receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czIVU

Dějiny a cíle mezinárodní vegetariánské unie.

Mezinárodní vegetariánská unie (IVU) byla založena roku 1908 v průběhu prvního světového vegetariánského kongresu v Drážďanech. Podnět k založení této organizace vzešel od Francouzské vegetariánské společnosti, kongres samotný byl na mezinárodní úrovni organizován Britskou společností a na místě se o jeho zajištění starala drážďanská pobočka Německého vegetariánského svazu. Od té doby již proběhla řada vegetariánských kongresů po celém světě. Další budou v září roku 2006 v indickém Goa a v roce 2008 bude v německém Dresdenu. Zde se můžete podívat na jejich seznam.

Vegetariánská unie je nezisková organizace a její součástí se může stát každá nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je propagace vegetariánství jako životního stylu a je řízena výhradně vegetariány. Příznivcem IVU se může stát každá osoba, rodina, nebo organizace, která podporuje cíle a záměry IVU, nezávisle na tom, zda se jedná o vegetariány nebo ne.

Definice vegetariánství pro účely členství v IVU zahrnuje pochopitelně i veganismus je formulována následovně: konzumace stravy neobsahující maso, drůbež, ryby, ani jakékoli produkty z nich produkty, s tím, že konzumace mléčných výrobků a vajec je přípustná.

Hlavním cílem IVU je celosvětová propagace vegetariánství.

Za účelem toho byly následně definovány tyto úkoly:

* Zaštiťovat vytváření místních, národních, a regionálních vegetariánských organizací a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

* Podporovat regionální i celosvětové vegetariánské kongresy za účelem propagace vegetariánství jako životního stylu a umožnění výměny informací mezi vegetariány.

* Získávat finanční prostředky k podpoře členských organizací.

* Prodporovat výzkum vegetariánského životního stylu a shromažďovat a publikovat materiály o jeho aspektech, a to jak samotnou IVU, tak i jednotlivými členskými organizacemi.

* Reprezentovat vegetariánství v příslušných mezinárodních institucích a zasazovat se pro dodržování vegetariánských morálních zásad.

Aktivity IVU jsou vyhodnocovány všeobecným členským shromážděním, které se koná v rámci každého světového kongresu. Garantem řádného chodu IVU je Mezinárodní rada, jejíž členové jsou vždy na každém kongresu voleni.

Mezinárodní vegetariánská unie je "nevýdělečná" společnost registrovaná ve Spojeném Království, (Reg No 4213430). Adresa oficiální kanceláře je Parkdale, Dunham Road, Cheshire, WA14 4QG, UK.

zdroj: www.ivu.org