receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Mimořádná valná hromada ČSVV 2005

Dostali jsme pozvánku na Mimořádnou valnou hromadu ČSVV (koná se tuto sobotu v Brně), chtěli jsme vědět více a tak jsme položili pár otázek Ing. Davidu Bartůškovi (předsedovi ČSVV) a Jaroslavovi Škvařilovi (členovi výboru ČSVV).


Vegetarian.cz: Tuto sobotu se koná mimořádná VH ČSVV je nutné dělat takové VH, není lepe dělat akce pro veřejnost?

Setkání členů sdružení v užším kruhu na Valných shromážděních je samozřejmě velice důležité. Dochází k hodnocení plnění cílů a kontrole fungování společnosti. Kdo se chce dostat dál, musí být k sobě kritický a to se velmi špatně daří na veřejném fóru. Již pro tento argument jsou tato organizační setkání dobrá. Naše oficiální Valné shromáždění ČSVV má však v dopolední části předřazeno ještě Setkání aktivistů - což je tvořivá diskuse nad probíhajícími projekty a brainstorming podnětů, které se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem se zapojit do projektů ČSVV nebo přinést nějaký svůj nový nápad.

Vegetarian.cz: Jak vnímáte vznik nové ČVS, jsou v ČR tedy dvě vegetariánské organizace?

Je to tak a je to dobře. K dělení dochází většinou v době, kdy je dosaženo základních cílů a ve společném sdružení začnou vznikat speciálnější sekce. Dva subjekty umožňují jít svobodnou cestou každému, kdo by se pod jednou střechou již cítil svázaný a nemohl realizovat svůj projekt. Je to přirozený běh života a najdete ho vlastně všude kolem sebe, např. v hospodářské sféře, kde specializované provozy jsou efektivnější než velký kolos. A já takto vnímám ČVS i ČSVV. Z pohledu obyčejných lidí to budou v podstatě partneři a spolupracovníci. Každý bude oslovovat veřejnost trochu jinou formou a to bude dobré, protože společnost je pestrá a někoho zaujme argumentace ČSVV někoho jiného zas ČVS. A tímto bude efektivněji dosaženo společného cíle obou sdružení - propagace vegetariánské stravy.

Vegetarian.cz: Ale má ČSVV dostatek členů pro aktivní práci?

Dobrá otázka a odpověď na ni budeme znát po našem setkání 8.10. v Brně. Jednoduše řečeno, nikdy není dost členů. Práce je tolik, že by to chtělo tým lidí pracujících na plný úvazek a ne jen pár pracujících z nadšení ve volném čase. Pevně věřím, že se nás sejde dostatek a aktivní členové budou přibývat - to samozřejmě nutně potřebujeme. Zejména doufám v rozvoj projektu Informačních bodů ČSVV v České republice. V tomto projektu jde o to, co nejefektivnější formou šířit materiály na podporu vegetariánství, které se nám podařilo vydat. (Samozřejmě, že bychom chtěli spolupracovat a šířit materiály i ostatních organizací, jejichž činnost nějakým způsobem souvisí s vegetariánstvím).

Pokud je to možné, vyzval bych prostřednictvím Vašeho serveru všechny i nečleny ČSVV, jestli by je zaujal náš projekt informačních bodů, ať se do něj přihlásí a stanou se našimi spolupracovníky. Tato činnost nezabírá mnoho času a je docela jednoduchá.

Vegetarian.cz: Může na VH přijet nečlen ČSVV?

Samozřejmě! Jen pochopitelně nebude mít hlasovací právo řádných členů ČSVV. Každopádně bereme naprosto vážně naše heslo, že "Stavíme mosty k vegetariánství". Takže přivítán bude každý a určitě nejzajímavější bude pro takové zájemce Setkání aktivistů - viz program VS ČSVV.

Vegetarian.cz: Proč má ČSVV v názvu jak výživu, tak vegetariánství?

Důvodem ke vzniku a tedy i prioritním cílem ČSVV byla obrana proti znemožňování alternativního stravování dětí v mateřských školách. Proto vznikla i potřeba zaštítění vegetariánství (vegetariánů) mezi odborníky na výživu a následné začlenění vegetariánství do státních programů, které řeší zdravotní prevenci (např. zdravá škola, zdravé město). Z těchto cílů se odvíjí i název společnosti.

Vegetarian.cz: Jaké výsledky můžete ČSVV nabídnout čtenářům vegetarian.cz?

