receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVEGETARIAN.CZ
VEGETARIAN.CZzpětVíme co pijeme z vodovodního kohoutku?

Kvalitní pitná voda začíná vždy u kvalitního zdroje vody, který se nemusí nijak upravovat. Bez vody se prostě neobejdeme. Ne každý má to štěstí mít skutečně kvalitní pitnou vodu. K psaní o vodě nás původně přivedla naše vlastní redakční zkušenost.

Je totiž těžké dokázat např. jasnou přítomnost pachu toluenu ve vodovodním řadu, na kterém se nezávisle na sobě shodne více odběratelů. Můžete si písemně stěžovat a s pozdravem za "zdravé město" vám přijde odpověď: provedený odběr kontrolního vzorku (o několik dní později!) je v pořádku a zcela dle platných norem. Možná, že natírali nádrže a nenechali zaschnout barvu - kdoví …. Jenže, zde jde o zdraví a to je na prvním místě! Protože bez zdraví je vše ostatní jaksi nepodstatné ...

Dá se to řešit různě: zvyknete si, můžeme vodu převařovat, ale tím ji zbavíme pouze bakterií, nikoliv ostatního znečištění, či začneme kupovat balenou vodu (tj. dočasné řešení, protože plastové obaly jsou z hlediska ekologie nevhodné). Vodu si můžeme doma také (do)upravovat. Pro takové účely jsou na českém trhu různé typy výrobků. Vybrali jsme pro Vás společnost, jejíž výrobek zvítězil mezi těmito zařízeními v časopisu DTest a která má (jako jediná) schválený filtr i pro kojence starší 6 měsíců.

Na naše dotazy nám odpovídala paní Anita Daříčková z Aqua Aurea, s.r.o.


VEGETARIAN.CZ: Můžete nám představit vaše výrobky?

Anita Daříčková: Výrobky DIONELA slouží k odstraňování širokého spektra cizorodých látek z pitné vody. Je určen k úpravě toho podílu pitné vody, ze kterého připravujete nápoje nebo pokrmy. DIONELA je unikátní výrobek, "šitý na míru" kvality českých a slovenských pitných vod. Mimořádně velký objem sorpčních hmot filtru je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti. Nejkvalitnější pitnou vodu přitom získáte mnohem levněji než denními nákupy balené vody.

Vegetarián.cz: DIONELA využívá tři druhy výměnných filtračních vložek, můžete nám je představit?

Anita Daříčková: Podle Vašich požadavků a potíží s pitnou vodou si sami můžete vybrat filtr DIONELA s tou správnou filtrační vložkou.

Vložka FAM1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například: ropných látek, tenzidů (saponátů), chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů. " organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten... " aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů... " zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou " zpravidla (v závislosti na pH a alkalitě vody) i hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů včetně arzenu - účinnost stanovujeme na základě rozboru " radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Vložka FDN2 odstraňuje všechny škodliviny, které jsou uvedeny pro FAM1. Navíc je zároveň s vysokou účinností snižován obsah dusičnanů (na 1-4 mg/l) a dusitanů v upravené vodě po dobu 3/4 životnosti vložky. Pak zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Součástí dodávky je i souprava na stanovení dusičnanů. Sami si tedy můžete zjistit obsah dusičnanů v dionelované vodě. Vložka FDN2 nedeformuje obsah chloridů, síranů a hydrogenkarbonátů, zachovává biologickou hodnotu vody.

Vložka FTK3 odstraňuje všechny škodliviny, uvedené pro vložku FAM1. Je vhodná pro ty případy, kdy má pitná voda vyšší tzv. "přechodnou tvrdost". Ta způsobuje u vařených nápojů tvorbu povlaků a zákalů "vodního kamene". Filtr Dionela FTK3 odstraňuje tu část vápníku a hořčíku, která tyto sraženiny tvoří. Protože se jedná o biogenní prvky, je důležité, že v pitné vodě podstatnou část, tzv. stálou tvrdost ponechává. Váš čaj, Vaše káva a Vaše vařené potraviny získají správnou chuť, vůni i vzhled. Ve varných nádobách se přestane tvořit vodní kámen. Tím snížíte spotřebu energie a zvýšíte životnost nádobí.

VEGETARIAN.CZ: Vaší novinkou je desinfekční koncovka do filtru Dionela …

Anita Daříčková: Naše desinfekční koncovka do filtru Dionela je naprosto unikátní výrobek podle japonského patentu, s jehož používáním není potřeba žádná chlorace studní! Doplňuje funkce Dionely FAM1, FDN2 i FTK3 umístěním do hlavice filtru a mechanicky (mikrofiltrací) bez přídavku dalších chemikálií zabraňuje pronikání všech bakterií. Velikost pórů mikrofiltru umožňuje zachování přírodního minerálního složení vody! Tato vysokokapacitní technologie je účinná nejen na všechny bakterie a plísně, ale i na zadržování prvoků cryptosporidium parvum. Tito prvoci, zapouzdření ve vápenných skořápkách, jsou vůči chloraci imunní a v zažívacím traktu způsobují závažná průjmová onemocnění.

VEGETARIAN.CZ: Dionela FDN2 zelená je vhodná i pro kojence od půl roku?

Anita Daříčková: Pro kojence doporučujeme pouze Dionelu FDN2, s kapacitou oproti Dioně (pozn.Diona je další výrobek - přenosný nádobový filtr, nevyžaduje tlakovou vodu, vhodný na chaty, chalupy, do kanceláří atd.) cca desetinásobnou a s několika omezujícími pravidly, vč. složení vstupní vody.

