receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVEGETARIAN.CZ
VEGETARIAN.CZZpět na rozhovory

Rozhovor s prezidentem Slovinské republiky I.

Dr. Janez Drnovšek, prezident Slovinskej republiky, o vegetariánstve a právach zvierat.

"Vegetariánstvo môže zlepšiť dlhodobé vyhliadky ľudstva na prežitie"

V celej histórii ľudstva bola len hŕstka vplyvných štátnikov, ktorí boli vegetariánmi a vážne sa zaoberali otázkami práv zvierat. Aj dnes ich je len málo. Slovinský prezident je jednou zo svetlých výnimiek.

Poskytnutím tohto rozhovoru prezident Janez Drnovšek po prvýkrát apeluje na ľudí, aby začali uvažovať o nepredstaviteľnej brutalite, ktorej sa človek dopúšťa voči zvieratám. Damjan Likar, šéfredaktor slovinského časopisu "Sloboda zvierat", urobil tento rozhovor s prezidentom Drnovškom 15. decembra 2005 v Brde pri Kranji. Nasledujúci text je jeho kompletným záznamom.


Otázka: Prečo ste sa stali vegetariánom a aké zmeny ste v dôsledku toho zaznamenali?

Dr. Janez Drnovšek: Pretože som cítil, že vegetariánska strava je lepšia, kvalitnejšia. My jeme mäso preto, lebo nás týmto spôsobom vychovali. Bol som vegetariánom niekoľko rokov a len nedávno som sa stal vegánom - to znamená, že nejem mlieko, mliečne výrobky, ani vajíčka. A stále je z čoho vyberať, sú rôzne zeleninové jedlá, ktoré sú pre naše potreby dostatočné. Urobil som tento krok, počúvajúc svoje vnútorné cítenie. Niektorí ľudia si myslia, že vegánska strava je veľmi obmedzená a fádna, čo nie je pravda. Môže byť veľmi rozmanitá.

Otázka: Bola hlavnou príčinou zmeny Vašej stravy vážna choroba pred niekoľkými rokmi?

Dr. Janez Drnovšek: Bolo to práve v tom období, kedy som sa začal postupne meniť. Prvým krokom bolo vylúčenie červeného mäsa, potom hydiny a nakoniec rýb.

Otázka: Cítite sa po zmene stravy na vegetariánsku lepšie, zdravšie?

Dr. Janez Drnovšek: Cítim sa vynikajúco - ľudia vravia, že mám príliš veľa energie.

Otázka: Na Svetový deň ochrany zvierat (4. október) ste pozvali k sebe na debatu členov Spoločnosti na ochranu zvierat a ich práv. O čom ste diskutovali?

Dr. Janez Drnovšek: Pozval som ich hlavne preto, aby sme sa pokúsili vyslať posolstvo k širokej verejnosti, aby si pripomenuli tento deň. Nie vždy si uvedomujeme, ako zaobchádzame so zvieratami, ako s nimi nakladáme. Sú to živé bytosti. Ako som už povedal, ľudia majú isté zaužívané správanie voči zvieratám, dôsledkom ktorého je, že sa veľmi zriedkavo pýtajú, čo v skutočnosti spôsobujeme. Ak by sme sa len na chvíľu zamysleli nad tým, ako manipulujeme so zvieratami a aký tlak na ich svet vyvíjame, mohli by sme povedať, že už nie sme ľuďmi.

Len si pomyslite na všetky tie bitúnky a chovy dobytka či hydiny, v ktorých sú podmienky pre zvieratá neprijateľné. Zvieratá sú často prepravované v nákladiakoch bez akejkoľvek vody, čo je obzvlášť kruté. Neznamená to, že ľudia sú zlí, len o týchto veciach nerozmýšľajú, neuvažujú. Keď pred nimi na tanieri leží finálny produkt, nezamýšľajú sa na tým, čo sa dialo predtým a ako to dospelo až do tohto štádia.

Otázka: Takže vy ste sa rozhodli stať vegetariánom aj z etických dôvodov?

Dr. Janez Drnovšek: Etika je jeden z dôvodov; druhým je skutočnosť, že ľudia nepotrebujú zvieracie mäso. Je to len myšlienkový vzorec, ktorý je v nás zasiaty a ktorý nasledujeme. Je pravdepodobne skutočne ťažké zmeniť ho cez noc, ale dá sa to postupne. Takto som to robil ja.

Otázka: V médiách ste sa vyslovili proti dotáciám veľkochovov dobytka. Aký ste k tomu mali dôvod?

