receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czzpět          Exkluzivní rozhovory pro vegetarian.cz

                             Alita Zaurak

Myslíte si, že Astrologie může být něco jako semafor na křižovatce života či zastavení na přechodu, kde se rozhlédneme, "zda náhodou něco nejede"?

Tak v následujícím rozhovoru s paní Alitou Zaurak, možná zjistíme "jak to vlastně je" a například také to, jak se to událo, když se stala vegetariánkou.


Vegetarian.cz:Jak může astrologie pomoci při sebepoznání?

Alita Zaurak: Pokud se člověk začne zajímat o astrologii, zajímá se vlastně i o to, jak je uspořádán a tvořen on sám, jeho život, jeho vztahy a jeho povrchní myšlení se vlastně posune do další roviny, k hledání řádu a harmonie, zkoumání souvislostí. V jednu chvíli se seznámí i se svým individuálním horoskopem. Je to vlastně takové poselství od sebe sama, které nám připomíná, k čemu jsme se rozhodli ještě před fyzickým narozením. V horoskopu, neboli mapě narození najdeme svůj kosmický plán, inkarnační záměr. Své schopnosti, talenty, ale i obtížné úkoly k řešení, témata, na nichž máme zapracovat, situace, z nichž se budeme učit...

Nejde tedy jen o to, že jsme ovlivněni či dokonce determinováni svým datem, časem a místem narození. Rodíme se přesně v tu chvíli, kdy to sami nejlépe potřebujeme pro svůj rozvoj! Jsou chvíle, kdy se nám leccos v našem životě nelíbí nebo prostě nevíme kudy dál a díky astrologii se můžeme rozpomenout na to, o co nám vlastně skutečně jde, proč jsme sem přišli a k čemu nás obtížné, vlastně námi samými vytvořené situace, mají přivést.

Když astrologii takto chápeme, poznáváme se jako božská tvůrčí bytost, rozšiřujeme své chápání sebe sama dále za ztotožnění se jen s tělem a pomíjivou osobností - a to je to, o co nám na duchovní cestě, či cestě sebepoznání přece jde…

Vegetarian.cz: Jaký je vliv planet při narození na lidský osud? Co všechno se dá zjistit?

Alita Zaurak: Planety se ve znameních v momentě narození zastaví a vytvoří neopakovatelnou konstelaci, vlastně takový živý obraz. Každá z nich představuje nějakou naši část, nějaký projev neboli archetypální roli a podle toho, do jakého znamení zodiaku a domu horoskopu se dostala, může astrolog určit nakolik obtížný či naopak snadný bude daný projev: jak si budeme věřit, co nás bude bavit poznáme podle situace Slunce, jak budeme milovat podle Venuše, jak budeme učit a vychovávat ostatní podle Jupitera atd.

Také se dá spočítat, nakolik se kvalitami dané planety zrozenec zabýval v minulém životě, takže už u miminka vidíme, co má "na kontě", kde jde do plusu a může rozdávat a kde je naopak v propadu, co si má doplnit. Planety se také dostávají do určitých úhlů a tvoří tzv. aspekty, neboli vzájemné vztahy - harmonické či napjaté. Napětí či harmonie vnitřní se pak projevuje i ve vztazích s vnějším světem…

Některé harmonické aspekty poukazují i na jednoznačné talenty zrozence, napjaté zase na myšlenkové vzorce a nezpracované konflikty a rozpory, které nás oslabují a vyčerpávají. Podle situace planet a tzv. karmických bodů můžeme také usuzovat o minulé inkarnaci, o více či méně zvládnutých úkolech a lekcích.

Vegetarian.cz: Do jaké míry má jedinec potenciál svůj osud ovlivnit sám a jaký je podíl konstelace planet?

Alita Zaurak: Konstelace planet a celý horoskop bychom neměli vnímat jako něco cizího, nepřátelského, co nás omezuje, ale naopak. Jsou to výchozí opěrné body, to co nás drží pohromadě, podobně jako naše tělo, které vlastně představuje také od hlavy až k patě dvanáct zodiakálních znamení.

Uvědomme si, že jsme s okolnostmi svého života, tedy tzv. osudem při předběžném pohledu "seshora" naprosto souhlasili, dokonce jsme byli nadšeni! Dokonce i s tím, že po narození na všechno zapomeneme. Ovšem v tu chvíli jsme se nalézali ve stavu rozšířeného vědomí v plném propojení s bytostmi vyšších hierarchií, s nimiž jsme společně svůj osud přetvářeli. A spolupracovat s nimi můžeme dále, jsou vždy připraveny s námi komunikovat a inspirovat nás i v každodenních situacích.

Proto odpověď je již v samotné otázce. Dokud se vnímáme jako oddělený osudem zmítaný jedinec, pak skutečně těžko můžeme překonat nejrůznější omezení. My sami jsme konstelací planet, je v naší mysli a prací s myslí a myšlením se osvobozujeme. Pasivita a podřízenost jsou na této planetě obzvláště rozšířeny, snad proto zaujímáme takový postoj i ke kosmickým silám, které si však nepřejí nic jiného, než naši svobodu a také nám ji, třeba i skrze možnost poznání svého horoskopu nabízejí.

Planety se vlastně seskupují do kruhu kolem neviditelného středu, kolem božského já, átma - názvy jsou různé - a čím více se při práci na sobě blížíme k tomuto středu, k probuzení, k celistvosti, tím jsme v životě vědoměji přítomni a nepotřebujeme neustálé opakování nepříjemných situací, nepotřebujeme být sami sebou probouzeni, pokud již nespíme, pokud se stáváme bdělými, vědomými, tvůrčími.