Vegetarián.cz: Další novinkou je zařízení na úpravu vody, které se montuje přímo na sprchu.

Anita Daříčková: Jedná se o sprchový filtr. Slouží pro odstranění chloru a dalších látek z teplé "užitkové" vody - působí blahodárně při onemocnění lupénkou, různými ekzémy kůže (např. atopickým ekzémem), alergiemi na chlor, přesušování kůže apod. Kromě toho zabraňuje vdechování uvolňovaného chloru.

VEGETARIAN.CZ: Dá se průběžně kontrolovat jakost upravené vody a jak poznáme, že se filtr vyčerpal?

Anita Daříčková: " Dusičnany a přechodnou tvrdost stanovíme ve vodě snadno - pomocí mobilní analytiky, která je součástí Dionely. " Pach, zákal a pachutě a některé organické látky zjistíme sami našimi smysly. " Malé koncentrace některých kontaminantů bychom ovšem museli stanovovat analyticky v laboratoři, což není levná záležitost, zvláště když nevíte, který kontaminant hledáte.

O obsahu těžkých kovů ve vodovodní vodě Vám (určitě) podá informaci Vaše vodárna. V českých studnách bývá velmi sporadicky přítomno nadlimitní množství rtuti (Hg), kadmia (Cd) a arsenu(As). Přítomnost některých (z více než deseti) těžkých kovů v podzemních vodách však nelze zcela vyloučit. Rozhodnete-li se pátrat po těžkých kovech či dalších neobvyklých kontaminantech, informujte se napřed u odborníků znalých poměrů v regionu Vaší studny: Vodní zdroje, geochemické ústavy či laboratoře, organizace a státní orgány životního prostředí (i o vlivu skládek či starého znečištění)."

Proto, abychom si mohli být jisti, že žádný z kontaminantů do upravené vody nepronikne, mají přístroje Dionela tak velkou kapacitu a účinnost, že můžeme garantovat plnou funkci u Dionely FAM1 po 2 roky provozu ve 4členné domácnosti, u dalších 2 typů podle koncentrace dusičnanů či přechodné tvrdosti.

VEGETARIAN.CZ: Mají filtry konstantní účinnost po celou dobu životnosti?

Anita Daříčková: Jak jsem se právě zmínila, u filtru Dionela FAM1 garantujeme 2 roky provozu ve 4členné domácnosti s tím, že podle výsledků výzkumu nedochází za tuto dobu k vyčerpání kapacity sorpce pro jednotlivé druhy kontaminantů. Za 2 roky by již ale mohly začít pronikat trihalometany, a proto dobu používání určujeme právě na 2 roky.

VEGETARIAN.CZ: Mohou se z vyčerpaného filtru do vody uvolňovat škodliviny zpět do vody?

Anita Daříčková:Pro aktivní uhlí (AU), z teorie sorpčních rovnováh: kontaminanty uvolnit zpět do vody skutečně lze, takto: za nekonečně dlouhou dobu destilovanou vodou. Pro denitratační pryskyřice: Do poloviny 80. let 20.století se skutečně používaly pryskyřice, které po svém vyčerpání krátkodobě malou část nasorbovaných dusičnanů desorbovaly (uvolňovaly), nebyl-li průtok vody včas zastaven. Od té doby jsou však používány hmoty, které ani po vyčerpání dusičnany zpět nedesorbují. Obvyklé mechanické filtry se ucpou suspensemi vždy včas, před jejich průnikem.

VEGETARIAN.CZ: Zařízení na (do)úpravu pitné vody (filtry), mají několik způsobů připojení?

Anita Daříčková: Ano je to přepínač na konec výtokového ramínka. Pokud vlastníte baterii stojánkovou, tj. připojenou na vodu pod kuchyňskou linkou, mimo běžný dosah Vaší ruky, pak máte možnost připojit Dionelu tímto přepínačem. Ten se jednoduše namontuje namísto perlátoru.

Další možností je přepínač před vodovodní baterii. Skládá se z ventilu na studené vodě (funkční část) a z distančního kusu na teplé. Tento přepínač má řadu výhod: je možno filtrovat nezávisle na provozu baterie (např. při mytí nádobí), přiměřený průtok je zajištěn vloženou clonkou a navíc není možno do filtru pustit nežádoucí teplou vodu.

Filtr je možno připojit rovněž tak, že je umístěn na lince, ale ovládací ventil je připojen nezávisle na vodovodní baterii k roháčku se studenou vodou tlakovou hadicí.

Novinkou je připojení pod kuchyňskou linku. To je uskutečněno speciálním ventilem, který je multifunkční: slouží jak k připojení na tlakovou vodu, kterou přivádí do připojených filtračních členů, tak k přívodu upravené (filtrované) vody do výtoku. Filtrační členy jsou umístěny pod kuchyňskou linkou, ventil s výtokem na kuchyňské lince,

VEGETARIAN.CZ: Kde se mohou naši čtenáři s Vaším zařízením na (do)úpravu vody seznámit blíže a kde je lze zakoupit?

Anita Daříčková: Naše filtry Dionela, sprchové filtry a další výrobky lze nakoupit buďto přes naše internetové stránky www.aqua-aurea.cz, kde mohou čtenáři zjistit další podrobnosti nebo v prodejnách, které jsou našich stránkách rovněž uvedeny. Pokud budou mít čtenáři nějaké další otázky, nad rámec tohoto rozhovoru - rádi jim je zodpovíme. Naše e-mailová adresa je: obchod@aqua-aurea.cz.

VEGETARIAN.CZ : Děkujeme za rozhovor

E.D.