Dr. Janez Drnovšek: Som presvedčený, že je nezmyselné, aby hlavnou prioritou Európskej únie boli 100-percentné subvencie poľnohospodárstvu, zvlášť mäsovým výrobkom. Skutočnosť, že Európska únia podporuje masovú produkciu mäsa a hydiny je skutočne hlavný dôvod - z etického hľadiska. A nielen z toho, ale aj z hľadiska výživy. Sama príroda nás na to často upozorňuje, napr. formou choroby šialených kráv, nedávno prasačieho moru, vtáčej chrípky. Je očividné, že čosi nie je tak, ako by malo byť, že čosi narúša rovnováhu v prírode, a to by malo byť pre nás všetkých varovaním.

Otázka: Vegetariánske výrobky v obchodoch sú drahšie ako mäsové, čo ľudí nenabáda k tomu, aby kupovali zdravšie potraviny. Myslíte si, že by viac ľudí prestalo jesť mäso, keby vegetariánska voľba bola lacnejšia?

Dr. Janez Drnovšek: Aj toto je faktor, avšak myslím si, že hlavnou príčinou je uvedomelosť ľudí. Je to otázka ich uvedomia si toho, čo sa deje a čoho sú súčasťou. Myslím si, že toto je kľúčové. To následne povedie k zmenám v politike, napr. v poľnohospodárskej politike, k poľnohospodárskym dotáciam a budúcim pokynom. Namiesto vynakladania obrovských prostriedkov na masovú produkciu mäsa by sme tieto mali používať na organické pestovanie rozličných produktov z cereálií, ovocia a výrobu všetkých výrobkov vyrábaných z nich.

Toto by bolo iste ohľaduplnejšie voči prírode, pretože organická výroba znamená nepoužívanie chemických hnojív a prípravkov. Znamenalo by to, že by sa neznečisťovalo prírodné prostredie a do našej stravy by sa nedostávali žiadne chemické látky. Každý deň konzumujeme tieto chemikálie v strave a sú veľmi škodlivé. Za tým všetkým sú však záujmy veľkoproducentov, lobistických skupín, obrovské zisky, ktoré sú hnacou silou pre tieto potravné výrobné konglomeráty.

Predsa však verím, že vedomie ľudí stále rastie - v našej krajine i v EU. Ľudia stále viac a viac hľadajú prírodné alternatívy, obracajú sa k prírode a stávajú sa citlivejšími k problémom, týkajúcim sa zvierat a výrobkov z nich.

Otázka: Mohli by ste na základe svojich vlastných skúseností odporučiť ľuďom, aby vyskúšali vegetariánstvo?

Dr. Janez Drnovšek: Keby som to sám neskúsil, nevidel by som dôvod odporúčať to iným. Ako som povedal, nemám sa na čo sťažovať, mám viac energie, ako potrebujem. Keď nič iné, som živým príkladom, že bez mäsa a mäsových výrobkov možno prežiť.

Otázka: Ako vnímate skutočnosť, že my všetci musíme platiť rovnaké dávky na zdravotné poistenie? Je známe, že vegetariáni sú oveľa zdravší a preto tak často nevyužívajú zdravotné služby.

Dr. Janez Drnovšek: Toto je širší problém. Celá koncepcia by mala byť iná. Nemyslím si, že je to správny názor, pretože by mala jestvovať istá solidarita zdravých ľudí voči tým, ktorí zdravými nie sú. Je však tiež pravdou, že každý sám nesie zodpovednosť za svoje zdravie. Ak by sme konzumovali menej škodlivú a nezdravú stravu, významne by sme znížili finančné bremená kladené na naše zdravotníctvo. Avšak, nie je v záujme všetkých, aby sa tak stalo. Čo by sa stalo farmaceutickým firmám, obrovským nadnárodným spoločnostiam, ktoré zarábajú bilióny na chorých?

Otázka: Čo si myslíte o poľovníctve?

Dr. Janez Drnovšek: Poľovanie je druhom zabíjania zvierat a ako šport je nepochybne neetickou záležitosťou. Ak máte na mysli aktivity poľovníckych organizácií, ktoré vedú k ochrane prírodného prostredia a voľne žijúcich zvierat, napr. ich prikrmovanie v zime - tie sú veľmi užitočné. Poľovníctvo, ktoré je chápané len ako lovenie a zabíjanie zvierat, je, samozrejme, celkom nemorálne.

Pokračování rozhovoru zítra ...

pro vegetarian.cz/sk Milan Šismiš, SK a Evana


European Vegetarian and Animal News Agency (EVANA)

Zdroj: Z časopisu "Die Tierbefreiung, Január 2006. Vydavateľ: Spolok na ochranu zvierat a ich práv, Slovinsko