receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Okénko redakce

Děkuje za stále se zvětšující zájem o server vegetarian.cz, Váš zájem nám současně dává mandát jednat s výrobci o složení jejich potravin a činit další kroky.

Současně se musíme omluvit, pokud jste nedostali v poslední době odpověď na Váš dotaz, nebo poděkování za příspěvek. U dotazů je to způsobeno také tím, že pro Vás informaci hledáme a doba je dána také rychlostí odpovědi dotazované strany.

Také s rozesíláním info e-mailů, z důvodů dovolených a prázdnin začneme, až poslední týden v srpnu.

Foto z procházek po Chřibech

Mějte se pěkně

redakce@vegetarian.cz


Ctít a respektovat znamená vědět, že země, voda, rostliny a zvířata, které zde žijí, mají na život stejné právo jako my. Nejsme nejvyšší, vševědoucí bytosti, žijící na vrcholu pyramidy evoluce. Ve skutečnosti jsme součástí posvátné obruče života, spolu se stromy a kameny, kojoty a orly, rybami a ropuchami. Vše plní svůj smysl. Každý má své místo v Posvátné obruči, a my také.

(moudrost amerických Indiánů)