Vlastně je to podobné, jako když do země zmítané nepokojem a válkami přijde moudrý a spravedlivý vládce. I my se v jednu chvíli plně ujmeme vlády nad sebou samými, nad svými nejrůznějšími částmi a v našem životě se vše rozsvítí, vše bude na svém místě.

Vegetarian.cz: Jaký je rozdíl mezi kosmogramem a horoskopem?

Alita Zaurak: Kosmogram můžeme sestavit pouze na základě data narození a mají ho společný všichni, kdo se v daný den, měsíc a rok narodili na této planetě. Jak z názvu vyplývá, jde vlastně o kosmický program /planety ve znameních a aspekty/, takový náčrtek inkarnačního plánu a obsahuje informaci o tom, jaké schopnosti a talenty chceme ostatním nabídnout, jaké kvality si doplnit, v jakých oblastech se poznávat, jaké úkoly a problémy řešit.

Když přidáme ještě přesný čas a místo narození, pak máme i horoskop /dvanáct domů-dvanáct životních témat/, který už je mnohem konkrétnější a jasně nám sděluje, jaké budeme mít podmínky ke splnění kosmického programu, co od nás vnější svět bude chtít.

Často podlehneme vnějším požadavkům horoskopu natolik, že se vzdalujeme svému nitru, původním záměrům kosmogramu a pak přicházejí nemoci a jiné potíže, které nás mají na disharmonii upozornit. V každém kosmogramu je založen stoprocentní potenciál, bohužel jej využíváme jen z několika procent, stejně jako potenciál mozku, který je, mimochodem, jeho biologickým zhmotněním. Stejně neopakovatelný, stejně nabitý možnostmi, podivuhodný a vyzývající ke zkoumání...

Vegetarian.cz: Jak může astrologie pomoci lidem v rozhodnutí v klíčových okamžicích života?

Alita Zaurak: Rozhodnout se samozřejmě musí každý člověk sám, zeptat se svého srdce a své duše. Zní to jednoduše, ale tuto schopnost jsme pod vlivem nadvlády intelektu v posledních stoletích ztratili a znovu ji objevujeme.

Astrologie se dnes může stát jakýmsi prostředníkem mezi naším intelektem a hlubšími částmi. Podle mě je důležité hlavně to, že si najdeme čas posedět třeba nad tranzitním, tj. aktuálním horoskopem, probrat celou situaci, přiblížit se k tomu, co je podstatné, co si opravdu přejeme z vyššího hlediska a podle toho se rozhodnout, či nechat rozhodnutí prostě přijít.

A to se stane, pokud se na dané téma uklidníme. Vždyť z kosmického hlediska chyby neexistují, to jen naše nezvládnutá povrchní mysl nám vnucuje strach z toho, že se rozhodneme špatně. Mnozí lidé rádi překládají odpovědnost na někoho jiného, třeba i na kartáře či astrology. Snažím se jim tuto možnost neposkytnout a třeba místo toho i poradit vhodné momenty k meditaci, či vyladění se na daný problém…

Vegetarian.cz: Kdy a jak jste se stala vegetariánkou?

Alita Zaurak: To přišlo až se spoustou dalších změn po něžné revoluci, když mi bylo kolem dvaceti. Maso mi nikdy nijak zvlášť nechutnalo a najednou jsem zjistila, že ho nemusím jíst vůbec a dokonce to nějak souvisí i s mým duchovním hledáním! Ovšem tehdy bylo ještě málo informací a v mém okolí nikdo podobný nebyl, takže jsem prostě jen nejedla maso a po čase jsem začala být nějaká unavená. Pak jsem objevila makrobiotiku a zákonitosti jang a jin a s pomocí astrologie jsem zjistila, že ve mně převládá ženský, jinový počátek, takže potřebuji doplnit jang - více kořenové zeleniny, obilnin, méně sladkostí a brambor, které jsem měla ve zvláštní oblibě.

Takže jen nejíst maso nestačí, po celá léta jsem musela stále hledat a zkoumat, odpoutat se od zažitých názorů a vnímat více své tělo, tj. nejíst hlavou a jen podle návodů z knih či něčích doporučení. A to zkoumání pořád pokračuje. Prošla jsem i obdobím pochybností a občasnými návraty k masu, pak jsem ale zjistila, že je to zase jen program v hlavě. Navíc se mi v takových momentech vždy děly zvláštní věci. Třeba při cestách po Řecku jsme se synem stopli kamion s živými ovcemi, které jsem pak doprovázela na jatka. Slíbila jsem jim, že už živé tvory jíst nebudu…

Po posledních několika letech čistého vegetariánství mohu sklízet první plody: větší důvěra v intuici, rovnoměrně radostný duševní stav, klid a uvolněnost, snadnější vstup do meditativnějších stavů vědomí. Vegetariánství přivede člověka k intenzivnější péči o sebe sama, protože by měl jíst častěji, v menších dávkách a věnovat jídlu, a tím i svému tělu, mnohem větší pozornost.

Jsem narozená ve znamení Býka, který je vlastně vegetariánem od přírody. Stejně jako třeba Beran a Kozoroh. Všimla jsem si, že pro dravá zvířecí znamení Lva, Raka, Štíra je vzdání se masa obtížnější. Rozhodně bych doporučovala co nejvíce rostlinné a méně těžké masité stravy lidem narozeným ve znamení Panny. Na těle panna totiž souvisí s trávením a pokud je tito zrozenci nezatěžují, mohou mnohem lépe využít svůj obrovský intelektuální potenciál.pokračování rozhovoru ...


LV a PK