receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czSVĚT ZEŠÍLEL !

Projev na "Jarmarku velkého srdce pro zvířata", akci organisace "Svoboda zvířat", Praha, Střelecký ostrov, 31. března 2001( Ing. Richard J. Barták, CSc., člen výboru a mluvčí České společnosti pro výživu a vegetariánství.)

Hromadní vrazi se rozhodli vybít statisíce, ba miliony kusů hospodářských zvířat, polní a lesní zvěře!

Ještě před nedávnem měli přece jenom jakýs - takýs důvod, záminku: BSE - bovinní spongiformní encefalopatii - nemoc šílených krav a z ní vznikající Kreutzfeld-Jakobovu chorobu, smrtelné onemocnění lidí, kterému dle prognos běžně v tisku uváděných pravděpodobně v několika dalších letech podlehne nejméně stotřicettisíc Angličanů, Skotů a Welšanů, dnes již infikovaných. O ostatních, infekci vystavených a možná již nakažených příslušnících jiných národů zatím dobře nevíme, inkubační doba je příliš dlouhá a rozšíření BSE není ještě zcela podchyceno. Ani se přesně neví, která zvířata, kromě skotu a ovcí, mohou být také infikována - před dvěma týdny byl ve Francii zjištěn první nakažený predátor - gepard! A hle, již tu máme další, lepší důvod pro vraždění - slintavku a kulhavku, banální virové onemocnění, proti kterému je možno očkovat, ba které je možno i zhruba s pěti až desetiprocentní úmrtností nakažených zvířat za pár týdnů přečkat. Hospodářské ztráty na dojivosti a přírůstcích jsou ovšem velmi značné a rasantní zákroky, jichž jsme současně svědky, jsou prý tudíž ekonomicky zdůvodněné, jedině možné a už i u nás preventivně nacvičované.

Hranice povražděných, hořících zvířat, tento obrovský, moderní holocaust - starozákonní oběť zápalná, není ovšem zápalnou obětí Jehovovi či jinému archaickému božstvu! Je to zápalná oběť lidské domýšlivosti, přezíravosti, nadřazenosti, sobeckosti, je to zápalná oběť touze po snadném zisku za každou cenu - i za cenu smrti, tedy doslova "zisku přes mrtvoly"! Současně je ovšem potřebný naprostý nedostatek etiky, humanity, ba i naprostá absence zdravého rozumu. Otázkou ovšem je, zda tato nákaza nepřišla dokonce velmi vhod - docela to tak totiž vypadá. Jako skeptik a velmi podezřívavý člověk, dokonce si jako první dovoluji vyslovit myšlenku i možného úmyslu! Původce byl totiž již odhalen - bylo jím slintavkou a kulhavkou infikované maso, pašované do Anglie z Asie! K tomuto podezření mne opravňuje fakt, že sklady ve státech Evropské unie jsou přeplněny konservami a jejich mrazírny praskají ve švech. Poptávka po mase a produktech z něho se rasantně snížila vinou strachu z nemoci šílených krav a je tedy skutečně levnější přebytečný dobytek pobít, spálit či zahrabat do hromadných hrobů, než jej přepravovat na jatka, zabíjet, zpracovávat a pak maso neprodat! A ceny se tak možná udrží - vždyť jsme to tak bez ohledu na hladovějící lidi dělali z téhož důvodu za velké hospodářské krize i s obilím, kukuřicí a dalšími potravinami již ve třicátých letech minulého století. Nic nového pod sluncem!

Jako ve většině lidských skutků je při důsledném domyšlení všeho tohoto popsaného zvrhlého konání do logického konce jasně zřetelný paradox. A to paradox s hlediska ochrany zvířat, vzhledem k omezení jejich mučení a utrpení. Většinu těchto rychle ubitých, ponejvíce zastřelených, či elektrickým proudem popravených zvířat by totiž jinak čekalo utrpení delší, utrpení z dopravy na jatka (případně i velmi vzdálená), doprava i napříč kontinentem, nebo i na kontinent jiný, doprava spojená s dalším utrpením z hladu a žízně, horka a mrazu, doprava spojená s bitím, s lámáním ocasů, s elektrickými šoky, doprava spojená i s někdy vypíchnutýma očima a zlomenými hnáty. Doprava, na jejímž konci je plánované několikadenní hladovění na jatkách a strach ze smrti, která je jasně cítit ve vzduchu prosyceném krvavými výpary a konečně porážkový stres.

To vše zcela paradoxně ovšem zvířata popravená na pastvě, ve chlévě, či na dvoře před ním, již nezažijí!

Ochránci zvířat by se tedy vlastně měli nad tímto šílenstvím radovat, vždyť tato smrt je podstatně milosrdnější, nežli je smrt původně plánovaná!

Nechci tím nikterak snižovat důležitost snah ochránců zvířat, důležitost jimi požadovaného etického chování ke všem zvířatům a vyloučení jejich dalšího zneužívání k účelům krádeže jejich kožešin, zneužívání a týrání k mnohým zbytečným, nebo jinak nahraditelným účelům pokusným - v tomto aktuálním případě však zde úmyslně zdůrazňuji tento rozpor v případě zvířat hospodářských, zvířat chovaných k účelům poskytnutí méněcenné potravy jejich těly, obvykle zmučenými!

Nabízím řešení, řešení důsledné, řešení preventivní. Pokud totiž bude poptávka, bude i nabídka! Ve prospěch zvířat a dokonce i ve prospěch svého zdraví - snižujme soustavně poptávku, propagujme stravu etickou a současně i stravu podstatně zdravější, než jsou esteticky upravené a krásně zabalené, leč přece jenom přesně nazvané - krvavé odřezky z převážně umučených, a v malé menšině, tj. z ekologické produkce, humánněji chovaných a zabitých zvířat! Buďme důslednými vegetariány a ochrana velikého počtu zvířat, zvířat chovaných pro maso se stane zbytečností - stane se reliktem doby, kdy se člověk choval nikoli jako predátor, jemuž je zabíjení vlastností zcela přirozenou, ale kdy se choval daleko hůře - kdy se choval jako mučitel, jako katův pacholek a kat a mnohdy i jako zákeřný vrah!