receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
Povídka z roku 1933 ...         Vegetariánství - Kvantitativní výzkum       hodnocení výroků z oblasti vegetariánství

      

        Realizátor projektu STEM/MARK, a.s.www.stemmark.cz

                               Celkové shrnutí

V české populaci je 2 % vegetariánů (údaj je z července 2003)

Oproti roku 2002 vzrostl počet vegetariánů na dvojnásobek

K vegetariánství se mnohem více hlásí ženy, mladí lidé ve věku 15 - 29 let a vysokoškoláci

Vegetariánství uznává v roce 2003 necelé 2/3 lidí. Oproti minulé vlně se počet snížil o 8 %. Vegetariánství více uznávají ženy, mladí lidé a vysokoškoláci. V našich podmínkách je přirozené být vegetariánem pro 12 % populace. Přirozenost vegetariánství častěji uvádějí ženy a mladí lidé 17 % respondentů se vyhýbá masu, pokud je to možné. Souhlas s tímto výrokem více vyjadřují ženy. "Bez masa se člověk nenají" - s tímto výrokem souhlasí v roce 2003 necelých 60 % populace, což je o 1 % více než v předchozím roce. S tímto výrokem častěji souhlasili muži

Ženy a mladí lidé se častěji ztotožňovali s výrokem "Jíst maso je kruté vůči zvířatům". Snad možná proto je právě mezi ženami a mladými lidmi více vegetariánů. Vůbec nejvíce lidé vyjádřili souhlas s výrokem "Člověk je od přírody všežravec". Pro 37 % lidí bylo v červenci 2003 vegetariánství zdravou záležitostí, což bylo o 1 % více než v roce 2002. Pro 2/3 populace bylo v červenci 2003 vegetariánství drahou záležitostí, což bylo o 6 % více než v roce 2002.

Uznávám vegetariánství, i když sám(a) jím vše

S výrokem „Uznávám vegetariánství, i když sám(a) jím vše“ se ztotožňuje 63 % respondentů (7/2003) a 71 % respondentů (2/2002). Vegetariánství se tak stává ve společnosti uznávaným stravovacím návykem, nicméně míra jeho uznání mezi obdobími klesla. Ženy jsou k vegetariánství mnohem shovívavější, stejně tak jako mladí lidé ve věku 15 – 29 let a lidé s vyšším stupněm vzdělání, nejvíce pak vysokoškoláci.

Pokud to jde vyhnu se konzumování masa

S výrokem „ Pokud to jde, vyhnu se konzumování masa“ se ztotožňuje 17 % respondentů (7/2003) a 18 % respondentů (2/2002). Ženy jsou ochotnější se vyhnout masu než je tomu u mužů. Mezi ženami je téměř 1 z nich, které se vyhýbají masu, pokud nastane vhodná příležitost. Mezi ostatními sociodemografickými kategoriemi (věk a vzdělání) nebyly výzkumem potvrzeny žádné staticky významné rozdíly.

Sám(a) jsem vegetarián

Počet vegetariánů v populaci mezi jednotlivými vlnami vzrostl. Ještě v únoru 2002 bylo v populaci 1 % těchto lidí, v červenci 2003 to bylo již 2 % lidí. K vegetariánství se hlásí více žen, než-li mužů, to lze usuzovat i z toho, že muži se v minimálním množství snaží vyhnout masu, pokud to jde a navíc uvádějí častěji než ženy, že bez masa se člověk nenají. K vegetariánství se více mladí lidé a v červenci 2003 bylo mezi vysokoškoláky téměř 6 % vegetariánů.

Jíst maso je kruté kvůli zvířatům

S výrokem „Jíst maso je kruté kvůli zvířatům“se ztotožňuje 18 % respondentů (7/2003) a 17 % respondentů (2/2002) Jedním z důvodů, proč se ženy vyhýbají masu častěji než muži může být i to, že 1 žen potvrdila souhlas s tímto výrokem. Významně více s tímto výrokem souhlasí mladí lidé ve věku 15 – 29 let a naopak významně méně s tímto výrokem souhlasí lidé starší 60-ti let.

V našich podmínkách je přirozené být vegetariánem

Ačkoliv téměř 3/4 populace uznávají vegetariánství, pouze 12 % respondentů z července 2003 vyjádřilo souhlas s výrokem „V našich podmínkách je přirozené být vegetariánem“ (v únoru 2002 to bylo 8 %). Více vyjádřili souhlas s tímto výrokem ženy a mladí lidé ve věku 15 – 29 let.

Bez masa se člověk nenají

S výrokem „Bez masa se člověk nenají“ se ztotožňuje 59 % (7/2003), 58 % (2/2002) respondentů Maso je „grunt“ platí více pro muže než pro ženy, kteří tuto kategorii uváděli signifikantně více. V druhé vlně souhlasilo s tímto výrokem významně méně vysokoškoláků než lidí s nižším typem vzdělání.

            

Člověk je od přírody všežravec

S výrokem „Člověk je od přírody všežravec“ se ztotožňuje vůbec nejvíce lidí ze všech hodnocených výroků. S tímto výrokem se ztotožňuje 93 % respondentů (7/2003) a 89 % respondentů (2/2002) Mezi jednotlivými sociodemografickými kategoriemi neexistují žádné významné rozdíly.

Vegetariánství je zdravé

S výrokem „Vegetariánství je zdravé“ se ztotožňuje 37 respondentů (7/2003) a 36 % respondentů (2/2002). Ženy a mladí lidé ve věku 15 – 29 let považují vegetariánství zdravější než ostatní.

Vegetariánství je drahé

S výrokem „Vegetariánství je drahé“ se ztotožňuje 66 % respondentů (7/2003) a 60 % respondentů (2/2002). V rámci hledání rozdílů v jednotlivých sociodemografických kategorií, významně více lidí starších 60-ti let souhlasilo s tímto výrokem.

Analyst: Markéta Čechová