receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

zpět na povídky

Bitva mezi dvěma vlky

Jeden večer jeden starý Indián vyprávěl svému vnukovi o bitvě, která se odehrává uvnitř lidí. Řekl: " Můj synu, tato bitva je mezi dvěma "vlky" uvnitř nás všech. Jeden je zlo: Je to hněv, závist, žárlivost, smutek, chtivost, arogantnost, sebelítost, pocit viny, zášť, pocit méněcennosti, lež, falešná pýcha, pocit převahy a ego.

Druhý je Bůh. Je to radost, mír, láska, naděje, vyrovnanost, pokora, laskavost, shovívavost, schopnost vcítit se, velkorysost, pravda, soucit a víra."

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a pak se zeptal dědečka: "Který z vlků vyhrává?"

Starý Indián odpověděl prostě: " Ten, kterého krmíš."
(Rádha)