Zmíním jen ty nejvýznamnější. Prvním je publikace: Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologu k vegetariánství (Stanovisko ADA). Tento text je souhrnem současných vědeckých poznatků na téma vegetariánské stravy a je jedinečný v českém i světovém měřítku. Je vydán renomovanou nutriční organizací, nikoliv vegetariánskou společností. Význam "Stanoviska" vidíme v tom, že jednoznačně poukazuje na fakt, že správně složená vegetariánská strava je zdravá, nutričně dostatečná a vhodná pro výživu dětí, dospělých, těhotných i kojících žen. Stanovisko Americké dietetické asociace je odborným textem. Pro českého vegetariána je velmi významné kladné vyjádření českých odborných společností k Stanovisku ADA, především České pediatrické společnosti. Druhým významným produktem je definice Ochranné stravy, která dává vegetariánům velmi jednoduchý argument proč živočišné potraviny v nadbytku poškozují zdraví. každý zastánce vegetariánství se tak může vyhnout mnoha často dlouhým a nesmyslným diskusím o tom zda vegetariánství ano či ne.

Vegetarian.cz: Na vašich stránkách je nový pojem - ochranná strava, proč vůbec vznikl?

Ochranná strava má již svoji historii. Poprvé (1989) došlo k nutričně definovanému vymezení pojmu ochranná strava v "Prohlášení Nutriční jednoty ČSSR", která je historicky prvním sjednocením názorů odborníků reprezentujících konvenční i alternativní způsob stravování. Proč tedy vznikla ochranná strava? V současnosti neexistuje jednoznačné vymezení takového způsobu výživy, který by v maximální možné míře chránil před vznikem těch civilizačních nemocí, jejichž významným rizikovým faktorem je strava.

Vegetarian.cz: Vlastně ano, byla již představena na Salimě. Jaký je hlavní cíl ochranné stravy?

Ochranná strava především staví mosty k vegetariánství strava je také mostem mezi výživovými směry. O Spojuje je v úsilí o zdravý způsob stravování přesto, že každý směr má jinou filosofickou nadstavbu. Jedním z cílů ČSVV je propojení výživových směrů a ochranná strava je tím nástrojem. OS se může stát mostem v rodině mezi partnery nebo rodiči a dětmi, kdy je jeden z nich vegetariánem a druhý se chce stravovat konvenčně. To, na čem se mohou dohodnout, je ochranná strava.

Vegetarian.cz: Ochranná strava, proč ochranná, chrání zvířátka?

To také, ale budeme chtít, aby nám výrobci potravin nabídli nejen stravu bez produktů ze zabitých zvířat, ale i bez pro zdraví méně vhodných tzv. přídatných látek ("éček"), pak bude nutné takovouto zdravou výživu velmi přesně vymezit. OS může i tento úkol splnit.

Vegetarian.cz:Jak souvisí ochranná strava s vegetariánstvím?

Vegetariánství znamená etický přístup ke stravování (nezabíjet, zabránit hladu ve světě, chránit přírodu). Vegetariánství se proto nerovná zdravá výživa. Vegetarián se tak může stravovat zdravě i nezdravě. Pokud se tedy chceme stravovat nejen vegetariánsky, ale i zdravě, je třeba toto přesně vymezit. Zdravá výživa je dnes bezbřehý pojem, který sám o sobě nic negarantuje. Ochranná strava zdravou výživu vymezuje tak, že garantuje její prospěšnost zdraví. Rovněž garantuje správné sestavení vegetariánské nebo veganské stravy.

Např., pokud budeme chtít zařadit vegetariánství do projektu Zdravá škola, Zdravé město nebo Zdravý podnik, nebude správce tohoto projektu zajímat, že vnímáme bolest zvířat nebo že lidé ve světě hladoví, ale bude chtít doložit, že se při naší variantě vegetariánství stravujeme zdravě. Ochranná strava by měla být i jakýmsi "metrem" pro měření vlivu způsobu stravování na zdraví. V této "soutěži" jednotlivých způsobů stravování by se pak měla správně sestavená vegetariánská strava umístit mezi prvními. Dnes se uvažuje o tom zda je vegetariánství bezpečné. Ochranná strava by měla prokázat, že vegetariánství naplňuje Hippokratovo doporučení: Budiž vaše jídlo, vašim lékem.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor.


Potvrzení účasti na Valném shromáždění prosím zasílejte e-mailem na kontakt info@csvv.cz nebo SMS na tel: +420 776 376 604

MAPKA JAK NAJÍT restauraci NA CESTĚ: Orientační bod: Restaurace NA CESTĚ, je cca 300 m od haly hlavního vlakového nádraží v Brně.

Sobotní oběd je pro účastníky mVS uhrazen z prostředků ČSVV (místo nájmu za půjčené prostory).

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSVV: www.csvv.cz

Restaurace na Na cestě je cca 300 m od haly hlavního vlakového nádraží v Brně.