receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czV novém roce ...

Zásady zde shrnuté nám mohou posloužit jako vodítko, jež pomůže zmenšit na minimum negativní dopad naší každodenní činnosti na životní prostředí. Nejsou to závazná pravidla, spíše body, podle kterých si prověříme, kde způsobujeme znečištění a jak tomu můžeme zabránit.

Vezměme odpovědnost na sebe.

Především musíme vědět, jak se svým způsobem života podepisujeme na okolí, jen tak potom můžete zabránit škodám. To je princip odpovědnosti - Každý může zjistit, jak ovlivnuje svět kolem sebe.

Podporujme místní obchod

Spotřeba energie, znečištění ovzduší a používání chemikálií vzroste, když je dodavatel denního zboží, např. potravin, vzdálen od spotřebitele. Zásada místního koloběhu nás bádá dát přednost místním výrobkům před zbožím dováženým zdaleka.

Prostý život

Čím složitější výrobek, tím větší plýtvání energií, znečištění a zamoření odpadky. Podle zásady jednoduchosti kupujeme raději zboží jednoduché než něco vyumělkovaného.

Odmítněme jednostrannost

Ekologický zodpovědný způsob života se vyhýbá jednostrannosti. Zásada mnohostrannosti nám říká, že budeme-li zachovávat různorodost, bude to bezpečnější, méně marnotratné a méně znečišťující.

Vyhněme se násilí

Fyzické a chemické násilí , jehož se dopouštíme na přírodě se nám nakonec samotným vymstí. Zásada nenásilí vyžaduje a to i násilí nepřímé (někdo to dělá za nás), abychom se vyhnuli činnosti která je agresivní vůči půdě či zvířatům.

Buďme střídmí

Nadměrná spotřeba způsobuje mnohé z problémů, s nimiž se životní prostředí musí vyrovnat. Zásada střídmosti nás nabádá, abychom nezvyšovali svou spotřebu nad úroveň našich skutečných potřeb.

Tím, že se člověk stane vegetariánem, či vegetariánkou již automaticky zmenšuje dopad na životní prostředí.

                      Celý rok 2010 ve zdraví a štěstí, Vám přeje

                               redakce magazínu Vegetarian.cz