receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Další výherce


Rudolf Vondřich

Vase zpráva mne potesila. Jsem jedním ze zakládajících clenu CSVV.Vegetariánem jsem déle nez 24 let. Jsem téz spolupracovníkem Institutu celostní medicíny MUDr.Josefa Jonáse

Mou hlavní zivotní náplní je vytvárení prostoru a rozvoj "PROGRAMU HARMONIE, tj.programu na obnovu a harmonický rozvoj zivých bytostí, jejich sídel a jejich zivotního prostredí". Myslenka pomáhat lidem se orientovat na duchovní ceste vznikla cca pred 30ti roky.

V roce 1990 jsem zalozil na podporu a rozvoj PROGRAMU HARMONIE Agenturu HARMONIE, agenturu sluzeb pro volný cas. Její hlavní náplní je systémová podpora zdravého zivotního stylu jak zprostredkováním informací, nabídkou výrobku a sluzeb, ale téz porádáním ozdravných akcí pro celou rodinu s názvem NAUCME SE ZDRAVE A HARMONICKY ZÍT.

PROGRAM HARMONIE je otevrený prostor pro kazdého, koho myslenky s ním spojené zaujmou. Nabízí radu mozností k tvurcí spolupráci i seberealizaci. Spolupráce je velmi vítána, nebot jen týmová práce prinásí správné ovoce. Nabízíme téz pracovní prílezitosti jak na privýdelek i na hlavní úvazek. Rekvalifikaci umoznujeme zdarma.

V soucasné dobe je teziste nasí práce zamereno na Projekt KLUBU HARMONIE ECC, který umoznuje kazdému cloveku nad 18 let za jednorázový poplatek 99,-Kc získat výrobky a sluzby pro zdraví v oborech tradicní cínské medicíny, ajurvédy a nejnovejsích výzkumu celostní medicíny skoly pana MUDr. Josefa Jonáse az s 30% slevou. Dále pripravujeme projekt informacního systému "CTYRLÍSTEK", který shromázdí a bude prezentovat pomocí internetu informace o pracovistích a jejich sluzbách zejména v oborech prírodní medicíny.

V soucasné dobe vrcholí práce na príprave konference VIA LUCIS 2000- Cesta svetla, která si klade za cíl zahájit obnovu duchovní pameti národu Ceské republiky.

Více informací je mozno získat na adresách:

www.volny.cz/harmonie4
www.vialucis.cz

Tel/fax: 02 /786 08 25

S pozdravem a práním Mír bud s Vámi!

Ing.Ruda Vondrich


Prosíme posledního výherce o zaslání adresy. Redakce vegetarian.cz