receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Skutečná síla vody.

S vědomím, že na rozdíl od ostatních tržních produktů je v ČR na pitné vodě trvale závislých více než 10 milionů lidí, zaměřily jsme se na kvalitu vody. Kvalita v tomto případě byla chápána jako "čistota a zdravotní nezávadnost vody", která zaručuje, že voda je pitná.

V praktickém životě je tato kvalita určena obsahem žádoucích a škodlivých látek ať minerálního, či organického původu. Voda, kterou vodovodní síť přivádí do našich domácností, musí splňovat základní, statní normou určené požadavky na pitnou vodu.

V další části našeho malého seriálu vám chceme přiblížit práci dr. M. Emota, která nám pomáhá zaměřit naši pozornost na další dimenzi kvality pitné vody, na její vnitřní energii. Tuto kvalitu cítíme v každém doušku z horského pramene a vidíme ji ve vitalitě života v jeho blízkosti. Není to právě tato "skrytá" kvalita, kterou Paní Voda potřebuje, aby mohla dobře sloužit jako životodárný zdroj pro všechny živé tvory a organismy na naší planetě?

Když si uvědomíme, že vodu takto většinou nevnímáme, pak nám práce pana Emota může pomoci toto slepé místo odstranit a změnit to, jak se k vodě v našem každodenním životě chováme. Knížka dr. Emota Skutečná síla vody vyšla koncem roku 2005 v češtině a my vám ji chceme přiblížit s Ing.Mirkem Uředníčkem formou otázek a odpovědí.


Vegetarian.cz: O dr. Emotovi víme o, že pochází z Japonska, a rádi bychom se o něm dozvěděli více.

Pan Emoto se narodil v roce 1943 v Jokohamě a zde rovněž absolvoval univerzitní vzdělání. V roce 1986 dr. Emoto založil v Tokiu společnost I.H.M. Později dále pokračoval ve svém vzdělávání a v roce 1992 získal doktorát z alternativní medicíny. Krátce potom začal s výzkumem vnitřní kvality vody. Po několika letech experimentální práce dr. Emoto vyvinul metodu, jak zachytit vnitřní vitalitu vody ve struktuře krystalu, který po zmrznutí voda vytvoří. Další práce pak ukázala, jak vnější vlivy znečištění, zanedbání a dokonce i myšlenky zásadním a viditelným způsobem ovlivňují kvalitu a dokonalost těchto krystalů. Jejich fotografie dr. Emoto zveřejnil ve dvou knihách, nejdříve v japonštině a nedávno i v angličtině a několika dalších jazycích. V současné době stojí v čele ústavu "I.H.M. General Research Institute" a je rovněž prezidentem I.H.M., Inc., a hlavním představitelem sdružení "I.H.M. HADO Fellowship".

Vegetarian.cz: Zajímalo by nás, jaké okolnosti vedly dr. Emota k tak neobvyklému výzkumu "obyčejné vody".

Jak sám uvádí, na počátku byla jeho osobní zkušenost. V roce 1987 mu jeho kolega pomohl odstranit bolest v chodidle použitím speciální vody. Skutečnost, že "nějaká voda" měla takový účinek, podnítila jeho prvotní zvědavost do té míry, že se začal studiem vody zabývat do hloubky. Po několika letech výzkumu dospěl k pracovnímu závěru, že voda mění svoji kvalitu podle toho, jaký druh informace ze svého okolí přijme. Nutno říci, že v té době "oficiální věda" takovým otázkám nevěnovala žádnou pozornost. Spíš naopak, taková myšlenka byla přijímána s naprostým odmítnutím jak v Japonsku, tak kdekoli jinde.

Záporná reakce, se kterou se setkal v Japonsku, ho utvrdila v tom, že se musí pokusit najít metodu, která by vztah mezi druhem informace, kterou voda přijme, a kvalitou jejích krystalů učinila viditelným. Náhoda tomu chtěla, že v té době zcela namátkou otevřel knihu o vědou nevysvětlených úkazech právě na té stránce, kde autor hovořil o faktu, že nikdy nebyly pozorovány dvě identické sněhové vločky. V tom okamžiku ho napadlo: Co kdybych se pokusil vzorky zkoumané vody zmrazit a vyfotografovat vzniklé krystaly? Následovalo horečnaté úsilí v laboratoři a v roce 1994 se mu konečně podařilo vyfotografovat první nádherný hexagonální krystal vody.

Pan Emoto pak cestoval po celém světě a odebíral vzorky vody z řek, jezer a léčivých pramenů. Tento výzkum podnikl především jako člověk, který chtěl lépe porozumět skutečné podstatě vody a její životodárné vnitřní kvalitě. Fotografie krystalů z těchto zdrojů se později staly součástí obsáhlejší dokumentace, kterou po několika dalších letech vydal knižně.

pokračování rozhovoru ...

red.