si potravu hrabáním, klováním, popelit se a odpočívat na hřadech. Nic z tohoto však není možné v kleci. Navíc velké omezení pohybu způsobuje slepicím častý výskyt osteoporózy (křehkosti kostí) a u mnoha slepic z klecí se vyskytují zlomeniny, především po manipulaci s nimi. Vědecký výzkum plně podporuje zákaz chovu slepic v klecích o Zpráva "European Food Safety Authority" dokládá, že pokud nemá slepice možnost chovat se přirozeně a pokud je doložena tak vysoká úroveň výskytu osteoporózy, znamená to velmi vážné ohrožení pro zajištění welfare (pohody) slepic v klecích. o V nedávné zprávě "Lay Wel" Evropské komise se uvádí, že welfare nosnic v klecích je velmi kompromisní. Veřejné mínění výrazně podporuje zákaz klecí Zákaz chovu slepic v klecích odráží silný veřejný nesouhlas s tímto systémem. 58 % respondentů v průzkumu označovalo welfare slepic/nosnic jako velmi špatný. A 78 % respondentů uvedlo, že stav welfare slepic je nedostatečný až velmi špatný.

                   

Již nyní v několika zemích EU pochází asi 50 % vajec prodávaných v obchodech z neklecových systémů (Holandsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie). (V Rakousku a Německu je to skoro 25 %.) "Obohacené - zdokonalené" klece Mnoho chovatelů se připravuje, že zákaz chovu v klecích obejde změnou v systém chovu v klecích tzv. "obohacených" (nebo se užívá termínu "zdokonalených"). Tyto klece jsou, bohužel, podle směrnice legální. Slepice mají v "obohacené" kleci pouze o 50 cm2 více využitelné plochy než slepice v kleci "neobohacené". Obohacené klece obsahují bidýlka a hnízdní přihrádky a část s podkladem použitým jako podestýlka. To je značně nedostatečné pro zajištění behaviourálních či přirozených potřeb slepic. Nový, skrytě natočený, film CIWF a ECFA dokládá, že "obohacené" klece nedokáží vyřešit mnoho problémů spojených s welfare (pohodou) slepic, které způsobuje chov v kleci. Náš film ukazuje, že "obohacené" klece nejsou evidentně lepší než klece bateriové "neobohacené" a že je snadné se vyhnout ustanovení směrnice, které má chránit welfare slepic v "obohacených" klecích.

Žádáme radu zemědělských ministrů, aby odolala tlaku na odložení platnosti zákazu užití bateriových klecových "neobohacených - nezdokonalených" systémů. Zákaz musí vejít v platnost tak jak je směrnicí stanoveno, tj. 1. 1. 2012. Radu dále žádáme, aby zakázala užití klecí "obohacených - zdokonalených". Náš film ukazuje, že tyto klece jsou jen o málo lepší než klece "neobohacené". Mají především ukonejšit veřejnost v tom, že welfare slepic je v nich podstatně zlepšeno, přitom je ve skutečnosti chovatelům umožněno používat dále nepřijatelný klecový způsob chovu. Žádáme také chovatele, aby své slepice nechovali v žádné z klecí, ale ve správně vedeném volném chovu nejlépe s venkovním výběhem.

Film byl natáčen v Holandsku, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii. Kopie filmu v ČR u Společnosti pro zvířata. ECFA tvoří 28 organizací pro ochranu zvířat z 21 členských zemích EU.


Animovaná píseň "Uvězněná mezi vámi" na www.keeptheban.eu/cz


Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP

Lublaňská 18, 120 00 Praha

s.pro.zvirata@ecn.cz

www.spolecnostprozvirata.cz

603 179 558