receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitcsvv.cz
Stránky České společnosti pro výživu a vegetariántví
zpět

Otázky a odpovědi

Na Vaše otázky odpovídá Jaroslav Škvařil předseda ČSVV


Z materiálů jsem se dočetla o jednání odborné skupiny ČSVV na Státním zdravotním ústavu, můžete mi zdělit nějaké podrobnosti?

Hned po založení ČSVV v roce 1999 jsme žádali ředitele Státního zdravotního ústavu o novelizaci doporučených dávek živin pro děti od 3 do 6 roků dle návrhu a dokladu Odborné skupiny pro nutrici ČSVV. Následně jsme dojednali, že ředitel SZÚ, Doc. MUDr. Jaroslav Kříž svolá sám odborníky, kteří by se k této otázce měli v ČR vyjádřit. Tato schůzka se uskutečnila v únoru 2000. Obsazení bylo opravdu reprezentativní, viz jak uvedeno v příloze. Na této schůzce se podařilo dohodnout na většině nedůležitých hodnot. Ty klíčové - potřeba energie, bílkovin a vápníku zůstaly otevřené. Od té doby zpracovává OSpN výzkumné práce z celého světa publikované od 1997 do 2001.

K dnešku tvoří soubor těchto prací cca 250 položek. V podstatě je dokončena část o potřebě energie, která byla předběžně konzultována s MUDr. Bohumilem Turkem. Před uzavřením je část o potřebě bílkovin. Ve velmi rozpracovaném stavu je část o potřebě vápníku. Relativně dlouhá doba, kterou potřebují členové OSpN ke zpracování odborných podkladů je dána především tím, že se této činnosti můžeme věnovat po pracovní době a vyřešení ostatních závazků. Každým dnem by měl SZÚ vydat návrh nových doporučených dávek k diskusi, která by měla trvat cca jeden měsíc. Předpokládám, že to bude silný motivační podnět pro dokončení zpracování uvedených podkladů OSpN.

Nejsem zatím členem ČSVV mohu přijet na valnou hromadu ?

Budete velice vítán, i přesto, že nejste členem Společnosti. Je to vhodná příležitost jak se seznámit s výsledky práce ČSVV a hlavně osobně se poznat.

V programu jsem si přečetla, že v neděli bude setkání aktivistů, o co půjde?

Aktivistou je každý člen ČSVV, který se chce nějak zapojit do práce ve Společnosti nebo má prostě zájem dovědět se více o tom, co se chystá a osobně se setkat s ostatními. Půjde o domluvu všech, kteří chtějí něco dělat - jak postupovat v jednotlivých případech, blíže se informovat o tom, co kdo považuje za důležité a co je ochoten pro realizaci udělat.

Mohu přijet na VH i bez předchozího přihlášení ?

Určitě, ovšem problém bude s objednáním noclehu a jídla!

Kde se mohu přihlásit na VH a setkání aktivistů ČSVV tento týden v Sedlčanech?

Nejlépe e-mailem na info@csvv.cz Je možno se přihlásit i telefonicky na čísle 05-43232117 nebo na 0608-631134.

Co mohu udělat pro to, aby i naší škole byl v jídelně vegetariánský výběr (tofu... atd.)?

Bylo by třeba aspoň hodinu společně o těchto možnostech hovořit. V tuto chvíli by bylo nejlepší přijet 29. 4. 2001 na setkání aktivistů do Sedlčan. Podrobnosti viz www.csvv.cz. Pokud se do Sedlčan nedostanete, budu se snažit o sepsání podrobnějších pokynů. Nejdříve však po dokončení práce pro SZÚ k návrhu doporučených dávek živin pro děti od 3 do 6 roků.

Zdá se mi, že ČSVV by toho měla více, například je pro mě důležité označování potravin z hlediska přítomnosti živočičných produktů.

Ing. Barták se ujal projektu zpracování žádosti na ministra zdravotnictví ČR ve věci novelizace zákona 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích a souvisejících vyhlášek. Žádost řeší otázku označování přítomnosti živočišných produktů na etiketě výrobku. Její znění bude uveřejněno na www.csvv.cz a bude jedním z důležitých bodů projednávaných na Valné hromadě Společnosti a hlavně druhý den na Setkání aktivistů. Pokud Vás problém opravdu zajímá, doporučuji přijet na tato setkání, která se konají ve dnech 28. - 29. 2001 v Sedlčanech. Podrobnosti najdete na www.csvv.cz.

Můj zaměstnavatel dává příspěvek na obědy asi 25 kč na den, vzhledem ke složení obědu, si vařím sám což je dost problém. Může mi ČSVV nějak pomoci?

Existuje model, který se již v praxi ověřil. Nabídněte vašemu dodavateli obědů, možnost proškolení personálu. Informace o možných školeních dostanete od sekretáře ČSVV. Nebo napište do redakce serveru vegetarian.cz, který v současné době úspěšně realizuje proškolení kuchřského personálu přímo v kuchyni dodavatele (školí výrobci).

Zatím se nemohu aktivně účastnit na činnosti společnosti, jsem pracovně velmi vytížen, mohu pomoci nějak jinak?

Ve Vašem případě je nejdůležitější zůstat s námi ve spojení. Doporučuji přihlásit se k odběru Internetového zpravodaje, který průběžně vydává kancelář ČSVV. Ze zpravodaje se budete téměř okamžitě dovídat o připravovaných akcích a hlavně se dozvíte podrobnosti o výsledku jednotlivých akcí. Přihlášku k odběru elektronického zpravodaje zašlete na info@csvv.cz. Velmi důležitou pomocí, která umožňuje činnost Společnosti je zaplacení členského příspěvku.

Jak se mohu zapojit do činnosti ČSVV? Zatím posílám informace o prodejnách zdravé výživy a restauracích kde nabízejí vegetariánská jídla.

Nejmenší samostatnou aktivitou je zřízení informačního bodu např. v čekárně ordinace Vašeho obvodního lékaře a jeho zpravování. Zřízením je myšleno, že se dohodnete s lékařem na umístění propagačních materiálů ČSVV v čekárně a zpravování znamená, že jednou cca za tři týdny přijdete zkontrolovat, které materiály jsou již rozebrané a doplníte je. Podobnou činnost je možno dohodnou s vedením Vaší školy. Ve škole by mohla být navíc zřízena i nástěnka, kterou byste aktualizoval.

V případě nástěnky je již potřebné e-mailové spojení s kanceláří ČSVV pro průběžné zasílání aktualit především v podobě Internetového zpravodaje, který kancelář vydává. Podrobnější informace o Informačních bodech budou uveřejněny na www.csvv.cz nebo je možno dovědět se podrobnosti na Setkání aktivistů 29. 4. 2001. Podrobnosti o tomto setkání najdete na www.csvv.cz.